تور فیلیپین

Qatar Airways
تاریخ اعتبار :
تا 15 اسفند
مدت اقامت :
5 شب مانیل
نام هتل درجه هتل خدمات
نرخ اتاق
(2 تخته)
نرخ اتاق
(1 تخته)
نرخ اتاق
(3 تخته)
نرخ کودک
(با تخت)
نرخ کودک
(بدون تخت)
موقعیت مکانی توضیحات
GRAN PRIX MANILA درجه هتل B.B

3830000 تومان

4220000 تومان

3830000 تومان

3610000 تومان

3210000 تومان

THE EXCHANGE REGENCY درجه هتل B.B

4090000 تومان

4750000 تومان

4090000 تومان

3740000 تومان

3210000 تومان

BERJAYA MAKATI درجه هتل B.B

4220000 تومان

5010000 تومان

4220000 تومان

3870000 تومان

3210000 تومان

ST. GILES MAKATI درجه هتل B.B

4220000 تومان

5010000 تومان

4220000 تومان

4000000 تومان

3210000 تومان

THE AVENUE HOTEL درجه هتل B.B

4300000 تومان

5150000 تومان

4300000 تومان

3740000 تومان

3210000 تومان

RICHMOND ORTIGAS درجه هتل B.B

4540000 تومان

5670000 تومان

4540000 تومان

4000000 تومان

3210000 تومان

F1 HOTEL درجه هتل B.B

4750000 تومان

6070000 تومان

4750000 تومان

3740000 تومان

3210000 تومان

CITY GARDEN GRAND HOTEL درجه هتل B.B

4800000 تومان

5670000 تومان

4800000 تومان

3950000 تومان

3210000 تومان

BELMONT درجه هتل B.B

4880000 تومان

6330000 تومان

4880000 تومان

3740000 تومان

3210000 تومان

EASTWOOD RICHMOND درجه هتل B.B

5010000 تومان

6330000 تومان

5010000 تومان

4400000 تومان

3210000 تومان

MANILA HOTEL درجه هتل B.B

5010000 تومان

6600000 تومان

5010000 تومان

4400000 تومان

3210000 تومان

MAKATI DIAMOND درجه هتل B.B

5410000 تومان

6990000 تومان

5410000 تومان

4270000 تومان

3210000 تومان

HYATT CITY OF DREAMS درجه هتل B.B

5670000 تومان

7920000 تومان

5670000 تومان

4270000 تومان

3210000 تومان

EDSA SHANGRI-LA درجه هتل B.B

5670000 تومان

7920000 تومان

5670000 تومان

4130000 تومان

3210000 تومان

CONRAD MANILA درجه هتل B.B

5670000 تومان

792000 تومان

5670000 تومان

4130000 تومان

3210000 تومان

NEW WORLD MAKATI درجه هتل B.B

5750000 تومان

7790000 تومان

5750000 تومان

4270000 تومان

3210000 تومان

CITY OF DREAMS-CROWN TOWERS درجه هتل B.B

6070000 تومان

8710000 تومان

6070000 تومان

5480000 تومان

3210000 تومان

GRAN PRIX MANILA
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

3830000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

4220000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

3830000 تومان

کودک با تخت

3610000 تومان

کودک بدون تخت

3210000 تومان

موقعیت
توضیحات
THE EXCHANGE REGENCY
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

4090000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

4750000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

4090000 تومان

کودک با تخت

3740000 تومان

کودک بدون تخت

3210000 تومان

موقعیت
توضیحات
BERJAYA MAKATI
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

4220000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

5010000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

4220000 تومان

کودک با تخت

3870000 تومان

کودک بدون تخت

3210000 تومان

موقعیت
توضیحات
ST. GILES MAKATI
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

4220000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

5010000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

4220000 تومان

کودک با تخت

4000000 تومان

کودک بدون تخت

3210000 تومان

موقعیت
توضیحات
THE AVENUE HOTEL
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

4300000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

5150000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

4300000 تومان

کودک با تخت

3740000 تومان

کودک بدون تخت

3210000 تومان

موقعیت
توضیحات
RICHMOND ORTIGAS
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

4540000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

5670000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

4540000 تومان

کودک با تخت

4000000 تومان

کودک بدون تخت

3210000 تومان

موقعیت
توضیحات
F1 HOTEL
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

4750000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

6070000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

4750000 تومان

کودک با تخت

3740000 تومان

کودک بدون تخت

3210000 تومان

موقعیت
توضیحات
CITY GARDEN GRAND HOTEL
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

4800000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

5670000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

4800000 تومان

کودک با تخت

3950000 تومان

کودک بدون تخت

3210000 تومان

موقعیت
توضیحات
BELMONT
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

4880000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

6330000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

4880000 تومان

کودک با تخت

3740000 تومان

کودک بدون تخت

3210000 تومان

موقعیت
توضیحات
EASTWOOD RICHMOND
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

5010000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

6330000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

5010000 تومان

کودک با تخت

4400000 تومان

کودک بدون تخت

3210000 تومان

موقعیت
توضیحات
MANILA HOTEL
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

5010000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

6600000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

5010000 تومان

کودک با تخت

4400000 تومان

کودک بدون تخت

3210000 تومان

موقعیت
توضیحات
MAKATI DIAMOND
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

5410000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

6990000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

5410000 تومان

کودک با تخت

4270000 تومان

کودک بدون تخت

3210000 تومان

موقعیت
توضیحات
HYATT CITY OF DREAMS
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

