تور بالی

Mahan Air
تاریخ اعتبار :
تا پایان زمستان
مدت اقامت :
تور بالی 7 شب
نام هتل درجه هتل خدمات
نرخ اتاق
(2 تخته)
نرخ اتاق
(1 تخته)
نرخ اتاق
(3 تخته)
نرخ کودک
(با تخت)
نرخ کودک
(بدون تخت)
موقعیت مکانی توضیحات
NEO JELANTIK درجه هتل B.B

415 دلار

550 دلار

415 دلار

TUSITA درجه هتل B.B

430 دلار

880 دلار

415 دلار

430 دلار

345 دلار

THE RANI درجه هتل B.B

455 دلار

630 دلار

455 دلار

440 دلار

345 دلار

WHITE ROSE درجه هتل B.B

480 دلار

670 دلار

480 دلار

470 دلار

380 دلار

BALI RANI درجه هتل B.B

500 دلار

710 دلار

500 دلار

450 دلار

345 دلار

KUTA PARADISO درجه هتل B.B

580 دلار

860 دلار

580 دلار

560 دلار

370 دلار

THE PATRA درجه هتل B.B

605 دلار

910 دلار

605 دلار

400 دلار

THE ANVAYA درجه هتل B.B

635 دلار

970 دلار

635 دلار

370 دلار

LA BERCUESE RESORT&VILLA درجه هتل B.B

690 دلار

1090 دلار

690 دلار

495 دلار

390 دلار

GRAND MIRAGE درجه هتل B.B

690 دلار

1080 دلار

690 دلار

525 دلار

420 دلار

AYODYA درجه هتل B.B

695 دلار

1090 دلار

695 دلار

630 دلار

400 دلار

INAYA BALI درجه هتل B.B

730 دلار

1160 دلار

730 دلار

645 دلار

420 دلار

MELIA درجه هتل B.B

740 دلار

1180 دلار

740 دلار

720 دلار

425 دلار

HILTON BALI RESORT درجه هتل B.B

815 دلار

1330 دلار

815 دلار

720 دلار

405 دلار

SHERATON درجه هتل B.B

835 دلار

1370 دلار

835 دلار

550 دلار

410 دلار

CONRAD BALI درجه هتل B.B

860 دلار

1420 دلار

860 دلار

565 دلار

420 دلار

SOFITEL درجه هتل B.B

865 دلار

1430 دلار

865 دلار

500 دلار

405 دلار

THE LAGUNA درجه هتل B.B

990 دلار

1680 دلار

990 دلار

805 دلار

440 دلار

MULIA RESORT درجه هتل B.B

1135 دلار

1970 دلار

1135 دلار

520 دلار

NEO JELANTIK
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

415 دلار

نرخ اتاق 1 تخته

550 دلار

نرخ اتاق 3 تخته

415 دلار

کودک با تخت

کودک بدون تخت

موقعیت
توضیحات
TUSITA
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

430 دلار

نرخ اتاق 1 تخته

880 دلار

نرخ اتاق 3 تخته

415 دلار

کودک با تخت

430 دلار

کودک بدون تخت

345 دلار

موقعیت
توضیحات
THE RANI
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

455 دلار

نرخ اتاق 1 تخته

630 دلار

نرخ اتاق 3 تخته

455 دلار

کودک با تخت

440 دلار

کودک بدون تخت

345 دلار

موقعیت
توضیحات
WHITE ROSE
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

480 دلار

نرخ اتاق 1 تخته

670 دلار

نرخ اتاق 3 تخته

480 دلار

کودک با تخت

470 دلار

کودک بدون تخت

380 دلار

موقعیت
توضیحات
BALI RANI
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

500 دلار

نرخ اتاق 1 تخته

710 دلار

نرخ اتاق 3 تخته

500 دلار

کودک با تخت

450 دلار

کودک بدون تخت

345 دلار

موقعیت
توضیحات
KUTA PARADISO
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

580 دلار

نرخ اتاق 1 تخته

860 دلار

نرخ اتاق 3 تخته

580 دلار

کودک با تخت

560 دلار

کودک بدون تخت

370 دلار

موقعیت
توضیحات
THE PATRA
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

605 دلار

نرخ اتاق 1 تخته

910 دلار

نرخ اتاق 3 تخته

605 دلار

کودک با تخت

کودک بدون تخت

400 دلار

موقعیت
توضیحات
THE ANVAYA
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

635 دلار

نرخ اتاق 1 تخته

970 دلار

نرخ اتاق 3 تخته

635 دلار

کودک با تخت

کودک بدون تخت

370 دلار

موقعیت
توضیحات
LA BERCUESE RESORT&VILLA
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

690 دلار

نرخ اتاق 1 تخته

1090 دلار

نرخ اتاق 3 تخته

690 دلار

کودک با تخت

495 دلار

کودک بدون تخت

390 دلار

موقعیت
توضیحات
GRAND MIRAGE
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

690 دلار

نرخ اتاق 1 تخته

1080 دلار

نرخ اتاق 3 تخته

690 دلار

کودک با تخت

525 دلار

کودک بدون تخت

420 دلار

موقعیت
توضیحات
AYODYA
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

695 دلار

نرخ اتاق 1 تخته

1090 دلار

نرخ اتاق 3 تخته

695 دلار

کودک با تخت

630 دلار

کودک بدون تخت

400 دلار

موقعیت
توضیحات
INAYA BALI
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

730 دلار

نرخ اتاق 1 تخته

1160 دلار

نرخ اتاق 3 تخته

730 دلار

کودک با تخت

645 دلار

کودک بدون تخت

420 دلار

موقعیت
توضیحات
MELIA
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

740 دلار

نرخ اتاق 1 تخته

1180 دلار

نرخ اتاق 3 تخته

740 دلار

کودک با تخت

720 دلار

کودک بدون تخت

425 دلار

موقعیت
توضیحات
HILTON BALI RESORT
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

