• سرویس جدید جت ایرویز در کلاس اقتصادی

سرویس جدید جت ایرویز در کلاس اقتصادی

جت ایرویز خدمات اقتصادی خودت را گسترش داده است و به مسافران اجازه داده است تا صنذلی جلوی دیواره (bulkhead)یا جای پای اضافی رزرو کنند.

جت ایرویز خدمات اقتصادی خودت را گسترش داده است و به مسافران اجازه داده است تا صنذلی جلوی دیواره (bulkhead)یا جای پای اضافی رزرو کنند.

در هنگام خرید بلیط و انتخاب صندلی میتوانید این امکانات را اتنخاب نماید،همچنین میتوانید جلو ردیف صندلی ها و جلو کابین بنشینید.مسافران بیمه شده و ویژه جت ایرویز از این خدمات رایگان استفاده میکنند.

گورانگ شتی، مدیر wholetime جت ایرویز این خبر اعلام و در ادامه گفته است:جت ایرویز همیشه به دنبال سادگی و انتخاب راحترین راه برای ارائه خدمات به مسافران خود است.

هزینه انتخاب صندلی در مسیر داخلی 15 دلار و در پرواز خارجی 10 دلار است.همپنین برای انتخا bulkheadیک هزینه اضافه دریافت میشود.این خط هوایی متعلق به کشور هند است.

pic471035210001

گالری تصاویر