رزرو آنلاین

تور ترکیه

Iran Air
تاریخ اعتبار :
تا پایان تابستان
مدت اقامت :
تور ترکیه (تور آنکارا 4 روزه)

اطلاعات هتل

نام هتل درجه هتل خدمات هتل
هر نفر در اتاق دوتخته هر نفر در اتاق یک تخته هر نفر در اتاق سه تخته 6 تا 12 سال با تخت 2 تا 6 سال بدون تخت موقعیت توضیحات
EV KURAN
3
B.B
1590000 تومان 74 دلار 1590000 تومان 86 دلار 1590000 تومان 74 دلار 1590000 تومان 68 دلار 1590000 تومان 30 دلار
1590000 تومان 80 دلار 1590000 تومان 113 دلار 1590000 تومان 80 دلار 1590000 تومان 71 دلار 1590000 تومان 30 دلار
GOLD OTEL
3
B.B
1590000 تومان 77 دلار 1590000 تومان 107 دلار 1590000 تومان 77 دلار 1590000 تومان 68 دلار 1590000 تومان 30 دلار
1590000 تومان 83 دلار 1590000 تومان 116 دلار 1590000 تومان 83 دلار 1590000 تومان 71 دلار 1590000 تومان 30 دلار
1590000 تومان 77 دلار 1590000 تومان 98 دلار 1590000 تومان 77 دلار 1590000 تومان 68 دلار 1590000 تومان 30 دلار
ALTINEL
4
B.B
1590000 تومان 86 دلار 1590000 تومان 119 دلار 1590000 تومان 86 دلار 1590000 تومان 30 دلار
1590000 تومان 86 دلار 1590000 تومان 119 دلار 1590000 تومان 86 دلار 1590000 تومان 30 دلار
RAYMAR
4
B.B
1590000 تومان 98 دلار 1590000 تومان 137 دلار 1590000 تومان 98 دلار 1590000 تومان 30 دلار
1590000 تومان 101 دلار 1590000 تومان 140 دلار 1590000 تومان 101 دلار 1590000 تومان 30 دلار
1590000 تومان 101 دلار 1590000 تومان 137 دلار 1590000 تومان 101 دلار 1590000 تومان 83 دلار 1590000 تومان 30 دلار
1590000 تومان 128 دلار 1590000 تومان 194 دلار 1590000 تومان 128 دلار 1590000 تومان 30 دلار
SWISSOTEL
5
B.B
1590000 تومان 119 دلار 1590000 تومان 194 دلار 1590000 تومان 119 دلار 1590000 تومان 104 دلار 1590000 تومان 30 دلار
HILTON SA
5
B.B
1590000 تومان 110 دلار 1590000 تومان 152 دلار 1590000 تومان 110 دلار 1590000 تومان 97 دلار 1590000 تومان 30 دلار
SHERATON
5
B.B
1590000 تومان 119 دلار 1590000 تومان 179 دلار 1590000 تومان 119 دلار 1590000 تومان 99 دلار 1590000 تومان 30 دلار
درجه هتل
3
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

1590000 تومان

74 دلار

نرخ اتاق یک تخته

1590000 تومان

86 دلار

نرخ اتاق سه تخته

1590000 تومان

74 دلار

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1590000 تومان

68 دلار

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1590000 تومان

30 دلار

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
3
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

1590000 تومان

80 دلار

نرخ اتاق یک تخته

1590000 تومان

113 دلار

نرخ اتاق سه تخته

1590000 تومان

80 دلار

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1590000 تومان

71 دلار

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1590000 تومان

30 دلار

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
3
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

1590000 تومان

77 دلار

نرخ اتاق یک تخته

1590000 تومان

107 دلار

نرخ اتاق سه تخته

1590000 تومان

77 دلار

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1590000 تومان

68 دلار

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1590000 تومان

30 دلار

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
3
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

