• تور بالی،کوالالامپور

تور بالی،کوالالامپور

Mahan Air
تاریخ اعتبار :
تا 15 اسفند
مدت اقامت :
تور بالی،کوالالامپور 8 روزه
نام هتل درجه هتل خدمات
نرخ اتاق
(2 تخته)
نرخ اتاق
(1 تخته)
نرخ اتاق
(3 تخته)
نرخ کودک
(با تخت)
نرخ کودک
(بدون تخت)
موقعیت مکانی توضیحات
ARENAA درجه هتل B.B
BALI SUMMER درجه هتل B.B

3340000 تومان

3770000 تومان

3340000 تومان

3310000 تومان

3030000 تومان

FLAMINGO درجه هتل B.B
BALI RANI درجه هتل B.B

3460000 تومان

4000000 تومان

3460000 تومان

3420000 تومان

3060000 تومان

MERCURE درجه هتل B.B
MERCURE درجه هتل B.B

3680000 تومان

4360000 تومان

3680000 تومان

3640000 تومان

3160000 تومان

NOVOTEL درجه هتل B.B
KUTA PARADISO درجه هتل B.B

3840000 تومان

4760000 تومان

3840000 تومان

3780000 تومان

3220000 تومان

IMPIANA درجه هتل B.B
GRAND MIRAGE درجه هتل B.B

3970000 تومان

5000000 تومان

3970000 تومان

3660000 تومان

3260000 تومان

CONCORD درجه هتل B.B
RAMADA BINTANG درجه هتل B.B

4000000 تومان

5080000 تومان

4000000 تومان

3660000 تومان

3280000 تومان

SUNWAY PUTRA درجه هتل B.B
MELIA BALI درجه هتل B.B

4000000 تومان

5100000 تومان

4000000 تومان

3980000 تومان

3280000 تومان

PACIFIC REGENCY درجه هتل B.B
NUSA DUA BEACH درجه هتل B.B

4120000 تومان

5280000 تومان

4120000 تومان

3920000 تومان

3320000 تومان

FRASER RESIDENCE درجه هتل B.B
DISCOVERY KP درجه هتل B.B

4260000 تومان

5540000 تومان

4260000 تومان

4080000 تومان

3440000 تومان

ROYAL CHULAN درجه هتل B.B
THE WESTIN درجه هتل B.B

4380000 تومان

5820000 تومان

4380000 تومان

4120000 تومان

3340000 تومان

INTERCONTINENTAL درجه هتل B.B
NIKKO درجه هتل B.B

4480000 تومان

5980000 تومان

4480000 تومان

4060000 تومان

3420000 تومان

GRAND MILLENIUM درجه هتل B.B
GRAND HYATT درجه هتل B.B

4540000 تومان

6120000 تومان

4540000 تومان

4000000 تومان

3380000 تومان

SHERATON درجه هتل B.B
SHERATON درجه هتل B.B

4600000 تومان

6220000 تومان

4600000 تومان

4160000 تومان

3360000 تومان

SHANGRI-LA درجه هتل B.B
AYANA GRAND درجه هتل B.B

5340000 تومان

7740000 تومان

5340000 تومان

4540000 تومان

3480000 تومان

RITZ CARLTON درجه هتل B.B
VICEROY UBUB درجه هتل B.B

7640000 تومان

11960000 تومان

7640000 تومان

5200000 تومان

4040000 تومان

ARENAA
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

BALI SUMMER
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

3340000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3770000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

3340000 تومان

کودک با تخت

3310000 تومان

کودک بدون تخت

3030000 تومان

موقعیت
توضیحات
FLAMINGO
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

BALI RANI
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

3460000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

4000000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

3460000 تومان

کودک با تخت

3420000 تومان

کودک بدون تخت

3060000 تومان

موقعیت
توضیحات
MERCURE
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

MERCURE
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

3680000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

4360000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

3680000 تومان

کودک با تخت

3640000 تومان

کودک بدون تخت

3160000 تومان

موقعیت
توضیحات
NOVOTEL
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

KUTA PARADISO
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

3840000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

4760000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

3840000 تومان

کودک با تخت

3780000 تومان

کودک بدون تخت

3220000 تومان

موقعیت
توضیحات
IMPIANA
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

GRAND MIRAGE
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

3970000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

5000000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

3970000 تومان

کودک با تخت

3660000 تومان

کودک بدون تخت

3260000 تومان

موقعیت
توضیحات
CONCORD
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

RAMADA BINTANG
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

4000000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

5080000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

4000000 تومان

کودک با تخت

3660000 تومان

کودک بدون تخت

3280000 تومان

موقعیت
توضیحات
SUNWAY PUTRA
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

