تور بالی

Mahan Air
تاریخ اعتبار :
تا آخر آبان
مدت اقامت :
تور بالی 7 شب
نام هتل درجه هتل خدمات
نرخ اتاق
(3 تخته)
نرخ اتاق
(2 تخته)
نرخ اتاق
(1 تخته)
نرخ کودک
(با تخت)
نرخ کودک
(بدون تخت)
موقعیت مکانی توضیحات
NEO HOTEL درجه هتل B.B
2990000 2990000 3490000 2780000
VASANTI درجه هتل B.B
3300000 3300000 4050000 3320000 2960000
WHITE ROSE درجه هتل B.B
3360000 3360000 4090000 3440000 2920000
BALI RANI درجه هتل B.B
3460000 3460000 4300000 3340000 2880000
ASTON KUTA درجه هتل B.B
3610000 3610000 4600000 3490000 2920000
SUN ISLAND درجه هتل B.B
3650000 3650000 4680000 3460000 2960000
KUTA PARADISO درجه هتل B.B
3670000 3670000 4720000 3670000 2960000
GRAND BALI درجه هتل B.B
3780000 3780000 4930000 37600000 3000000
AYODYA درجه هتل B.B
3970000 3970000 5350000 3550000 3040000
RAMADA درجه هتل B.B
4010000 4010000 5400000 3840000 3000000
THE ANVAYA درجه هتل B.B
4030000 4030000 5440000 3930000 3000000
NUSA DUA BEACH درجه هتل B.B
4280000 4280000 5940000 3720000 3040000
DISCOVERY K.P درجه هتل B.B
4330000 4330000 6030000 3840000 3040000
CONRAD درجه هتل B.B
4680000 4680000 6760000 3820000 3140000
SHERATON درجه هتل B.B
4720000 4720000 7090000 3980000 3310000
WESTIN درجه هتل B.B
4800000 4800000 6880000 4870000 3140000
SOFITEL درجه هتل B.B
4970000 4970000 7220000 3690000 3190000
THE LAGUNA درجه هتل B.B
5100000 5100000 7470000 4760000 3140000
MULIA BALI درجه هتل B.B
6110000 6110000 9490000
NEO HOTEL
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 3 تخته
2990000
نرخ اتاق 2 تخته
2990000
نرخ اتاق 1 تخته
3490000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2780000
موقعیت مکانی
توضیحات
VASANTI
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 3 تخته
3300000
نرخ اتاق 2 تخته
3300000
نرخ اتاق 1 تخته
4050000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
3320000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2960000
موقعیت مکانی
توضیحات
WHITE ROSE
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 3 تخته
3360000
نرخ اتاق 2 تخته
3360000
نرخ اتاق 1 تخته
4090000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
3440000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2920000
موقعیت مکانی
توضیحات
BALI RANI
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 3 تخته
3460000
نرخ اتاق 2 تخته
3460000
نرخ اتاق 1 تخته
4300000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
3340000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2880000
موقعیت مکانی
توضیحات
ASTON KUTA
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 3 تخته
3610000
نرخ اتاق 2 تخته
3610000
نرخ اتاق 1 تخته
4600000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
3490000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2920000
موقعیت مکانی
توضیحات
SUN ISLAND
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 3 تخته
3650000
نرخ اتاق 2 تخته
3650000
نرخ اتاق 1 تخته
4680000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
3460000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2960000
موقعیت مکانی
توضیحات
KUTA PARADISO
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 3 تخته
3670000
نرخ اتاق 2 تخته
3670000
نرخ اتاق 1 تخته
4720000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
3670000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2960000
موقعیت مکانی
توضیحات
GRAND BALI
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 3 تخته
3780000
نرخ اتاق 2 تخته
3780000
نرخ اتاق 1 تخته
4930000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
37600000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
3000000
موقعیت مکانی
توضیحات
AYODYA
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 3 تخته
3970000
نرخ اتاق 2 تخته
3970000
نرخ اتاق 1 تخته
5350000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
3550000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
3040000
موقعیت مکانی
توضیحات
RAMADA
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 3 تخته
4010000
نرخ اتاق 2 تخته
4010000
نرخ اتاق 1 تخته
5400000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
3840000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
3000000
موقعیت مکانی
توضیحات
THE ANVAYA
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 3 تخته
4030000
نرخ اتاق 2 تخته
4030000
نرخ اتاق 1 تخته
5440000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
3930000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
3000000
موقعیت مکانی
