• تور تایلند (پوکت،کرابی)

تور تایلند (پوکت،کرابی)

تاریخ اعتبار :
تا 15 اسفند
مدت اقامت :
4 شب پوکت+3 شب کرابی
نام هتل درجه هتل خدمات
نرخ اتاق
(3 تخته)
نرخ اتاق
(2 تخته)
نرخ اتاق
(1 تخته)
نرخ کودک
(با تخت)
نرخ کودک
(بدون تخت)
موقعیت مکانی توضیحات
IBIS PATONG درجه هتل B.B
IBIS KRABI درجه هتل B.B
3670000 3670000 4560000 3550000 2890000
PATONG MERLIN درجه هتل B.B
DEEVANA PATONG درجه هتل B.B
3840000 3840000 4900000 3700000 2950000
BANTHAI BEACH درجه هتل B.B
BEYOND KRABI درجه هتل B.B
4020000 5260000 3010000
DUANGJITT RESORT درجه هتل B.B
CENTARA ANDA DEHVI درجه هتل B.B
4080000 4080000 5380000 3920000 3030000
MILLENIUM درجه هتل B.B
VOGUE RESORT درجه هتل B.B
4100000 4100000 5430000 3940000 3040000
HOLIDAY INN PATONG درجه هتل B.B
HOLIDAY INN KRABI درجه هتل B.B
4330000 5880000 3120000
PHUKET GRACELAND درجه هتل B.B
HOLIDAY INN KRABI درجه هتل B.B
4360000 5940000 3130000
GRAND MERCURE PATONG درجه هتل B.B
HOLIDAY INN KRABI درجه هتل B.B
4420000 6070000 3150000
MANDARAVA RESORT درجه هتل B.B
DUSIT THANI KRABI درجه هتل B.B
5090000 5090000 7410000 4830000 3390000
CENTARA GRAND PHUKET درجه هتل B.B
DUSIT THANI KRABI درجه هتل B.B
5440000 5440000 8110000 5150000 3510000
LE MERIDIEN PHUKET درجه هتل B.B
DUSIT THANI KRABI درجه هتل B.B
5680000 5680000 8590000 5360000 3600000
IBIS PATONG
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

IBIS KRABI
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 3 تخته
3670000
نرخ اتاق 2 تخته
3670000
نرخ اتاق 1 تخته
4560000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
3550000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2890000
موقعیت مکانی
توضیحات
PATONG MERLIN
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

DEEVANA PATONG
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 3 تخته
3840000
نرخ اتاق 2 تخته
3840000
نرخ اتاق 1 تخته
4900000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
3700000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2950000
موقعیت مکانی
توضیحات
BANTHAI BEACH
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

BEYOND KRABI
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 3 تخته
نرخ اتاق 2 تخته
4020000
نرخ اتاق 1 تخته
5260000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
نرخ کودک 2 تا 6 سال
3010000
موقعیت مکانی
توضیحات
DUANGJITT RESORT
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

CENTARA ANDA DEHVI
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 3 تخته
4080000
نرخ اتاق 2 تخته
4080000
نرخ اتاق 1 تخته
5380000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
3920000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
3030000
موقعیت مکانی
توضیحات
MILLENIUM
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

VOGUE RESORT
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 3 تخته
4100000
نرخ اتاق 2 تخته
4100000
نرخ اتاق 1 تخته
5430000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
3940000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
3040000
موقعیت مکانی
توضیحات
HOLIDAY INN PATONG
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

HOLIDAY INN KRABI
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 3 تخته
نرخ اتاق 2 تخته
4330000
نرخ اتاق 1 تخته
5880000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
نرخ کودک 2 تا 6 سال
3120000
موقعیت مکانی
توضیحات
PHUKET GRACELAND
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

HOLIDAY INN KRABI
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 3 تخته
نرخ اتاق 2 تخته
4360000
نرخ اتاق 1 تخته
5940000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
نرخ کودک 2 تا 6 سال
3130000
موقعیت مکانی
توضیحات
GRAND MERCURE PATONG
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

HOLIDAY INN KRABI
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 3 تخته
نرخ اتاق 2 تخته
4420000
نرخ اتاق 1 تخته
6070000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
نرخ کودک 2 تا 6 سال
3150000
موقعیت مکانی
توضیحات
MANDARAVA RESORT
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

DUSIT THANI KRABI
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 3 تخته
5090000
نرخ اتاق 2 تخته
5090000
نرخ اتاق 1 تخته
7410000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
4830000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
3390000
موقعیت مکانی
توضیحات
CENTARA GRAND PHUKET
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

DUSIT THANI KRABI
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 3 تخته
5440000
نرخ اتاق 2 تخته
5440000
نرخ اتاق 1 تخته
8110000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
5150000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
3510000
موقعیت مکانی
توضیحات
LE MERIDIEN PHUKET
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

DUSIT THANI KRABI
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 3 تخته
5680000
نرخ اتاق 2 تخته
5680000
نرخ اتاق 1 تخته
8590000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
5360000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
3600000
موقعیت مکانی
توضیحات
اطلاعات کلی تور
نوع تور ماجراجویی, ساحل, هنر و فرهنگ, شهر و خرید, مسافرت با کشتی, طبیعت گردی,
روزهای رفت دوشنبه,
مدت اقامت 4 شب پوکت+3 شب کرابی,
تاریخ اعتبار تا 15 اسفند,
گالری تصاویر