رزرو آنلاین

تور تایلند

Mahan Air
تاریخ اعتبار :
تا پایان زمستان
مدت اقامت :
تور تایلند (تور پوکت 7 روزه)
نام هتل درجه هتل خدمات
نرخ اتاق
(2 تخته)
نرخ اتاق
(1 تخته)
نرخ اتاق
(3 تخته)
نرخ کودک
(با تخت)
نرخ کودک
(بدون تخت)
موقعیت مکانی توضیحات
AT HOME BOUTIQUE درجه هتل B.B

256 دلار

312 دلار

256 دلار

220 دلار

PJ PATONG درجه هتل B.B

270 دلار

340 دلار

270 دلار

225 دلار

ASHLEE PLAZA درجه هتل B.B

312 دلار

524 دلار

312 دلار

239 دلار

IBIS PATONG درجه هتل B.B

319 دلار

438 دلار

319 دلار

242 دلار

PATONG HERITAGE درجه هتل B.B

343 دلار

476 دلار

343 دلار

257 دلار

DEEVANA PATONG درجه هتل B.B

364 دلار

518 دلار

364 دلار

349 دلار

264 دلار

SLEEP WITH ME درجه هتل B.B

371 دلار

532 دلار

371 دلار

266 دلار

ASHLEE HEIGHTS درجه هتل B.B

371 دلار

532 دلار

371 دلار

266 دلار

ROYAL PARADISE درجه هتل B.B

378 دلار

546 دلار

378 دلار

361 دلار

269 دلار

CENTARA BLUE MARINE درجه هتل B.B

392 دلار

574 دلار

392 دلار

274 دلار

DEEVANA PLAZA درجه هتل B.B

406 دلار

602 دلار

406 دلار

279 دلار

THE CHARM درجه هتل B.B

413 دلار

616 دلار

413 دلار

393 دلار

281 دلار

PATONG MERLIN درجه هتل B.B

427 دلار

644 دلار

427 دلار

405 دلار

286 دلار

FISHERMEN HARBOUR درجه هتل B.B

430 دلار

640 دلار

430 دلار

294 دلار

BANTHAI BEACH درجه هتل B.B

441 دلار

672 دلار

441 دلار

291 دلار

DUANGJITT RESORT درجه هتل B.B

441 دلار

672 دلار

441 دلار

418 دلار

291 دلار

CRESR RESORT & POOL VILLA درجه هتل B.B

472 دلار

724 دلار

472 دلار

308 دلار

PHUKET GRACELAND درجه هتل B.B

500 دلار

780 دلار

500 دلار

472 دلار

318 دلار

MILLENNIUM درجه هتل B.B

514 دلار

808 دلار

514 دلار

323 دلار

MAI HOUSE PATONG HILL درجه هتل B.B

521 دلار

822 دلار

521 دلار

491 دلار

325 دلار

B LAY TONG درجه هتل B.B

535 دلار

850 دلار

535 دلار

504 دلار

330 دلار

MANDARAVA RESORT & VILLA درجه هتل B.B

535 دلار

850 دلار

535 دلار

330 دلار

HYATT REGENCY درجه هتل B.B

605 دلار

990 دلار

605 دلار

567 دلار

355 دلار

MARRIOTT MERLIN BEACH درجه هتل B.B

626 دلار

1032 دلار

626 دلار

585 دلار

362 دلار

AVISTA HIDEAWAY درجه هتل B.B

647 دلار

1074 دلار

647 دلار

369 دلار

MERLIN BEACH درجه هتل B.B

668 دلار

116 دلار

668 دلار

523 دلار

377 دلار

LE MERIDIEN PHUKET درجه هتل B.B

675 دلار

675 دلار

675 دلار

630 دلار

379 دلار

CENTARA GRAND PHUKET درجه هتل B.B

710 دلار

710 دلار

710 دلار

661 دلار

392 دلار

AT HOME BOUTIQUE
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

256 دلار

نرخ اتاق 1 تخته

312 دلار

نرخ اتاق 3 تخته

256 دلار

کودک با تخت

کودک بدون تخت

220 دلار

موقعیت
توضیحات
PJ PATONG
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

270 دلار

نرخ اتاق 1 تخته

340 دلار

نرخ اتاق 3 تخته

270 دلار

کودک با تخت

کودک بدون تخت

225 دلار

موقعیت
توضیحات
ASHLEE PLAZA
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

