• بازدید سفیر اسپانیا از عمارت مسعودیه

بازدید سفیر اسپانیا از عمارت مسعودیه

دیدار سفیر اسپانیا و رئیس صندوق احیا سفیر اسپانیا در تهران با حضور در عمارت مسعودیه و بازدید از این مجموعه تاریخی با محمدرضا پوینده، مدیرعامل صندوق احیاء بناهای تاریخی به گفت‌وگو و تبادل نظر پرداخت که دو طرف برای ایجاد روابط نزدیک‌تر در آینده برای احیاء و بهره‌برداری بناهای تاریخی ابراز امیدواری کردند.

بازدید سفیر اسپانیا از عمارت مسعودیه

pic671625210001

گالری تصاویر