5670000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

7920000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

5670000 تومان

کودک با تخت

4270000 تومان

کودک بدون تخت

3210000 تومان

موقعیت
توضیحات
EDSA SHANGRI-LA
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

5670000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

7920000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

5670000 تومان

کودک با تخت

4130000 تومان

کودک بدون تخت

3210000 تومان

موقعیت
توضیحات
CONRAD MANILA
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

5670000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

792000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

5670000 تومان

کودک با تخت

4130000 تومان

کودک بدون تخت

3210000 تومان

موقعیت
توضیحات
NEW WORLD MAKATI
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

5750000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

7790000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

5750000 تومان

کودک با تخت

4270000 تومان

کودک بدون تخت

3210000 تومان

موقعیت
توضیحات
CITY OF DREAMS-CROWN TOWERS
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

6070000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

8710000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

6070000 تومان

کودک با تخت

5480000 تومان

کودک بدون تخت

3210000 تومان

موقعیت
توضیحات
اطلاعات کلی تور
نوع تور ورزش های آبی, ساحل, هنر و فرهنگ, شهر و خرید, تعطیلات جامع,
روزهای رفت دوشنبه, سه شنبه, چهارشنبه, پنجشنبه, جمعه, شنبه, یکشنبه,
روزهای برگشت دوشنبه, سه شنبه, چهارشنبه, پنجشنبه, جمعه, شنبه, یکشنبه,
مدت اقامت 5 شب مانیل,
تاریخ اعتبار تا 15 اسفند,
مناسب برای خانواده همراه با کودکان, زوج ها, سالخوردگان, معلولین, افراد مجرد, جوانان, متخصصان,
هزینه اقتصادی,
خدمات صبحانه, بیمه مسافرتی, ترانسفر فرودگاهی, راهنمای تور, اخذ ویزای توریستی,
سطح سختی آسان,
محل اقامت هتل,
حمل و نقل هواپیما,
برنامه سفر
روز اول تور فیلیپین ( 5 شب مانیل ) : پس ار رسیدن به فرودگاه مانیل توسط راهنمای آژانس هواپیمایی آیشم به سمت هتل میروید و مقدمات ورود به هتل را انجام دهید.
روز دوم تور فیلیپین ( 5 شب مانیل ) : پس از صرف صبحانه در هتل ، تمام روز به صورت وقت آزاد در اختیار مسافرین قرار دارد تا از جاذبه های توریستی پایتخت فیلیپین ( مانیل ) استفاده کنند.

از جمله جاذبه های گردشگری مانیل میتوان به موارد زیر اشاره کرد :

1.آبسنگ مرجانی توباتا

2.کلیسای سن آگوستین

3.آتشفشان مایون

4.جزیره مالاپاسکوا

5.پورتو گلارا

6.پورتو پرنسیا، رودخانه زیرزمینی

7.دونسل

روز سوم تور فیلیپین ( 5 شب مانیل ) : پس از صرف صبحانه در هتل ، تمام روز به صورت وقت آزاد در اختیار مسافرین قرار دارد تا از جاذبه های توریستی پایتخت فیلیپین ( مانیل ) استفاده کنند.

از جمله جاذبه های گردشگری مانیل میتوان به موارد زیر اشاره کرد :

1.آبسنگ مرجانی توباتا

2.کلیسای سن آگوستین

3.آتشفشان مایون

4.جزیره مالاپاسکوا

5.پورتو گلارا

6.پورتو پرنسیا، رودخانه زیرزمینی

7.دونسل

روز چهارم تور فیلیپین ( 5 شب مانیل ) : پس از صرف صبحانه در هتل ، تمام روز به صورت وقت آزاد در اختیار مسافرین قرار دارد تا از جاذبه های توریستی پایتخت فیلیپین ( مانیل ) استفاده کنند.

از جمله جاذبه های گردشگری مانیل میتوان به موارد زیر اشاره کرد :

1.آبسنگ مرجانی توباتا

2.کلیسای سن آگوستین

3.آتشفشان مایون

4.جزیره مالاپاسکوا

5.پورتو گلارا

6.پورتو پرنسیا، رودخانه زیرزمینی

7.دونسل

روز پنجم تور فیلیپین ( 5 شب مانیل ) : پس از صرف صبحانه در هتل ، تمام روز به صورت وقت آزاد در اختیار مسافرین قرار دارد تا از جاذبه های توریستی پایتخت فیلیپین ( مانیل ) استفاده کنند.

از جمله جاذبه های گردشگری مانیل میتوان به موارد زیر اشاره کرد :

1.آبسنگ مرجانی توباتا

2.کلیسای سن آگوستین

3.آتشفشان مایون

4.جزیره مالاپاسکوا

5.پورتو گلارا

6.پورتو پرنسیا، رودخانه زیرزمینی

7.دونسل

روز ششم تور فیلیپین ( 5 شب مانیل ) : پس از تحویل اتاق های هتل در مانیل به سمت فرودگاه رفته تا مانیل را به مقصد تهران ترک کنیم.
نوع پرواز برنامه ریزی شده,
کلاس پرواز کلاس اقتصادی,
نوع بلیط بلیط رفت و برگشت,
شروع قیمت ها از 3,830,000تومان,
کشور مقصد فیلیپین,
شهر مقصد مانیل,
خط هوایی Qatar Airways,
گالری تصاویر