312 دلار

نرخ اتاق 1 تخته

524 دلار

نرخ اتاق 3 تخته

312 دلار

کودک با تخت

کودک بدون تخت

239 دلار

موقعیت
توضیحات
IBIS PATONG
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

319 دلار

نرخ اتاق 1 تخته

438 دلار

نرخ اتاق 3 تخته

319 دلار

کودک با تخت

کودک بدون تخت

242 دلار

موقعیت
توضیحات
PATONG HERITAGE
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

343 دلار

نرخ اتاق 1 تخته

476 دلار

نرخ اتاق 3 تخته

343 دلار

کودک با تخت

کودک بدون تخت

257 دلار

موقعیت
توضیحات
DEEVANA PATONG
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

364 دلار

نرخ اتاق 1 تخته

518 دلار

نرخ اتاق 3 تخته

364 دلار

کودک با تخت

349 دلار

کودک بدون تخت

264 دلار

موقعیت
توضیحات
SLEEP WITH ME
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

371 دلار

نرخ اتاق 1 تخته

532 دلار

نرخ اتاق 3 تخته

371 دلار

کودک با تخت

کودک بدون تخت

266 دلار

موقعیت
توضیحات
ASHLEE HEIGHTS
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

371 دلار

نرخ اتاق 1 تخته

532 دلار

نرخ اتاق 3 تخته

371 دلار

کودک با تخت

کودک بدون تخت

266 دلار

موقعیت
توضیحات
ROYAL PARADISE
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

378 دلار

نرخ اتاق 1 تخته

546 دلار

نرخ اتاق 3 تخته

378 دلار

کودک با تخت

361 دلار

کودک بدون تخت

269 دلار

موقعیت
توضیحات
CENTARA BLUE MARINE
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

392 دلار

نرخ اتاق 1 تخته

574 دلار

نرخ اتاق 3 تخته

392 دلار

کودک با تخت

کودک بدون تخت

274 دلار

موقعیت
توضیحات
DEEVANA PLAZA
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

406 دلار

نرخ اتاق 1 تخته

602 دلار

نرخ اتاق 3 تخته

406 دلار

کودک با تخت

کودک بدون تخت

279 دلار

موقعیت
توضیحات
THE CHARM
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

413 دلار

نرخ اتاق 1 تخته

616 دلار

نرخ اتاق 3 تخته

413 دلار

کودک با تخت

393 دلار

کودک بدون تخت

281 دلار

موقعیت
توضیحات
PATONG MERLIN
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

427 دلار

نرخ اتاق 1 تخته

644 دلار

نرخ اتاق 3 تخته

427 دلار

کودک با تخت

405 دلار

کودک بدون تخت

286 دلار

موقعیت
توضیحات
FISHERMEN HARBOUR
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

430 دلار

نرخ اتاق 1 تخته

640 دلار

نرخ اتاق 3 تخته

430 دلار

کودک با تخت

کودک بدون تخت

294 دلار

موقعیت
توضیحات
BANTHAI BEACH
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

441 دلار

نرخ اتاق 1 تخته

672 دلار

نرخ اتاق 3 تخته

441 دلار

کودک با تخت

کودک بدون تخت

291 دلار

موقعیت
توضیحات
DUANGJITT RESORT
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

441 دلار

نرخ اتاق 1 تخته

672 دلار

نرخ اتاق 3 تخته

441 دلار

کودک با تخت

418 دلار

کودک بدون تخت

291 دلار

موقعیت
توضیحات
CRESR RESORT & POOL VILLA
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

472 دلار

نرخ اتاق 1 تخته

724 دلار

نرخ اتاق 3 تخته

472 دلار

کودک با تخت

کودک بدون تخت

308 دلار

موقعیت
توضیحات
PHUKET GRACELAND
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

