تور بلغارستان

Qeshm Airlines
تاریخ اعتبار :
تا آخر آبان
مدت اقامت :
تور سواحل گلدن سندز 8 روزه
نام هتل درجه هتل خدمات
نرخ اتاق
(3 تخته)
نرخ اتاق
(2 تخته)
نرخ اتاق
(1 تخته)
نرخ کودک
(با تخت)
نرخ کودک
(بدون تخت)
موقعیت مکانی توضیحات
HOTEL HOLIDAY PARK درجه هتل B.B
2420000 2420000 3180000 1850000 1400000
HOTEL PALMA درجه هتل B.B
2700000 2700000 3150000 2080000 1500000
HOTEL CENTRAL درجه هتل B.B
2800000 2800000 3500000 1999000 1450000
HOTEL SHIPKA درجه هتل B.B
2900000 2900000 3500000 2100000 1450000
HOTEL KRISTEL (Boutique) Constantine and Helena درجه هتل B.B
2950000 2950000 3500000 2100000 1450000
HOTEL MAK درجه هتل H.B
3100000 3100000 3950000 2350000 1500000
HOTEL ARENA MAR درجه هتل B.B
3100000 3100000 3980000 2200000 1490000
HOTEL HELIOS SPA درجه هتل B.B
3190000 3190000 4190000 2290000 1500000
HOTEL GOLDEN LINE درجه هتل B.B
3200000 3200000 4200000 2500000 1500000
HOTEL ZDRAVETS درجه هتل ALL
3220000 3220000 4290000 2390000 1500000
HOTEL LUNA درجه هتل H.B
3250000 3250000 3960000 2280000 1600000
HOTEL JOYA PARK درجه هتل ALL
3280000 3280000 4200000 2330000 1600000
HOTEL ELENA درجه هتل U.ALL
3480000 3480000 4570000 2400000 1450000
HOTEL Prestige Hotel & Aqua Park درجه هتل H.B
3400000 3400000 4800000 2350000 1460000
HOTEL DOUBLE TREE BY HILTON درجه هتل B.B
3450000 3450000 4680000 2400000 1500000
HOTEL ARENA MAR درجه هتل ALL
3660000 3660000 4130000 2520000 1500000
HOTEL Marina Beach Sunny Day درجه هتل ALL
3800000 3800000 4500000 2500000 1600000
HOTEL INTERNATIONAL درجه هتل B.B
3960000 3960000 5380000 2800000 2300000
HOTEL MARINA GRAND BEACH درجه هتل ALL
4100000 4100000 5100000 2800000 1600000
HOTEL GRAND HOTEL VARNA درجه هتل U.ALL
4150000 4150000 5100000 2750000 1600000
HOTEL INTERNATIONAL درجه هتل ALL
4667000 4667000 6080000 2995000 2600000
HOTEL HOLIDAY PARK
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 3 تخته
2420000
نرخ اتاق 2 تخته
2420000
نرخ اتاق 1 تخته
3180000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
1850000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1400000
موقعیت مکانی
توضیحات
HOTEL PALMA
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 3 تخته
2700000
نرخ اتاق 2 تخته
2700000
نرخ اتاق 1 تخته
3150000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2080000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1500000
موقعیت مکانی
توضیحات
HOTEL CENTRAL
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 3 تخته
2800000
نرخ اتاق 2 تخته
2800000
نرخ اتاق 1 تخته
3500000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
1999000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1450000
موقعیت مکانی
توضیحات
HOTEL SHIPKA
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 3 تخته
2900000
نرخ اتاق 2 تخته
2900000
نرخ اتاق 1 تخته
3500000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2100000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1450000
موقعیت مکانی
توضیحات
HOTEL KRISTEL (Boutique) Constantine and Helena
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 3 تخته
2950000
نرخ اتاق 2 تخته
2950000
نرخ اتاق 1 تخته
3500000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2100000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1450000
موقعیت مکانی
توضیحات
HOTEL MAK
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

H.B

نرخ اتاق 3 تخته
3100000
نرخ اتاق 2 تخته
3100000
نرخ اتاق 1 تخته
3950000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2350000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1500000
موقعیت مکانی
توضیحات
HOTEL ARENA MAR
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 3 تخته
3100000
نرخ اتاق 2 تخته
3100000
نرخ اتاق 1 تخته
3980000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2200000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1490000
موقعیت مکانی
توضیحات
HOTEL HELIOS SPA
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 3 تخته
3190000
نرخ اتاق 2 تخته
3190000
نرخ اتاق 1 تخته
4190000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2290000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1500000
موقعیت مکانی
توضیحات
HOTEL GOLDEN LINE
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 3 تخته
3200000
نرخ اتاق 2 تخته
3200000
نرخ اتاق 1 تخته
4200000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2500000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1500000
موقعیت مکانی
توضیحات
HOTEL ZDRAVETS
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

