• هتل 4 ستاره مالدیو

هتل 4 ستاره مالدیو

در این مقاله به معرفی هتل های 4 ستاره مالدیو میپردازیم.

هتل آداران کلاب رانالهی مالدیو

@val3

Adaaran Club Rannalhi

مکان : مالدیو ، جنوب مجمع الجزایر مالدیو

(32 کیلومتر تا فرودگاه مالدیو)

انواع اتاقهای هتل: Beach Bungalow ، Water Bungalow

www.adaaran.com/clubrannalhi/

@val3

آژانس هواپیمایی آیشم مجری مستقیم تور مالدیو ، آژانس آیشم مدعی بهترین ، لوکس ترین و قدرتمندترین مجری تور مالدیو می باشد.

هتل آداران سلکت هودارانفوشی مالدیو

@val3

Adaaran select Hudhuranfushi

مکان: مالدیو، شمال مجمع الجزایر مالدیو

(99 کیلومتر تا فرودگاه)

هتل 4 ستاره

انواع اتاقهای هتل: Beach Villas

www.adaaran.com/selecthudhuranfushi/

آژانس هواپیمایی آیشم مجری مستقیم تور مالدیو ، آژانس آیشم مدعی بهترین ، لوکس ترین و قدرتمندترین مجری تور مالدیو می باشد.

هتل آداران سلکت میدوپارو مالدیو

@val3

Adaaran Select Meedhupparu,

مکان: مالدیو ، جزایر مرجانی Raa

(130 کیلومترتا فرودگاه)

4 ستاره

www.adaaran.com/selectmeedhupparu/

آژانس هواپیمایی آیشم مجری مستقیم تور مالدیو ، آژانس آیشم مدعی بهترین ، لوکس ترین و قدرتمندترین مجری تور مالدیو می باشد.

هتل آنگاگا آیلند ریزورت مالدیو

@val3

Angaga Island Resort

(85 کیلومتر تا فرودگاه)

مکان : مالدیو ، جنوب مجمع الجزایر مرجانی Ari

4 ستاره تاپ

انواع اتاقهای هتل: Superior Bungalow , Water Bungalow

angaga.com.mv/

آژانس هواپیمایی آیشم مجری مستقیم تور مالدیو ، آژانس آیشم مدعی بهترین ، لوکس ترین و قدرتمندترین مجری تور مالدیو می باشد.

هتل باندوس آیلند ریزورت مالدیو

@val3

Bandos Island Resort & Spa Maldives

مکان : مالدیو ، شمال جزیره ماله

(80 کیلومتر تا فرودگاه)

4 ستاره

انواع اتاقهای هتل: ■ Standard Room ■ Deluxe Room ■ Garden Villa: ■ Jacuzzi Beach Villas

www.bandosmaldives.com/

آژانس هواپیمایی آیشم مجری مستقیم تور مالدیو ، آژانس آیشم مدعی بهترین ، لوکس ترین و قدرتمندترین مجری تور مالدیو می باشد.

هتل چایا آیلند دونولی مالدیو

@val3

Chaaya Island Dhonveli

(13 کیلومترتا فرودگاه)

مکان : مالدیو ، جزایر مرجانی جنوب ماله

4 ستاره

انواع اتاقهای هتل: ■ Garden Bungalow ■ Superior Room■ Beach Bungalow ■ Deluxe Beach Bungalow■ Water Bungalow ■ Over Water Suite

www.dhonvelibeachresort.net/

آژانس هواپیمایی آیشم مجری مستقیم تور مالدیو ، آژانس آیشم مدعی بهترین ، لوکس ترین و قدرتمندترین مجری تور مالدیو می باشد.

هتل چایا لاگون هاکورا هورا مالدیو

@val3

Chaaya Lagoon Hakuraa Huraa

(99 کیلومترتا فرودگاه)

4 ستاره

مکان : مالدیو ، جزایر مرجانی meemu

انواع اتاقهای هتل: ■ Beach Bungalow: ■ Water Bungalow

آژانس هواپیمایی آیشم مجری مستقیم تور مالدیو ، آژانس آیشم مدعی بهترین ، لوکس ترین و قدرتمندترین مجری تور مالدیو می باشد.