1590000 تومان

83 دلار

نرخ اتاق یک تخته

1590000 تومان

116 دلار

نرخ اتاق سه تخته

1590000 تومان

83 دلار

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1590000 تومان

71 دلار

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1590000 تومان

30 دلار

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

1590000 تومان

77 دلار

نرخ اتاق یک تخته

1590000 تومان

98 دلار

نرخ اتاق سه تخته

1590000 تومان

77 دلار

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1590000 تومان

68 دلار

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1590000 تومان

30 دلار

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

1590000 تومان

86 دلار

نرخ اتاق یک تخته

1590000 تومان

119 دلار

نرخ اتاق سه تخته

1590000 تومان

86 دلار

نرخ کودک 6 تا 12 سال

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1590000 تومان

30 دلار

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

1590000 تومان

86 دلار

نرخ اتاق یک تخته

1590000 تومان

119 دلار

نرخ اتاق سه تخته

1590000 تومان

86 دلار

نرخ کودک 6 تا 12 سال

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1590000 تومان

30 دلار

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

1590000 تومان

98 دلار

نرخ اتاق یک تخته

1590000 تومان

137 دلار

نرخ اتاق سه تخته

1590000 تومان

98 دلار

نرخ کودک 6 تا 12 سال

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1590000 تومان

30 دلار

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

1590000 تومان

101 دلار

نرخ اتاق یک تخته

1590000 تومان

140 دلار

نرخ اتاق سه تخته

1590000 تومان

101 دلار

نرخ کودک 6 تا 12 سال

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1590000 تومان

30 دلار

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

1590000 تومان

101 دلار

نرخ اتاق یک تخته

1590000 تومان

137 دلار

نرخ اتاق سه تخته

1590000 تومان

101 دلار

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1590000 تومان

83 دلار

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1590000 تومان

30 دلار

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

1590000 تومان

128 دلار

نرخ اتاق یک تخته

1590000 تومان

194 دلار

نرخ اتاق سه تخته

1590000 تومان

128 دلار

نرخ کودک 6 تا 12 سال

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1590000 تومان

30 دلار

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

1590000 تومان

119 دلار

نرخ اتاق یک تخته

1590000 تومان

194 دلار

نرخ اتاق سه تخته

1590000 تومان

119 دلار

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1590000 تومان

104 دلار

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1590000 تومان

30 دلار

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

1590000 تومان

110 دلار

نرخ اتاق یک تخته

1590000 تومان

152 دلار

نرخ اتاق سه تخته

1590000 تومان

110 دلار

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1590000 تومان

97 دلار

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1590000 تومان

30 دلار

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

1590000 تومان

119 دلار

نرخ اتاق یک تخته

1590000 تومان

179 دلار

نرخ اتاق سه تخته

1590000 تومان

119 دلار

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1590000 تومان

99 دلار

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1590000 تومان

30 دلار

موقعیت مکانی
توضیحات
اطلاعات کلی تور
نوع تور هنر و فرهنگ, شهر و خرید, ورزش های آبی, ماجراجویی, ساحل, تعطیلات جامع,
مدت اقامت تور ترکیه (تور آنکارا 4 روزه),
تاریخ اعتبار تا پایان تابستان,
مناسب برای خانواده همراه با کودکان, زوج ها, سالخوردگان, معلولین, افراد مجرد, جوانان, متخصصان,
هزینه متوسط,
خدمات صبحانه, بیمه مسافرتی, ترانسفر فرودگاهی, راهنمای تور,
سطح سختی آسان,
محل اقامت هتل,
حمل و نقل هواپیما,
برنامه سفر
روز اول تور آنکارا : یک ساعت قبل از ساعت پرواز در فرودگاه حضور داشته باشید. پس از بازرسی های مرسوم به گیت مربوط به هواپیمایی ایران ایر می روید و سپس چمدان ها را تحویل می دهید و کارت پرواز تهران-آنکارا را دریافت میکنید و بعد از آن به صف کنترل پاسپورت می روید.