ALL

نرخ اتاق 3 تخته
3220000
نرخ اتاق 2 تخته
3220000
نرخ اتاق 1 تخته
4290000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2390000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1500000
موقعیت مکانی
توضیحات
HOTEL LUNA
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

H.B

نرخ اتاق 3 تخته
3250000
نرخ اتاق 2 تخته
3250000
نرخ اتاق 1 تخته
3960000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2280000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1600000
موقعیت مکانی
توضیحات
HOTEL JOYA PARK
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

ALL

نرخ اتاق 3 تخته
3280000
نرخ اتاق 2 تخته
3280000
نرخ اتاق 1 تخته
4200000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2330000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1600000
موقعیت مکانی
توضیحات
HOTEL ELENA
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 3 تخته
3480000
نرخ اتاق 2 تخته
3480000
نرخ اتاق 1 تخته
4570000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2400000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1450000
موقعیت مکانی
توضیحات
HOTEL Prestige Hotel & Aqua Park
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

H.B

نرخ اتاق 3 تخته
3400000
نرخ اتاق 2 تخته
3400000
نرخ اتاق 1 تخته
4800000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2350000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1460000
موقعیت مکانی
توضیحات
HOTEL DOUBLE TREE BY HILTON
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 3 تخته
3450000
نرخ اتاق 2 تخته
3450000
نرخ اتاق 1 تخته
4680000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2400000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1500000
موقعیت مکانی
توضیحات
HOTEL ARENA MAR
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

ALL

نرخ اتاق 3 تخته
3660000
نرخ اتاق 2 تخته
3660000
نرخ اتاق 1 تخته
4130000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2520000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1500000
موقعیت مکانی
توضیحات
HOTEL Marina Beach Sunny Day
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

ALL

نرخ اتاق 3 تخته
3800000
نرخ اتاق 2 تخته
3800000
نرخ اتاق 1 تخته
4500000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2500000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1600000
موقعیت مکانی
توضیحات
HOTEL INTERNATIONAL
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 3 تخته
3960000
نرخ اتاق 2 تخته
3960000
نرخ اتاق 1 تخته
5380000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2800000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2300000
موقعیت مکانی
توضیحات
HOTEL MARINA GRAND BEACH
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

ALL

نرخ اتاق 3 تخته
4100000
نرخ اتاق 2 تخته
4100000
نرخ اتاق 1 تخته
5100000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2800000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1600000
موقعیت مکانی
توضیحات
HOTEL GRAND HOTEL VARNA
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 3 تخته
4150000
نرخ اتاق 2 تخته
4150000
نرخ اتاق 1 تخته
5100000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2750000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1600000
موقعیت مکانی
توضیحات
HOTEL INTERNATIONAL
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

ALL

نرخ اتاق 3 تخته
4667000
نرخ اتاق 2 تخته
4667000
نرخ اتاق 1 تخته
6080000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2995000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2600000
موقعیت مکانی
توضیحات
اطلاعات کلی تور
نوع تور شهر و خرید, تعطیلات جامع,
روزهای رفت دوشنبه, سه شنبه, چهارشنبه, پنجشنبه, جمعه, شنبه, یکشنبه,
روزهای برگشت دوشنبه, سه شنبه, چهارشنبه, پنجشنبه, جمعه, شنبه, یکشنبه,
مدت اقامت تور سواحل گلدن سندز 8 روزه,
تاریخ اعتبار تا آخر آبان,
مناسب برای خانواده همراه با کودکان, زوج ها, سالخوردگان, معلولین, افراد مجرد, جوانان, متخصصان,
هزینه اقتصادی,
خدمات صبحانه, بیمه مسافرتی, گرفتن ویزا, سیم کارت, ترانسفر فرودگاهی, گشت شهری با نهار,
سطح سختی آسان,
محل اقامت هتل,
حمل و نقل هواپیما,
نوع پرواز برنامه ریزی شده,
کلاس پرواز کلاس اقتصادی,
نوع بلیط بلیط رفت و برگشت,
شروع قیمت ها از 2,420,000تومان,
کشور مقصد بلغارستان,
شهر مقصد وارنا,
خط هوایی Qeshm Airlines,
گالری تصاویر
1242496-2.jpg
1242496-3.jpg 1242496-4.jpg 1242496-5.jpg