500 دلار

نرخ اتاق 1 تخته

780 دلار

نرخ اتاق 3 تخته

500 دلار

کودک با تخت

472 دلار

کودک بدون تخت

318 دلار

موقعیت
توضیحات
MILLENNIUM
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

514 دلار

نرخ اتاق 1 تخته

808 دلار

نرخ اتاق 3 تخته

514 دلار

کودک با تخت

کودک بدون تخت

323 دلار

موقعیت
توضیحات
MAI HOUSE PATONG HILL
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

521 دلار

نرخ اتاق 1 تخته

822 دلار

نرخ اتاق 3 تخته

521 دلار

کودک با تخت

491 دلار

کودک بدون تخت

325 دلار

موقعیت
توضیحات
B LAY TONG
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

535 دلار

نرخ اتاق 1 تخته

850 دلار

نرخ اتاق 3 تخته

535 دلار

کودک با تخت

504 دلار

کودک بدون تخت

330 دلار

موقعیت
توضیحات
MANDARAVA RESORT & VILLA
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

535 دلار

نرخ اتاق 1 تخته

850 دلار

نرخ اتاق 3 تخته

535 دلار

کودک با تخت

کودک بدون تخت

330 دلار

موقعیت
توضیحات
HYATT REGENCY
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

605 دلار

نرخ اتاق 1 تخته

990 دلار

نرخ اتاق 3 تخته

605 دلار

کودک با تخت

567 دلار

کودک بدون تخت

355 دلار

موقعیت
توضیحات
MARRIOTT MERLIN BEACH
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

626 دلار

نرخ اتاق 1 تخته

1032 دلار

نرخ اتاق 3 تخته

626 دلار

کودک با تخت

585 دلار

کودک بدون تخت

362 دلار

موقعیت
توضیحات
AVISTA HIDEAWAY
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

647 دلار

نرخ اتاق 1 تخته

1074 دلار

نرخ اتاق 3 تخته

647 دلار

کودک با تخت

کودک بدون تخت

369 دلار

موقعیت
توضیحات
MERLIN BEACH
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

668 دلار

نرخ اتاق 1 تخته

116 دلار

نرخ اتاق 3 تخته

668 دلار

کودک با تخت

523 دلار

کودک بدون تخت

377 دلار

موقعیت
توضیحات
LE MERIDIEN PHUKET
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

675 دلار

نرخ اتاق 1 تخته

675 دلار

نرخ اتاق 3 تخته

675 دلار

کودک با تخت

630 دلار

کودک بدون تخت

379 دلار

موقعیت
توضیحات
CENTARA GRAND PHUKET
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

710 دلار

نرخ اتاق 1 تخته

710 دلار

نرخ اتاق 3 تخته

710 دلار

کودک با تخت

661 دلار

کودک بدون تخت

392 دلار

موقعیت
توضیحات
اطلاعات کلی تور
نوع تور ماجراجویی, ساحل, هنر و فرهنگ, شهر و خرید,
روزهای رفت دوشنبه, سه شنبه, چهارشنبه, پنجشنبه, جمعه, شنبه, یکشنبه,
روزهای برگشت دوشنبه, سه شنبه, چهارشنبه, پنجشنبه, جمعه, شنبه, یکشنبه,
مدت اقامت تور تایلند (تور پوکت 7 روزه),
تاریخ اعتبار تا پایان زمستان,
مناسب برای خانواده همراه با کودکان, زوج ها, سالخوردگان, معلولین, افراد مجرد, جوانان, متخصصان,
هزینه متوسط,
خدمات صبحانه, بیمه مسافرتی, گرفتن ویزا, گشت شهری, راهنمای تور, سیم کارت,
سطح سختی آسان,
محل اقامت هتل,
حمل و نقل هواپیما,
برنامه سفر
روز اول تور تایلند ( تور پوکت) : پس از رسیدن به فرودگاه پوکت توسط راهنمای ما به سمت هتل میروید تا پس از انجام مقدمات اولیه اتاق ها را تحویل بگیرید.
روز دوم تور تایلند ( تور پوکت) : پس از صرف صبحانه راهنمای ما در لابی هتل منتظر شماست

7. تا برای صرف صبحانه راهی شوید.

