• تور تایلند (پوکت،کرابی)

تور تایلند (پوکت،کرابی)

تاریخ اعتبار :
تا 15 اسفند
مدت اقامت :
4 شب پوکت+3 شب کرابی
نام هتل درجه هتل خدمات
نرخ اتاق
(2 تخته)
نرخ اتاق
(1 تخته)
نرخ اتاق
(3 تخته)
نرخ کودک
(با تخت)
نرخ کودک
(بدون تخت)
موقعیت مکانی توضیحات
IBIS PATONG درجه هتل B.B
IBIS KRABI درجه هتل B.B

3670000 تومان

4560000 تومان

3670000 تومان

3550000 تومان

2890000 تومان

PATONG MERLIN درجه هتل B.B
DEEVANA PATONG درجه هتل B.B

3840000 تومان

4900000 تومان

3840000 تومان

3700000 تومان

2950000 تومان

BANTHAI BEACH درجه هتل B.B
BEYOND KRABI درجه هتل B.B

4020000 تومان

5260000 تومان

3010000 تومان

DUANGJITT RESORT درجه هتل B.B
CENTARA ANDA DEHVI درجه هتل B.B

4080000 تومان

5380000 تومان

4080000 تومان

3920000 تومان

3030000 تومان

MILLENIUM درجه هتل B.B
VOGUE RESORT درجه هتل B.B

4100000 تومان

5430000 تومان

4100000 تومان

3940000 تومان

3040000 تومان

HOLIDAY INN PATONG درجه هتل B.B
HOLIDAY INN KRABI درجه هتل B.B

4330000 تومان

5880000 تومان

3120000 تومان

PHUKET GRACELAND درجه هتل B.B
HOLIDAY INN KRABI درجه هتل B.B

4360000 تومان

5940000 تومان

3130000 تومان

GRAND MERCURE PATONG درجه هتل B.B
HOLIDAY INN KRABI درجه هتل B.B

4420000 تومان

6070000 تومان

3150000 تومان

MANDARAVA RESORT درجه هتل B.B
DUSIT THANI KRABI درجه هتل B.B

5090000 تومان

7410000 تومان

5090000 تومان

4830000 تومان

3390000 تومان

CENTARA GRAND PHUKET درجه هتل B.B
DUSIT THANI KRABI درجه هتل B.B

5440000 تومان

8110000 تومان

5440000 تومان

5150000 تومان

3510000 تومان

LE MERIDIEN PHUKET درجه هتل B.B
DUSIT THANI KRABI درجه هتل B.B

5680000 تومان

8590000 تومان

5680000 تومان

5360000 تومان

3600000 تومان

IBIS PATONG
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

IBIS KRABI
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

3670000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

4560000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

3670000 تومان

کودک با تخت

3550000 تومان

کودک بدون تخت

2890000 تومان

موقعیت
توضیحات
PATONG MERLIN
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

DEEVANA PATONG
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

3840000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

4900000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

3840000 تومان

کودک با تخت

3700000 تومان

کودک بدون تخت

2950000 تومان

موقعیت
توضیحات
BANTHAI BEACH
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

BEYOND KRABI
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

4020000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

5260000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

کودک با تخت

کودک بدون تخت

3010000 تومان

موقعیت
توضیحات
DUANGJITT RESORT
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

CENTARA ANDA DEHVI
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

4080000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

5380000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

4080000 تومان

کودک با تخت

3920000 تومان

کودک بدون تخت

3030000 تومان

موقعیت
توضیحات
MILLENIUM
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

VOGUE RESORT
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

4100000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

5430000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

4100000 تومان

کودک با تخت

3940000 تومان

کودک بدون تخت

3040000 تومان

موقعیت
توضیحات
HOLIDAY INN PATONG
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

HOLIDAY INN KRABI
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

4330000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

5880000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

کودک با تخت

کودک بدون تخت

3120000 تومان

موقعیت
توضیحات
PHUKET GRACELAND
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

HOLIDAY INN KRABI
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

4360000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

5940000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

کودک با تخت

کودک بدون تخت

3130000 تومان

موقعیت
توضیحات
GRAND MERCURE PATONG
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

HOLIDAY INN KRABI
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

4420000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

6070000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

کودک با تخت

کودک بدون تخت

3150000 تومان

موقعیت
توضیحات
MANDARAVA RESORT
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

DUSIT THANI KRABI
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

5090000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

7410000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

5090000 تومان

کودک با تخت

4830000 تومان

کودک بدون تخت

3390000 تومان

موقعیت
توضیحات
CENTARA GRAND PHUKET
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

DUSIT THANI KRABI
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

5440000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

8110000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

5440000 تومان

کودک با تخت

5150000 تومان

کودک بدون تخت

3510000 تومان

موقعیت
توضیحات
LE MERIDIEN PHUKET
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

DUSIT THANI KRABI
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

5680000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

8590000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

5680000 تومان

کودک با تخت

5360000 تومان

کودک بدون تخت

3600000 تومان

موقعیت
توضیحات
اطلاعات کلی تور
نوع تور ماجراجویی, ساحل, هنر و فرهنگ, شهر و خرید, مسافرت با کشتی, طبیعت گردی,
روزهای رفت دوشنبه,
مدت اقامت 4 شب پوکت+3 شب کرابی,
تاریخ اعتبار تا 15 اسفند,
گالری تصاویر