815 دلار

نرخ اتاق 1 تخته

1330 دلار

نرخ اتاق 3 تخته

815 دلار

کودک با تخت

720 دلار

کودک بدون تخت

405 دلار

موقعیت
توضیحات
SHERATON
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

835 دلار

نرخ اتاق 1 تخته

1370 دلار

نرخ اتاق 3 تخته

835 دلار

کودک با تخت

550 دلار

کودک بدون تخت

410 دلار

موقعیت
توضیحات
CONRAD BALI
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

860 دلار

نرخ اتاق 1 تخته

1420 دلار

نرخ اتاق 3 تخته

860 دلار

کودک با تخت

565 دلار

کودک بدون تخت

420 دلار

موقعیت
توضیحات
SOFITEL
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

865 دلار

نرخ اتاق 1 تخته

1430 دلار

نرخ اتاق 3 تخته

865 دلار

کودک با تخت

500 دلار

کودک بدون تخت

405 دلار

موقعیت
توضیحات
THE LAGUNA
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

990 دلار

نرخ اتاق 1 تخته

1680 دلار

نرخ اتاق 3 تخته

990 دلار

کودک با تخت

805 دلار

کودک بدون تخت

440 دلار

موقعیت
توضیحات
MULIA RESORT
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

1135 دلار

نرخ اتاق 1 تخته

1970 دلار

نرخ اتاق 3 تخته

1135 دلار

کودک با تخت

کودک بدون تخت

520 دلار

موقعیت
توضیحات
اطلاعات کلی تور
نوع تور ورزش های آبی, تور سافاری و حیات وحش, ساحل, هنر و فرهنگ, شهر و خرید, طبیعت گردی,
روزهای رفت دوشنبه, سه شنبه, چهارشنبه, پنجشنبه, جمعه, شنبه, یکشنبه,
روزهای برگشت دوشنبه, سه شنبه, چهارشنبه, پنجشنبه, جمعه, شنبه, یکشنبه,
مدت اقامت تور بالی 7 شب ,
تاریخ اعتبار تا پایان زمستان,
مناسب برای خانواده همراه با کودکان, زوج ها, سالخوردگان, معلولین, افراد مجرد, جوانان, متخصصان,
هزینه متوسط,
خدمات صبحانه, بیمه مسافرتی, گرفتن ویزا, راهنمای محلی, گشت شهری, ترانسفر فرودگاهی, پرواز/بلیط داخلی, راهنمای تور,
سطح سختی آسان,
محل اقامت هتل,
حمل و نقل هواپیما,
برنامه سفر
روز اول تور بالی : پس از ورود به فرودگاه بالی،نماینده ما در فرودگاه به دنبال شما می آید و ترانسفر شما تا هتل را انجام میدهد، پس از ورود به هتل باقی روز به صورت وقت آزاد در اختیار مسافرین محترم میباشد.
روز دوم تور بالی : نماینده ما صبح روز دوم در هتل، پس از صرف صبحانه شما را به گشت یک روزه بالی می برد تا از مناظر زیبای این جزیره لذت برده و پس از صرف ناهار به سمت هتل برمیگردید.
روز سوم تور بالی : پس از صرف صبحانه میتوانید از گشتهای پیشنهادی راهنمای ما در بالی استفاده کنید و یا تمام روز به صورت وقت آزاد به تفریح در این جزیره زیبا مشغول باشید.
روز چهارم تور بالی : پس از صرف صبحانه میتوانید از گشتهای پیشنهادی راهنمای ما در بالی استفاده کنید و یا تمام روز به صورت وقت آزاد به تفریح در این جزیره زیبا مشغول باشید.
روز پنجم تور بالی : پس از صرف صبحانه میتوانید از گشتهای پیشنهادی راهنمای ما در بالی استفاده کنید و یا تمام روز به صورت وقت آزاد به تفریح در این جزیره زیبا مشغول باشید.
روز ششم تور بالی : پس از صرف صبحانه میتوانید از گشتهای پیشنهادی راهنمای ما در بالی استفاده کنید و یا تمام روز به صورت وقت آزاد به تفریح در این جزیره زیبا مشغول باشید.
روز هفتم تور بالی : پس از صرف صبحانه میتوانید از گشتهای پیشنهادی راهنمای ما در بالی استفاده کنید و یا تمام روز به صورت وقت آزاد به تفریح در این جزیره زیبا مشغول باشید.
روز هشتم تور بالی : در روز آخر پس از تحویل اتاق، نماینده ما در جلوی هتل منتظر شماست تا شما را تا فرودگاه همراهی کند
نوع پرواز برنامه ریزی شده,
کلاس پرواز کلاس اقتصادی,
نوع بلیط بلیط رفت و برگشت,
توضیحات تور آژانس هواپیمایی آیشم مجری مستقیم تور بالی
شروع قیمت ها از 415 دلار,
کشور مقصد اندونزی,
شهر مقصد بالی,
خط هوایی Mahan Air,
گالری تصاویر
andonezy_bali_aysham.jpg