MELIA BALI
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

4000000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

5100000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

4000000 تومان

کودک با تخت

3980000 تومان

کودک بدون تخت

3280000 تومان

موقعیت
توضیحات
PACIFIC REGENCY
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

NUSA DUA BEACH
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

4120000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

5280000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

4120000 تومان

کودک با تخت

3920000 تومان

کودک بدون تخت

3320000 تومان

موقعیت
توضیحات
FRASER RESIDENCE
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

DISCOVERY KP
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

4260000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

5540000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

4260000 تومان

کودک با تخت

4080000 تومان

کودک بدون تخت

3440000 تومان

موقعیت
توضیحات
ROYAL CHULAN
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

THE WESTIN
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

4380000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

5820000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

4380000 تومان

کودک با تخت

4120000 تومان

کودک بدون تخت

3340000 تومان

موقعیت
توضیحات
INTERCONTINENTAL
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

NIKKO
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

4480000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

5980000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

4480000 تومان

کودک با تخت

4060000 تومان

کودک بدون تخت

3420000 تومان

موقعیت
توضیحات
GRAND MILLENIUM
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

GRAND HYATT
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

4540000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

6120000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

4540000 تومان

کودک با تخت

4000000 تومان

کودک بدون تخت

3380000 تومان

موقعیت
توضیحات
SHERATON
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

SHERATON
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

4600000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

6220000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

4600000 تومان

کودک با تخت

4160000 تومان

کودک بدون تخت

3360000 تومان

موقعیت
توضیحات
SHANGRI-LA
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

AYANA GRAND
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

5340000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

7740000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

5340000 تومان

کودک با تخت

4540000 تومان

کودک بدون تخت

3480000 تومان

موقعیت
توضیحات
RITZ CARLTON
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

VICEROY UBUB
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

7640000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

11960000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

7640000 تومان

کودک با تخت

5200000 تومان

کودک بدون تخت

4040000 تومان

موقعیت
توضیحات
اطلاعات کلی تور
نوع تور ماجراجویی, ساحل, هنر و فرهنگ, شهر و خرید, ورزش های آبی,
روزهای رفت دوشنبه, سه شنبه, چهارشنبه, پنجشنبه, جمعه, شنبه, یکشنبه,
روزهای برگشت دوشنبه, سه شنبه, چهارشنبه, پنجشنبه, جمعه, شنبه, یکشنبه,
مدت اقامت تور بالی،کوالالامپور 8 روزه,
تاریخ اعتبار تا 15 اسفند,
مناسب برای خانواده همراه با کودکان, زوج ها, سالخوردگان, معلولین, افراد مجرد, جوانان, متخصصان,
هزینه اقتصادی,
خدمات صبحانه, بیمه مسافرتی, گرفتن ویزا, ترانسفر فرودگاهی, پرواز/بلیط داخلی, گشت شهری با نهار, راهنمای تور, گشت شهری,
سطح سختی آسان,
محل اقامت هتل,
حمل و نقل هواپیما,
برنامه سفر
روز اول تور 3 شب کوالالامپور، 4 شب بالی : پس از رسیدن به شهر زیبای کوالالامپور ، توسط راهنمای ما به سمت هتل میرویم و پس از انجام مقدمات اولیه ، اتاق ها را تحویل گرفته تا باقی روز را به استراحت بپردازید.
روز دوم تور 3 شب کوالالامپور، 4 شب بالی : در روز دوم تور کوالا و بالی راهنمای ما پس صبح زود در لابی هتل منتظر شما عزیزان است تا پس از صرف صبحانه به همراه سایر اعضاء تور جهت گشت یک روزه کوالالامپور رهسپار شوید و از جاذبه های زیبای کوالالامپور بازدید فرمایید.

@val3

آژانس آیشم مجری مستقیم تور مالزی،تور مالزی،تور بالی،تور کوالالامپور بالی،قیمت تور مالزی،بالی،توربالی نوروز،تور مالزی نوروز،قیمت تور مالزی،قیمت تور بالی کوالا

@val3

آژانس آیشم مجری مستقیم تور مالزی،تور مالزی،تور بالی،تور کوالالامپور بالی،قیمت تور مالزی،بالی،توربالی نوروز،تور مالزی نوروز،قیمت تور مالزی،قیمت تور بالی کوالا

روز سوم تور 3 شب کوالالامپور، 4 شب بالی : در روز سوم تور کوالا و بالی میتوانید از گشت های انتخابی ما در مالزی استفاده کنید که از آن جمله میتوانید از گشت های زیر نام برد.