توضیحات
NUSA DUA BEACH
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 3 تخته
4280000
نرخ اتاق 2 تخته
4280000
نرخ اتاق 1 تخته
5940000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
3720000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
3040000
موقعیت مکانی
توضیحات
DISCOVERY K.P
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 3 تخته
4330000
نرخ اتاق 2 تخته
4330000
نرخ اتاق 1 تخته
6030000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
3840000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
3040000
موقعیت مکانی
توضیحات
CONRAD
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 3 تخته
4680000
نرخ اتاق 2 تخته
4680000
نرخ اتاق 1 تخته
6760000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
3820000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
3140000
موقعیت مکانی
توضیحات
SHERATON
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 3 تخته
4720000
نرخ اتاق 2 تخته
4720000
نرخ اتاق 1 تخته
7090000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
3980000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
3310000
موقعیت مکانی
توضیحات
WESTIN
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 3 تخته
4800000
نرخ اتاق 2 تخته
4800000
نرخ اتاق 1 تخته
6880000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
4870000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
3140000
موقعیت مکانی
توضیحات
SOFITEL
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 3 تخته
4970000
نرخ اتاق 2 تخته
4970000
نرخ اتاق 1 تخته
7220000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
3690000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
3190000
موقعیت مکانی
توضیحات
THE LAGUNA
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 3 تخته
5100000
نرخ اتاق 2 تخته
5100000
نرخ اتاق 1 تخته
7470000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
4760000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
3140000
موقعیت مکانی
توضیحات
MULIA BALI
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 3 تخته
6110000
نرخ اتاق 2 تخته
6110000
نرخ اتاق 1 تخته
9490000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
نرخ کودک 2 تا 6 سال
موقعیت مکانی
توضیحات
اطلاعات کلی تور
نوع تور ورزش های آبی, تور سافاری و حیات وحش, ساحل, هنر و فرهنگ, شهر و خرید, طبیعت گردی,
روزهای رفت دوشنبه, سه شنبه, چهارشنبه, پنجشنبه, جمعه, شنبه, یکشنبه,
روزهای برگشت دوشنبه, سه شنبه, چهارشنبه, پنجشنبه, جمعه, شنبه, یکشنبه,
مدت اقامت تور بالی 7 شب ,
تاریخ اعتبار تا آخر آبان,
مناسب برای خانواده همراه با کودکان, زوج ها, سالخوردگان, معلولین, افراد مجرد, جوانان, متخصصان,
هزینه متوسط,
خدمات صبحانه, بیمه مسافرتی, گرفتن ویزا, راهنمای محلی, گشت شهری, ترانسفر فرودگاهی, صبحانه بوفه, اخذ ویزای توریستی,
سطح سختی آسان,
محل اقامت هتل,
حمل و نقل هواپیما,
برنامه سفر
روز اول تور بالی : پس از ورود به فرودگاه بالی،نماینده ما در فرودگاه به دنبال شما می آید و ترانسفر شما تا هتل را انجام میدهد، پس از ورود به هتل باقی روز به صورت وقت آزاد در اختیار مسافرین محترم میباشد.
روز دوم تور بالی : نماینده ما صبح روز دوم در هتل، پس از صرف صبحانه شما را به گشت یک روزه بالی می برد تا از مناظر زیبای این جزیره لذت برده و پس از صرف ناهار به سمت هتل برمیگردید.
روز سوم تور بالی : پس از صرف صبحانه میتوانید از گشتهای پیشنهادی راهنمای ما در بالی استفاده کنید و یا تمام روز به صورت وقت آزاد به تفریح در این جزیره زیبا مشغول باشید.
روز چهارم تور بالی : پس از صرف صبحانه میتوانید از گشتهای پیشنهادی راهنمای ما در بالی استفاده کنید و یا تمام روز به صورت وقت آزاد به تفریح در این جزیره زیبا مشغول باشید.
روز پنجم تور بالی : پس از صرف صبحانه میتوانید از گشتهای پیشنهادی راهنمای ما در بالی استفاده کنید و یا تمام روز به صورت وقت آزاد به تفریح در این جزیره زیبا مشغول باشید.
روز ششم تور بالی : پس از صرف صبحانه میتوانید از گشتهای پیشنهادی راهنمای ما در بالی استفاده کنید و یا تمام روز به صورت وقت آزاد به تفریح در این جزیره زیبا مشغول باشید.
روز هفتم تور بالی : پس از صرف صبحانه میتوانید از گشتهای پیشنهادی راهنمای ما در بالی استفاده کنید و یا تمام روز به صورت وقت آزاد به تفریح در این جزیره زیبا مشغول باشید.
روز هشتم تور بالی : در روز آخر پس از تحویل اتاق، نماینده ما در جلوی هتل منتظر شماست تا شما را تا فرودگاه همراهی کند
نوع پرواز برنامه ریزی شده,
کلاس پرواز کلاس اقتصادی,
نوع بلیط بلیط رفت و برگشت,
توضیحات تور آژانس هواپیمایی آیشم مجری مستقیم تور بالی
شروع قیمت ها از 2,990,000تومان,
کشور مقصد اندونزی,
شهر مقصد بالی,
خط هوایی Mahan Air,
گالری تصاویر
andonezy_bali_aysham.jpg