پس از رسیدن به فرودگاه آنکارا ، راهنمای ما با تابلوی اسم شما در فرودگاه آنکارا به استقبال شما آمده و شما را تا هتلتان در شهر آنکارا همراهی میکند، و پس از انجام مقدمات لازم کلید اتاق به شما تحویل داده میشود.

پیشنهاد می‌کنیم در هنگام عصر با قدم زدن در ساحل آنکارا و لذت بردن از منظره غروب آفتاب با فضای آنکارا آشنا شوید و برای رفع خستگی به یکی از رستوران‌ها و یا کافه‌های موجود در ساحل برای صرف عصرانه یا شام و امتحان کردن یک غذای محلی بروید.

روز دوم تور آنکارا : صرف صبحانه در هتل

وقت آزاد می باشد.

در سراسر آنکارا می توان رستوران های محلی و بین المللی را یافت که منوهای مختلفی را ارائه می دهند؛ معروف ترین غذاهای ترکی با گوشت تهیه می شوند و کباب ترکی از انتخاب های هر مسافر تور آنکارا است، غذاهای ترکی بسیار متنوع هستند، و بهر حال برای هر سلیقه ای یک پیشنهاد ارائه می دهند.

گشت و گذار در منطقه کیزلای شما را خسته نمیکند چراکه با دارا بودن مغازه های متعدد، فروشگاه های برند، بازارهای روباز، رستوران های شیک، باشگاه ها و کافه بارهای متعدد به عنوان یک مرکز تجاری و اجتماعی آنکارا هم برای مسافران و هم برای مردم محلی بسیار محبوب می باشد.

جاذبه های گردشگری آنکارا:

آرامگاه آتاتورک

پارک گوون

منطقه کیزلای

ارگ آنکارا

محله قدیمی آنکارا

مسجد قوجاتپه

برج آتاکوله

پارک گیاه شناسی آنکارا

موزه تمدن آناتولی

چشمه های آب معدنی

پارک آبی کلاب واترسیتی

@val3

آژانس آیشم مجری تور های آنکارا،تور آنکارا ارزان،تور ارزان آنکارا،قیمت تور آنکارا،تور لحظه آخری آنکارا،بلیط آنکارا،بلیط ارزان آنکارا،پرواز آنکارا،تور ترکیه است

روز سوم تور آنکارا : صرف صبحانه در هتل

وقت آزاد می باشد.

مراکز خرید مدرن و سنتی در اکثر نقاط آنکارا یافت می شود اما در مرکز شهر فروشگاه های قدیمی یکی از مکان های محبوب برای گردشگران محسوب می شود. خیابان "چیکریکچیلار یوکوشو" از خیابان های شلوغ و شناخته شده آنکارا است که پر از فروشگاه های جذاب با قیمت ارزان است.

مراکز خرید مدرن آنکارا شامل: مرکز خريد کيزيلای، مرکز خرید آنکارا، مرکز خرید فروم، مرکز خرید آرمادا، مرکز خرید گالریا و مرکز خرید آت لت ناتا وگا می باشد که دارای فروشگاه های برندهای معروف نیز هستند.

از سوغاتی های معروف و پرطرفدار ترکیه می توان به پوشاک، سرویس های خواب، کیف و کفش، لوسترهای رنگارنگ ترکی، ظروف، زیورآلات، قلیان و پیپ، وسایل تزئینی، تسبیح اشاره کرد.

روز چهارم تور آنکارا : صرف صبحانه در هتل

پس از تحویل اتاق ها ، راهنمای ما در لابی هتل منتظر شماست تا شما را تا فرودگاه آنکارا همراهی کند و پس از سوار شدن به هواپیما، آنکارا را به مقصد تهران ترک نمایید.

نوع پرواز برنامه ریزی شده,
کلاس پرواز کلاس اقتصادی,
نوع بلیط بلیط رفت و برگشت,
شروع قیمت ها از 74 دلار,
کشور مقصد ترکیه,
شهر مقصد آنکارا,
خط هوایی Iran Air,
گالری تصاویر
ANKARA02.jpg