هتل چایا ریف الایدو مالدیو

@val3

Chaaya Reef Ellaidhoo

(42 یلومتر تا فرودگاه)

4ستاره

مکان : مالدیو ، جزایر مرجانی Ari

انواع اتاقهای هتل: ■ Standard Room ■ Superior Room■ Beach Bungalow

■ Water Bungalow

آژانس هواپیمایی آیشم مجری مستقیم تور مالدیو ، آژانس آیشم مدعی بهترین ، لوکس ترین و قدرتمندترین مجری تور مالدیو می باشد.

هتل کوکوپالم دونی مالدیو

@val3

Coco Palm Dhuni

(124 کیلومترتا فرودگاه)

مکان:مالدیو،جزیره مرجانی baa

4 ستاره

انواع اتاقهای هتل: ■ Beach Villa ■ Deluxe Villa ■ Lagoon Villa ■ Sunset Lagoon Villa:

https://www.cocopalm.com/

آژانس هواپیمایی آیشم مجری مستقیم تور مالدیو ، آژانس آیشم مدعی بهترین ، لوکس ترین و قدرتمندترین مجری تور مالدیو می باشد.

هتل ارییادوآیلند مالدیو

@val3

Eriyadhu Island Resort

(42 کیلومترتا فرودگاه)

مکان:مالدیو،شمال ماله

North Male' Atoll, Maldives,

4 ستاره

انواع اتاقهای هتل: ■ Standard Room ■ Superior Room

www.eriyadumaldives.com/

آژانس هواپیمایی آیشم مجری مستقیم تور مالدیو ، آژانس آیشم مدعی بهترین ، لوکس ترین و قدرتمندترین مجری تور مالدیو می باشد.

هتل فیلیتیو آیلند ریزورت مالدیو

@val3

Filitheyo Island Resort

(120 کیلومترتا فرودگاه)

مکان:مالدیو،جزیره مرجانی Faafu

4 ستاره

انواع اتاقهای هتل: ■ Superior Villa ■ Deluxe Villa ■ Water Villa

www.filitheyoislandresort.net

آژانس هواپیمایی آیشم مجری مستقیم تور مالدیو ، آژانس آیشم مدعی بهترین ، لوکس ترین و قدرتمندترین مجری تور مالدیو می باشد.

هتل فور سیزن ریزورت مالدیو

@val3

Four Seasons Resort

(20 کیلومترتا فرودگاه)

مکان:مالدیو،شمال ماله،محل Kuda Huraa،

4 ستاره

انواع اتاقهای هتل: ■ Beach Pavilion With Pool ■ Beach Bungalow With Pool - Sunrise

■ Beach Bungalow With Pool - Sunset ■ Water Bungalow - Sunrise

■ Water Bungalow - Sunset ■ Navaranna Water Bungalow - Sunrise

■ Navaranna Water Bungalow ■ Two BR Water Bungalow - Sunrise

■ Two BR Water Bungalow - Sunset USD .00 ■ Two BR Royal Beach Villa

www.fourseasons.com/maldiveskh/

آژانس هواپیمایی آیشم مجری مستقیم تور مالدیو ، آژانس آیشم مدعی بهترین ، لوکس ترین و قدرتمندترین مجری تور مالدیو می باشد.

هتل هالیدی آیلند ریزورت مالدیو

@val3

Holiday Island Resort

(97 کیلومترتا فرودگاه)

مکان:مالدیو،جنوب

South Ari Atoll, Maldives,

4 ستاره

انواع اتاقهای هتل: ■ Super Deluxe Beach Room

آژانس هواپیمایی آیشم مجری مستقیم تور مالدیو ، آژانس آیشم مدعی بهترین ، لوکس ترین و قدرتمندترین مجری تور مالدیو می باشد.

هتل کادوما مالدیو

@val3

Kandooma Maldives

(35 کیلومترتا فرودگاه)

مکان:مالدیو،جنوب جزیره مرجانی Ari

انواع اتاقهای هتل: ■ Garden Villa ■ Beach Villa

■ Duplex Villa ■ Family Villa ■ Water Villa ■ Presidential Suite

آژانس هواپیمایی آیشم مجری مستقیم تور مالدیو ، آژانس آیشم مدعی بهترین ، لوکس ترین و قدرتمندترین مجری تور مالدیو می باشد.

