تور چک

Turkish Airlines
تاریخ اعتبار :
تا پایان زمستان
مدت اقامت :
تور پراگ 3 شب و 4 روز
نام هتل درجه هتل خدمات
نرخ اتاق
(2 تخته)
نرخ اتاق
(1 تخته)
نرخ اتاق
(3 تخته)
نرخ کودک
(با تخت)
نرخ کودک
(بدون تخت)
موقعیت مکانی توضیحات
AIDA HOTEL درجه هتل B.B

310 یورو

4390000 تومان

490 یورو

4390000 تومان

310 یورو

4390000 تومان

280 یورو

3990000 تومان

230 یورو

3990000 تومان

U DIVADIA درجه هتل B.B

330 یورو

4390000 تومان

520 یورو

4390000 تومان

330 یورو

4390000 تومان

300 یورو

3990000 تومان

250 یورو

3990000 تومان

IRIS EDEN درجه هتل B.B

350 یورو

4390000 تومان

550 یورو

4390000 تومان

350 یورو

4390000 تومان

320 یورو

3990000 تومان

270 یورو

3990000 تومان

INTERCONTINENTAL درجه هتل B.B

370 یورو

4390000 تومان

560 یورو

4390000 تومان

370 یورو

4390000 تومان

330 یورو

3990000 تومان

290 یورو

3990000 تومان

DUO درجه هتل B.B

380 یورو

4390000 تومان

570 یورو

4390000 تومان

380 یورو

4390000 تومان

340 یورو

3990000 تومان

300 یورو

3990000 تومان

DON GIOVANNI درجه هتل B.B

390 یورو

4390000 تومان

580 یورو

4390000 تومان

390 یورو

4390000 تومان

350 یورو

3990000 تومان

310 یورو

3990000 تومان

GALERIE ROYAL درجه هتل B.B

400 یورو

4390000 تومان

600 یورو

4390000 تومان

400 یورو

4390000 تومان

360 یورو

3990000 تومان

320 یورو

3990000 تومان

ALTA PLAZA درجه هتل B.B

400 یورو

4390000 تومان

620 یورو

4390000 تومان

400 یورو

4390000 تومان

360 یورو

3990000 تومان

320 یورو

3990000 تومان

THEATRINO درجه هتل B.B

410 یورو

4390000 تومان

640 یورو

4390000 تومان

410 یورو

4390000 تومان

370 یورو

3990000 تومان

330 یورو

3990000 تومان

OCCIDENTAL PRAHA درجه هتل B.B

420 یورو

4390000 تومان

670 یورو

4390000 تومان

420 یورو

4390000 تومان

390 یورو

3990000 تومان

340 یورو

3990000 تومان

NH PRAGUE CITY درجه هتل B.B

440 یورو

4390000 تومان

720 یورو

4390000 تومان

440 یورو

4390000 تومان

400 یورو

3990000 تومان

350 یورو

3990000 تومان

OCCIDENTAL PRAHA FIVE درجه هتل B.B

460 یورو

4390000 تومان

690 یورو

4390000 تومان

460 یورو

4390000 تومان

410 یورو

3990000 تومان

380 یورو

3990000 تومان

CORINTHIA درجه هتل B.B

550 یورو

4390000 تومان

920 یورو

4390000 تومان

550 یورو

4390000 تومان

490 یورو

3990000 تومان

440 یورو

3990000 تومان

AIDA HOTEL
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

310 یورو

4390000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

490 یورو

4390000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

310 یورو

4390000 تومان

کودک با تخت

280 یورو

3990000 تومان

کودک بدون تخت

230 یورو

3990000 تومان

موقعیت
توضیحات
U DIVADIA
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

330 یورو

4390000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

520 یورو

4390000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

330 یورو

4390000 تومان

کودک با تخت

300 یورو

3990000 تومان

کودک بدون تخت

250 یورو

3990000 تومان

موقعیت
توضیحات
IRIS EDEN
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

350 یورو

4390000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

550 یورو

4390000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

350 یورو

4390000 تومان

کودک با تخت

320 یورو

3990000 تومان

کودک بدون تخت

270 یورو

3990000 تومان

موقعیت
توضیحات
INTERCONTINENTAL
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

