• آیا میتوان دبی را به عنوان شاد ترین کشور دنیا به حساب آورد؟

آیا میتوان دبی را به عنوان شاد ترین کشور دنیا به حساب آورد؟

از آنجایی که کشور دبی خانه ی بلندترین برج جهان وهمینطور سریع ترین ماشینهای پلیس محسوب می شود و خود را برای تبدیل شدن به شادترین شهر جهان آماده می کند اخیرا به اقدام جالبی دست زده است

از آنجایی که کشور دبی خانه ی بلندترین برج جهان وهمینطور سریع ترین ماشینهای پلیس محسوب می شود و خود را برای تبدیل شدن به شادترین شهر جهان آماده می کند اخیرا به اقدام جالبی دست زده است،در تلاش خود برای دستیابی به این هدف،در شهر دبی که دریا و اب و هوای گرم خود شناخته میشود ، میزان خوشبختی افراد را از طریق مراکز ارتباطی تعاملی در اطراف دبی، به نام شمارنده های خوشبختی، اندازه گیری می کند. طبعا مردم مختلفی با حالات و روحیات متفاوت در این شهر زندگی میکنند اما اگر با یک حساب سرانگشتی به اندازه گیری میزان شادی مردم بپردازیم چهرههای شاد را بیشتر از صورت های خنثی و چهرههای غم انگیز مشاهده میکنید که این مهم نتیجه ی رضایت مردم از خدمات روزمره است که به انها ارائه میشود . درنتیجه شما حتی با یک متر قدم زدن در خیابانهای دبی به یک شاخص میزان خوشبختی میرسد؛ شمار چهره های خندان با صدای بلند نمره خوشبختی شهر را به شما اعلام میکند. کمپانی اسمارت دبی اخیرا به اقدام به همه پرسیه پیش رفته ای به روش مدرن برای اندازه گرفتن شاخص خوشبختی مردم دبی انجام داده است. و طبق این رای گیری 90 درصد شهروندان دبی اعلام کرده اند که خوشبخت هستند و از زندگی خود احساس رضایت میکنند اما برای امار دقیق تر این کمپانی اقدام به یک عمل جالب کرده است و انهم گوش دادن به حرف دل همه ی ساکنین دبی است که در ادامه ی این اقدام به وسیله ی دستگاهای که ساخته ی دست خودشان است به صحبت های شهروندان علاقه مند گوش میدهند.

pic562519210001

گالری تصاویر