روز سوم تور تایلند ( تور پوکت) : پس از صرف صبحانه ، وقت آزاد در اختیار شماست تا به از تورهای اختاری ما لذت ببرید. از جمله جاذبه های گردشگری پوکت میتوان به موارد زیر اشاره کرد:

1.معبد وات‌چالونگ

2.آکواریوم پوکت

3.فانتاسی

4.جزیره‌ فی‌فی

5.خلیج فانگ‌نا

6.ساحل لائم سینگ

7.منطقه قدیمی پوکت

8.باغ‌وحش پوکت

9.ساحل نائی هان

10.چشم‌انداز و ساحل کارن

روز چهارم تور تایلند ( تور پوکت) : پس از صرف صبحانه ، وقت آزاد در اختیار شماست تا به از تورهای اختاری ما لذت ببرید. از جمله جاذبه های گردشگری پوکت میتوان به موارد زیر اشاره کرد:

1.معبد وات‌چالونگ

2.آکواریوم پوکت

3.فانتاسی

4.جزیره‌ فی‌فی

5.خلیج فانگ‌نا

6.ساحل لائم سینگ

7.منطقه قدیمی پوکت

8.باغ‌وحش پوکت

9.ساحل نائی هان

10.چشم‌انداز و ساحل کارن

روز پنجم تور تایلند ( تور پوکت) : پس از صرف صبحانه ، وقت آزاد در اختیار شماست تا به از تورهای اختاری ما لذت ببرید. از جمله جاذبه های گردشگری پوکت میتوان به موارد زیر اشاره کرد:

1.معبد وات‌چالونگ

2.آکواریوم پوکت

3.فانتاسی

4.جزیره‌ فی‌فی

5.خلیج فانگ‌نا

6.ساحل لائم سینگ

7.منطقه قدیمی پوکت

8.باغ‌وحش پوکت

9.ساحل نائی هان

10.چشم‌انداز و ساحل کارن

روز ششم تور تایلند ( تور پوکت) : پس از صرف صبحانه ، وقت آزاد در اختیار شماست تا به از تورهای اختاری ما لذت ببرید. از جمله جاذبه های گردشگری پوکت میتوان به موارد زیر اشاره کرد:

1.معبد وات‌چالونگ

2.آکواریوم پوکت

3.فانتاسی

4.جزیره‌ فی‌فی

5.خلیج فانگ‌نا

6.ساحل لائم سینگ

7.منطقه قدیمی پوکت

8.باغ‌وحش پوکت

9.ساحل نائی هان

10.چشم‌انداز و ساحل کارن

روز هفتم تور تایلند ( تور پوکت) : پش از صرف صبحانه راهنمای ما جهت همراهی شما تا فرودگاه شما را همراهی میکن تا به سمت تهران راهی شوید.
نوع پرواز برنامه ریزی شده,
کلاس پرواز کلاس اقتصادی,
نوع بلیط بلیط رفت و برگشت,
شروع قیمت ها از 256 دلار,
کشور مقصد تایلند,
شهر مقصد پوکت,
خط هوایی Mahan Air,
گالری تصاویر
  • ساحل های اسرارآمیز پوکت