370 یورو

4390000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

560 یورو

4390000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

370 یورو

4390000 تومان

کودک با تخت

330 یورو

3990000 تومان

کودک بدون تخت

290 یورو

3990000 تومان

موقعیت
توضیحات
DUO
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

380 یورو

4390000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

570 یورو

4390000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

380 یورو

4390000 تومان

کودک با تخت

340 یورو

3990000 تومان

کودک بدون تخت

300 یورو

3990000 تومان

موقعیت
توضیحات
DON GIOVANNI
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

390 یورو

4390000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

580 یورو

4390000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

390 یورو

4390000 تومان

کودک با تخت

350 یورو

3990000 تومان

کودک بدون تخت

310 یورو

3990000 تومان

موقعیت
توضیحات
GALERIE ROYAL
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

400 یورو

4390000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

600 یورو

4390000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

400 یورو

4390000 تومان

کودک با تخت

360 یورو

3990000 تومان

کودک بدون تخت

320 یورو

3990000 تومان

موقعیت
توضیحات
ALTA PLAZA
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

400 یورو

4390000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

620 یورو

4390000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

400 یورو

4390000 تومان

کودک با تخت

360 یورو

3990000 تومان

کودک بدون تخت

320 یورو

3990000 تومان

موقعیت
توضیحات
THEATRINO
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

410 یورو

4390000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

640 یورو

4390000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

410 یورو

4390000 تومان

کودک با تخت

370 یورو

3990000 تومان

کودک بدون تخت

330 یورو

3990000 تومان

موقعیت
توضیحات
OCCIDENTAL PRAHA
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

420 یورو

4390000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

670 یورو

4390000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

420 یورو

4390000 تومان

کودک با تخت

390 یورو

3990000 تومان

کودک بدون تخت

340 یورو

3990000 تومان

موقعیت
توضیحات
NH PRAGUE CITY
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

440 یورو

4390000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

720 یورو

4390000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

440 یورو

4390000 تومان

کودک با تخت

400 یورو

3990000 تومان

کودک بدون تخت

350 یورو

3990000 تومان

موقعیت
توضیحات
OCCIDENTAL PRAHA FIVE
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

460 یورو

4390000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

690 یورو

4390000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

460 یورو

4390000 تومان

کودک با تخت

410 یورو

3990000 تومان

کودک بدون تخت

380 یورو

3990000 تومان

موقعیت
توضیحات
CORINTHIA
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

550 یورو

4390000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

920 یورو

4390000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

550 یورو

4390000 تومان

کودک با تخت

490 یورو

3990000 تومان

کودک بدون تخت

440 یورو

3990000 تومان

موقعیت
توضیحات
اطلاعات کلی تور
نوع تور ورزش های آبی, ماجراجویی, ساحل, هنر و فرهنگ, شهر و خرید, تعطیلات جامع,
روزهای رفت دوشنبه, سه شنبه, چهارشنبه, پنجشنبه, جمعه, شنبه, یکشنبه,
روزهای برگشت دوشنبه, سه شنبه, چهارشنبه, پنجشنبه, جمعه, شنبه, یکشنبه,
مدت اقامت تور پراگ 3 شب و 4 روز,
تاریخ اعتبار تا پایان زمستان,
مناسب برای خانواده همراه با کودکان, زوج ها, سالخوردگان, معلولین, افراد مجرد, جوانان, متخصصان,
هزینه متوسط,
خدمات صبحانه, بیمه مسافرتی, گرفتن ویزا, راهنمای محلی, گشت شهری,
سطح سختی متوسط,
محل اقامت هتل,
حمل و نقل هواپیما,
برنامه سفر
روز اول تور چک (تور پراگ) : پس از رسیدن به فرودگاه چک توسط راهنمای ما به سمت هتل خود راهنمایی میشوید تا پس از انجام مقدمات کار کلید اتاق را تحویل بگیرید.
روز دوم تور چک (تور پراگ) : پس از صرف صبحانه راهنمای ما در لابی هتل منتظر شماست تا برای گشت شهری تور چک راهی شوید که در این مسیر بازدید از قلعه قدیمی پراگ ، محله های قدیمی پراگ ، صومعه سنت آگنس ، میدان جمهوری ، ساختمان شهرداری ، ایستگاه راه آهن ماساریک ، خانه اپرا ، میدان ونسلاس، تالار شهر ، میدان چارلز، خانه رقص، پل های ولتوا، تئاتر ملی، پل چارلز، سالن موسیقی رودلفینوم، تپه پتین و برج نگاه، صومعه Pohorelec و Strahov، قصر Czernin ، ساختمان وزارت امور خارجه، Loreto پراگ، قلعه پراگ، خانه تابستانی سلطنتی، آکادمی Straka - کنیسه قدیمی را میبینید.

