• فستیوالهای کشور فیلیپین

فستیوالهای کشور فیلیپین

جشنواره Ati-Atihan در ماه ژانویه هر ساله به افتخار سانتو نینو (عیسی مسیح) برگزار می شود که یکشنبه ها در جزیره و شهر کالیبو، آکلان در فیلیپین برگزار می شود. نام Ati-Atihan به معنی مهاجر است مهاجران اولیه جزایر با توجه به کتاب های تاریخی بودند. آنها همچنین اولین مهاجران جزیره پانای در استان اکلان فیلیپین هستند. این جشنواره ی فیلیپینی شامل رقص قبیله ای، موسیقی، همراه با لباس محلی و سلاح و رژه در امتداد خیابان است. مسیحیان و غیر مسیحیان این روز را با مراسم مذهبی جشن میگیرند. این جشنواره الهام بخش بسیاری دیگر از جشنواره های فیلیپین از جمله جشنواره سینولوگ Cebu و Dinagyang از Iloilo میباشد، و به طور قانونی این جشنواره ی زیبای فیلیپینی دارای عنوان "مادر همه جشنواره های فیلیپین" میباشند . گروهی از 10 سرزمین مالایی به نام داتوس، فرار از جزیره بورنه، در فیلیپین مستقرمیشوند و توسط مردم عتی، قبایل جزیره پانای برای به انجام رساندن این فستیوال راهنمایی و مدیریت میشوند پس این جشنواره به عنوان یک جشنواره ی بین المللی یاد کرد.

فستیوال آتی آتیهان فیلیپین

گالری تصاویر