    ساحل های اسرارآمیز پوکت

    ساحل های اسرارآمیز پوکت Ao sane beach سه ساحل کوچک زیبا که نزدیک بهم هستند در sanr beach وجود دارد ، تخته سنگ های درشت ومحل غواصی بزرگی دریکی از ساحل های صانع که مکانی جذاب برای استراحت بعد از ظهر میباشد قرار دارد و به خصوص قسمتی که پر از سایه هایی است که توسط درختان بادام گرمسیر بوجود آمده است. این ساحل که پر از دیدنی های رنگارنگ، قایق بادبانی و یک رستوران ساحلی زیبا است از شروع ماه نوامبر تا ماه مه، با همه ی امکانات برای استراحت توریست ها فراهم است. [(img)|1035688288331001B] Ao Yon Beach ساحل گرمسیر archetypical پر از شن و ماسه های سفید رنگ است و آب های کم عمقی دارد، خانه های کوچک و زیبا با فاصله ی چند صد متری از دریا قرار گرفته ولی یک روستای کوچک ساحلی در این ساحل وجود دارد که در قسمت جنوبی آن مردم محلی عاشق پیک نیک و اهل تفریح هستند اما مردم بیشتر در تعطیلات آخر هفته مشغول به تفریح میشوند. [(img)|1035689288331001B] Banana Beach بر روی این ساحل رشته های هلالی شکلی پدید امده که این پدیده یکی از جاذبه های گردشگی بشمار می اید، این حلال های سراشیبی که پوشیده شده از درختان و گیاهان استوایی است باعث میشود هنگامی که جزر و مد بالایی در روز رخ دهد و باد زیادی بوزدد ان زمان فضای زیادی گرفته شود اما زمانی که هوا آرام است و هیچ ضرب و شتمی نیست در ساحل آرامش و زیبایی خواصی وجود دارد زیباتر به ولی در فاصله بین ماه های مه تا نوامبر به دلیل همین جزر و مدها امکان شنا کردن نیست.و یک رستوران دیدنی هم در ساحل وجود دارد. [(img)|1035680388331001B] Nui Beach Nui یکی از 'سواحل مخفی زیبا در پوکت است. ، 120M نواری از شن و ماسه خال خالی با تخته سنگ های بزرگ که حدود سه کیلومتر ی دیدگاه جنگل کاتا-کارون واقع شده ، وجود دارد در جاده ارتباطی سواحل کاتا و نائیی که واقعا یک مقصد گرمسیر است ولی به قدری زیباست که رویا ها به حقیقت می پیوندند:و کاملا توسط کارکنان Nui حفظ و تمیز شده برای ساحل و کاربران باشگاه انجام میگیرد واز دیگر ویژگی ها رستوران های بین المللی، و همچنین بسیاری از فعالیت ها از جمله غواصی، والیبال ساحلی، قایقرانی در دریا، پرواز شبانه روزی، ، ماساژ، ، و حتی سونا است.ولی دسترسی به ساحل Nui حال رایگان نیست. هزینه کردن برای لذت بردن از یک روز بزرگ دوست داشتنی در این ساحل شنی لذت بخش است. لطفا توجه داشته باشید که هیچ هزینه ورودی برای کودکان زیر 12 سال وجود ندارد. [(img)|1035681388331001B] Khao Kad Beach (Panwa Beach) ساحل Panwa توانسته است به زندگی فشرده شهرنشینی در یک منطقه مستقیم وساحلی وهمه در یک راستا اشاره کند. این ساحل آرام و پناهگاهی پر از صلح و آرامش ، برای مسافران است. در Khao هشت کیلومتری شرق شهر پوکت در سواحل غرب کیپ Panwa. اندازهی شن و ماسه ها درشت است و اب کم عمق، اما بسیار خوش منظره و زیباست و با نمایش در سراسر تنها جزیره ساحل Chalong میدرخشد . ویلا های لوکس و آپارتمان ها تقریبا تمام ساحل را فرا گرفته. [(img)|1035682388331001B] Yae Beach 200 متر ساحل طولانی در پنج کیلومتری شمال پاتونگ وجود دارد و به اندازه کافی آرام و زیبا ست ، ورزش در حمام آفتاب از جمله ویژگی های این ساحل است و یک نوار ساحلی پر از گیاهان چشم گیر و دیدنی دارد . با این حال، با یک جاده پر از چرنده رو به رو میشوید که در جاده اصلی قرار دارد خیلی لذت بردنی و زیباست در حالی که شما می توانید یک ساحل شنا به خصوص هم در کنار این جاده داشته باشید ولی هنگامی که جزر و مد باشد شنا غیر ممکن میشود.ولی با اینکه این جاده بزرگی است برای مشاهده غروب آفتاب، مسیر دشواری را باید طی شود. [(img)|1035683388331001B] برای مشاهده [(link)|هتل های تایلند|http://www.aysham.com/هتل/هتل-های-تایلند] و [(link)|رستوران های تایلند|http://www.aysham.com/رستورانهای-بانکوک/غذاهای-بانکوک-پایتخت-تایلند] و [(link)|تور تایلند|http://www.aysham.com/تور-تایلند] کلیک کنید.