@val3

تور چک،تور جمهوری چک،تور چک ارزان،قیمت تور پراگ،تور پراگ،تور پراگ تابستان،تور ارزان قیمت جمهوری چک،تور چک نوروز،تور پراگ جمهوری چک،هتلهای چک،جمهوری چک

روز سوم تور چک (تور پراگ) : پس از صرف صبحانه میتوانید از تورهای اختیاری ما در پراگ استفاده کنید و از جاذبه های گردشگری پراگ دیدن فرمایید.

@val3

تور چک،تور جمهوری چک،تور چک ارزان،قیمت تور پراگ،تور پراگ،تور پراگ تابستان،تور ارزان قیمت جمهوری چک،تور چک نوروز،تور پراگ جمهوری چک،هتلهای چک،جمهوری چک

روز چهارم تور چک (تور پراگ) : پس از صرف صبحانه میتوانید از تورهای اختیاری ما در پراگ استفاده کنید و از جاذبه های گردشگری پراگ دیدن فرمایید.

@val3

تور چک،تور جمهوری چک،تور چک ارزان،قیمت تور پراگ،تور پراگ،تور پراگ تابستان،تور ارزان قیمت جمهوری چک،تور چک نوروز،تور پراگ جمهوری چک،هتلهای چک،جمهوری چک

روز پنجم تور چک (تور پراگ) :
@val3

تور چک،تور جمهوری چک،تور چک ارزان،قیمت تور پراگ،تور پراگ،تور پراگ تابستان،تور ارزان قیمت جمهوری چک،تور چک نوروز،تور پراگ جمهوری چک،هتلهای چک،جمهوری چک

پس از صرف صبحانه راهنمای ما در لابی هتل منتظر شماست تا شما را به سمت فرودگاه پراگ راهنمایی کند تا به سمت تهران راهی شوید.

نوع پرواز برنامه ریزی شده,
کلاس پرواز کلاس اقتصادی,
نوع بلیط بلیط رفت و برگشت,
توضیحات تور مدارک لازم برای اخذ ویزای جمهوری چک : 1-عکس:یک قطعه عکس 4*6 رنگی تمام رخ (حتماً با زمینه سفید گرفته شده در 3 ماه گذشته)بهتر است برای اطمینان، متقاضیان عکس دومی هم به همراه داشته باشند2- ترجمه شناسنامه3- ترجمه گواهی اشتغال به کار-پزشکان: ترجمه‌ی پروانه مطب و ترجمه کارت نظام پزشکی-مشاغل آزاد: ترجمه جواز-مشاغل دولتی: ترجمه گواهی اشتغال به کار از سازمان یا نهاد مربوطه، حکم کارگزینی، فیش حقوقی و لیست بیمه-مشاغل غیردولتی: ترجمه گواهی اشتغال به کار از شرکت مربوطه، با ذکر میزان حقوق و ترجمه آخرین روزنامه رسمی آن شرکت-دانش آموزان، دانشجویان، معلمان، اساتید و اعضاء هیأت علمی دانشگاه: ترجمه نامه اشتغال به تحصیل یا اشتغال به کار مدرسه یا دانشگاه مربوطه 4- ترجمه سند مالکیت-در صورت داشتن سند مالکیت فقط به نام شخص متقاضی5-گواهی حساب بانکی:به زبان انگلیسی و دارای مهر بانک مربوطه-حساب جاری: کارکرد 6 ماه اخیر (با مانده حداقل 50.000.000 تومان به ازای هر نفر)-گواهی تمکن مالی به یورو-حساب‌های دیگر اعم از پس‌انداز و غیره6-پرینت سابقه بیمه به همراه مهر شعبه
شروع قیمت ها از 310 یورو,
خط هوایی Turkish Airlines,
گالری تصاویر
Pragu-Czech-Republic.jpg
Pragu-Czech-Republic2.jpg Pragu-Czech-Republic3.jpg Pragu-Czech-Republic4.jpg