هتل کوماندو مالدیو ریزورت

Komandoo Maldives Island Resort

(130 کیلومترتا فرودگاه)

مکان:مالدیو،محل Lhaviyani Atoll

4 ستاره

انواع اتاقهای هتل: ■ Beach Villa ■ Jacuzzi Beach Villa■ Jacuzzi Water Villa

آژانس هواپیمایی آیشم مجری مستقیم تور مالدیو ، آژانس آیشم مدعی بهترین ، لوکس ترین و قدرتمندترین مجری تور مالدیو می باشد.

هتل ولیگاندو آیلند مالدیو

Veligandu Island Resort

(32 کیلومترتا فرودگاه)

مکان:مالدیو،جنوب Ari Atoll

انواع اتاقهای هتل: ■ Jacuzzi Beach Villa ■ Water Villa■ Jacuzzi Water Villa

تور مالدیو، سفر به مالدیو، هتل های مالدیو تخصص ماست.

آرامش تور مالدیو و هتل های لوکس مجمع الجزایر مالدیو شبیه هیچ کجا نیست.

هتل ولیدو آیلند مالدیو

Velidhu Island Resort

(80 کیلومترتا فرودگاه)

4 ستاره

مکان:مالدیو،شمال North Ari Atoll

انواع اتاقهای هتل: ■ Beach Bungalow ■ Water Bungalow

تور مالدیو، سفر به مالدیو، هتل های مالدیو تخصص ماست .

هتل تولهاگیری آیلند مالدیو

Thulhagiri Island Resort

(13 کیلومترتا فرودگاه)

مکان:مالدیو،شمال ماله

4 ستاره

انواع اتاقهای هتل: ■ Deluxe Bungalow ■ Water Bungalow

تور مالدیو، سفر به مالدیو، هتل های مالدیو تخصص ماست.

هتل پالم بیچ ریزورت مالدیو

Palm Beach Resort and Spa

(140 کیلومترتا فرودگاه)

مکان:مالدیو،Lhaviyani Atoll

4 ستاره

انواع اتاقهای هتل: ■ Sunrise side Bungalow ■ Sunset side Bungalow

■ Villa ■ Junior Suite - 1 Bedroom■ Presidential Suite - 2 Bedroom

آژانس هواپیمایی آیشم مجری مستقیم تور مالدیو ، آژانس آیشم مدعی بهترین ، لوکس ترین و قدرتمندترین مجری تور مالدیو می باشد.

هتل میرو آیلند مالدیو

Meeru Island Resort

(50 کیلومترتا فرودگاه)

مکان:مالدیو،شمال ماله

4 ستاره

انواع اتاقهای هتل: ■ Beach Villa ■ Jacuzzi Beach Villa

■ Water Villa ■ Jacuzzi Water Villa■ Honeymoon Suite

آژانس هواپیمایی آیشم مجری مستقیم تور مالدیو ، آژانس آیشم مدعی بهترین ، لوکس ترین و قدرتمندترین مجری تور مالدیو می باشد.

هتل کوردو آیلند ریزورت مالدیو

Kuredu Island Resort

(80 کیلومترتا فرودگاه)

مکان:مالدیو، (80 کیلومترتا فرودگاه)

4 ستاره

انواع اتاقهای هتل: ■ Garden Bungalow ■ Beach Bungalow

■ Beach Villa ■ Jacuzzi Beach Villa

آژانس هواپیمایی آیشم مجری مستقیم تور مالدیو ، آژانس آیشم مدعی بهترین ، لوکس ترین و قدرتمندترین مجری تور مالدیو می باشد.

هتل کوراماتی آیلندریزورت مالدیو

Kuramathi Island Resort

(70 کیلومترتا فرودگاه)

مکان:مالدیو،شمال Ari Atoll

4ستاره

انواع اتاقهای هتل: ■ Beach Bungalow ■ Water Bungalow

آژانس هواپیمایی آیشم مجری مستقیم تور مالدیو ، آژانس آیشم مدعی بهترین ، لوکس ترین و قدرتمندترین مجری تور مالدیو می باشد.

pic084725210001

گالری تصاویر