• راه آهن پرسرعت سنگاپور - کوالالامپور

راه آهن پرسرعت سنگاپور - کوالالامپور

امضای توافقنامه بین کشورهای مالزی و سنگاپور برای اجرای راه آهن پرسرعت در بین شهرهای کوالالامپور و سنگاپور

راه آهن پرسرعت (HSR) سنگاپور - کوالالامپور برای اولین بار در سال 2013 مطرح شد، و این خط آهن تاریخی یک پروژه دوجانبه کلیدی برای هر دو کشور سنگاپور و مالزی است که در آن لی هسین لونگ نخست وزیر سنگاپور در پوتراجایا درروز سه شنبه (2016 ژوئیه 19) برای امضای توافقنامه با همتای مالزیایی خود نجیب رزاق دیدار کرد. این پروژه باعث خواهد شد که مبادلات و سفرها در بین دوکشور افزایش یابد.

تاریخ شروع

هر دو کشورسنگاپور و مالزی تاریخ شروع این پروژه را حدود سال 2026 اعلام کرده اند که حدود 10 سال از هم اکنون طمان نیاز است تا این پروژه به سرانجام برسد.

هشت ایستگاه

این خط آهن از هشت ایستگاه تشکیل شده است، هفت ایستگاه آن در مالزی می باشد و یک ایستگاه در سنگاپور قرار خواهد داشت در جورونگ شرقی و ایستگاه های مالزی شامل کوالالامپور، پوتراجایا، سرمبان از، آیر کره، موآر، باتو پاهات، اسکندر پوتری میباشد.

این مسیر 350 کیلومتر طول خواهد بود

این پروژه طوری طراحی شده که اجازه می دهد قطار با سرعت بیش از 300 کیلومتر بر ساعت در 335 کیلومتر از مسیر حرکت کند در مالزی.

زمان سفر کوتاه تر

انتظار می رود HSR زمان سفر را به 90 دقیقه کاهش دهد که در مقایسه با مسیر 4.5 ساعته جاده ای کوالالامپور تا سنگاپور از نظر زمان بسیار مقرون به صرفه ترخواهدبود.

سه سرویس با دو اپراتور جداگانه

سیستم HSR توسط دو اپراتور مختلف، OPCO بین المللی و داخلی OPCO تشکیل شده است. خدمات اکسپرس و شاتل های OPCO بین المللی از کوالالامپور به ایستگاه های سنگاپور و ایستگاه های اسکندر Puteri و سنگاپور تشکیل شده است.

هر کشور است مسئول ایستگاه های خود و زیرساخت های خواست

دولت سنگاپور و مالزی هریک مسئول ساخت و حفظ زیرساخت ها و ایستگاه های درون کشورهای خود خواهند بود. این مسئولیتها در مالزی در MyHRC و سازمان حمل و نقل زمینی در سنگاپور انجام شده است.

اجرای یک کمیته دو طرفه

یک کمیته دو طرفه مسئول نظارت بر تمام امور است که ممکن است اکسپرس و خدمات شاتل را تحت تاثیر قرار دهند.

مشارکت در اجرای امورگمرکی

هر دو کشور توافق کرده اند که سنگاپور و مالزی امور مربوط به گمرک، مهاجرت و قرنطینه را با همکاری یکدیگر در سه مکان کوالالامپور، اسکندر Puteri و سنگاپور انجام دهند.

راه آهن پرسرعت سنگاپور - کوالالامپور

pic431035210001

گالری تصاویر