1.پارک ملی کوالالامپور

2.گنتینگ هایلند

3.مسجد جامع کولالامپور

4.مراکز خرید کوالالامپور

5.معابد کوالالامپور

@val3

آژانس آیشم مجری مستقیم تور مالزی،تور مالزی،تور بالی،تور کوالالامپور بالی،قیمت تور مالزی،بالی،توربالی نوروز،تور مالزی نوروز،قیمت تور مالزی،قیمت تور بالی کوالا

روز چهارم تور 3 شب کوالالامپور، 4 شب بالی : در روز چهارم تور کوالا و بالی پس از صرف صبحانه و تحویل اتاق ها به سمت فرودگاه کوالالامپور میرویم تا پس از سوار شدن به هواپیما به سمت بالی رهسپار شوید و پس از حدود 2 ساعت پرواز به فرودگاه دنپاسار میرسید و توسط راهنما فارسی زبان ما به سمت هتل خود در شهر بالی میروید تا پس از تحویل اتاق ها باقی روزرا به استراحت بپردازید.
روز پنجم تور 3 شب کوالالامپور، 4 شب بالی : در روز پنجم تور کوالا و بالی پس از صرف صبحانه توسط راهنمای ما جهت گشت یک روزه بالی رهسپار منطقه زیبای ابود میشویم تا به بازدید از مزارع زیبای برنج ، قهوه و کاکائو بپردازیم , سپس به سمت جنگل های استوایی رفته و همچنین از منازل محلی بالینسی دیدن میکنیم و با نحوه تولید صنایع دستی چوبی بالی بیشتر آشنا میشویم و پس از به سمت کارخانه تولید قهوه میرویم تا با مراحل تولیدگرانترین قهوه جهان آشنا شوید و پس از به سمت هتل بازمیگردیم.

@val3

آژانس آیشم مجری مستقیم تور مالزی،تور مالزی،تور بالی،تور کوالالامپور بالی،قیمت تور مالزی،بالی،توربالی نوروز،تور مالزی نوروز،قیمت تور مالزی،قیمت تور بالی کوالا

روز ششم تور 3 شب کوالالامپور، 4 شب بالی : در روز ششم تور کوالا و بالی پس از صرف صبحانه توسط راهنمای ما جهت گشت های انتخابی تور بالی راهنمایی میشوید تا هرچه بیشتر از تور بالی لذت ببرید.
روز هفتم تور 3 شب کوالالامپور، 4 شب بالی : در روز هفتم تور کوالا و بالی پس از صرف صبحانه توسط راهنمای ما جهت گشت های انتخابی تور بالی راهنمایی میشوید تا هرچه بیشتر از تور بالی لذت ببرید.

@val3

آژانس آیشم مجری مستقیم تور مالزی،تور مالزی،تور بالی،تور کوالالامپور بالی،قیمت تور مالزی،بالی،توربالی نوروز،تور مالزی نوروز،قیمت تور مالزی،قیمت تور بالی کوالا

روز هشتم تور 3 شب کوالالامپور، 4 شب بالی : در روز هشتم تور کوالا و بالی پس از صرف صبحانه و تحویل اتاق ها در ظهر به سمت فرودگاه بالی میروید تا از آنجا به سمت شهر کوالالامپور بروید تا پس از تعویض هواپیما در فرودگاه کوالالامپور به سمت تهران رهسپار شوید.
نوع پرواز برنامه ریزی شده,
کلاس پرواز کلاس اقتصادی,
نوع بلیط بلیط رفت و برگشت,
توضیحات تور مدارک لازم: 2 قطعه عکس 4*3 رنگی-کپی تمام صفحات شناسنامه و کارت ملی-گواهی تمکن مالی،10 میلیون به ازای هر نفر-اصل پاسپورت با اعتبار 6 ماه از زمان سفر
شروع قیمت ها از 3,340,000تومان,
کشور مقصد اندونزی, مالزی,
شهر مقصد بالی, کوالالامپور,
خط هوایی Mahan Air,
گالری تصاویر
e.jpg
635889674491037418_M.jpg the-rock-bar.jpg