تور ترکیه

Iran Air
تاریخ اعتبار :
تا پایان تابستان
مدت اقامت :
تور ترکیه (تور آنکارا 4 روزه)
نام هتل درجه هتل خدمات
نرخ اتاق
(2 تخته)
نرخ اتاق
(1 تخته)
نرخ اتاق
(3 تخته)
نرخ کودک
(با تخت)
نرخ کودک
(بدون تخت)
موقعیت مکانی توضیحات
ALMER درجه هتل B.B

2700000 تومان

3030000 تومان

2700000 تومان

2600000 تومان

1990000 تومان

SIYAV درجه هتل B.B

2700000 تومان

3030000 تومان

2700000 تومان

2610000 تومان

1990000 تومان

GOLD درجه هتل B.B

2720000 تومان

3180000 تومان

2720000 تومان

2630000 تومان

1990000 تومان

ELIT PALAS درجه هتل B.B

2780000 تومان

3110000 تومان

2780000 تومان

2670000 تومان

1990000 تومان

RADISSON BLU درجه هتل B.B

2850000 تومان

3460000 تومان

2850000 تومان

2740000 تومان

1990000 تومان

SEVEN DEEP درجه هتل B.B

2870000 تومان

3420000 تومان

2870000 تومان

2730000 تومان

1990000 تومان

MARINEM درجه هتل B.B

2890000 تومان

3180000 تومان

2890000 تومان

2730000 تومان

1990000 تومان

NIZA PARK درجه هتل B.B

2970000 تومان

3420000 تومان

2970000 تومان

2780000 تومان

1990000 تومان

CINNAH درجه هتل B.B

3010000 تومان

3460000 تومان

2970000 تومان

1990000 تومان

BEST درجه هتل B.B

3030000 تومان

3570000 تومان

3030000 تومان

2920000 تومان

1990000 تومان

DEMORA درجه هتل B.B

3070000 تومان

3610000 تومان

3070000 تومان

2900000 تومان

1990000 تومان

ALDINO درجه هتل B.B

3090000 تومان

3690000 تومان

3090000 تومان

2990000 تومان

1990000 تومان

PLAZA درجه هتل B.B

3130000 تومان

3730000 تومان

3130000 تومان

2980000 تومان

1990000 تومان

ANEMON درجه هتل B.B

3130000 تومان

4040000 تومان

3130000 تومان

2900000 تومان

1990000 تومان

HILTON SA درجه هتل B.B

3240000 تومان

3960000 تومان

3240000 تومان

3050000 تومان

1990000 تومان

SWISS درجه هتل B.B

330000 تومان

4280000 تومان

330000 تومان

3050000 تومان

1990000 تومان

SHERATON درجه هتل B.B

3420000 تومان

4240000 تومان

3420000 تومان

3170000 تومان

1990000 تومان

ALMER
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

2700000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3030000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

2700000 تومان

کودک با تخت

2600000 تومان

کودک بدون تخت

1990000 تومان

موقعیت
توضیحات
SIYAV
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

2700000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3030000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

2700000 تومان

کودک با تخت

2610000 تومان

کودک بدون تخت

1990000 تومان

موقعیت
توضیحات
GOLD
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

2720000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3180000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

2720000 تومان

کودک با تخت

2630000 تومان

کودک بدون تخت

1990000 تومان

موقعیت
توضیحات
ELIT PALAS
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

2780000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3110000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

2780000 تومان

کودک با تخت

2670000 تومان

کودک بدون تخت

1990000 تومان

موقعیت
توضیحات
RADISSON BLU
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

2850000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3460000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

2850000 تومان

کودک با تخت

2740000 تومان

کودک بدون تخت

1990000 تومان

موقعیت
توضیحات
SEVEN DEEP
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

2870000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3420000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

2870000 تومان

کودک با تخت

2730000 تومان

کودک بدون تخت

1990000 تومان

موقعیت
توضیحات
MARINEM
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

2890000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3180000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

2890000 تومان

کودک با تخت

2730000 تومان

کودک بدون تخت

1990000 تومان

موقعیت
توضیحات
NIZA PARK
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

2970000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3420000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

2970000 تومان

کودک با تخت

2780000 تومان

کودک بدون تخت

1990000 تومان

موقعیت
توضیحات
CINNAH
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

3010000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3460000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

2970000 تومان

کودک با تخت

کودک بدون تخت

1990000 تومان

موقعیت
توضیحات
BEST
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

3030000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3570000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

3030000 تومان

کودک با تخت

2920000 تومان

کودک بدون تخت

1990000 تومان

موقعیت
توضیحات
DEMORA
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

3070000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3610000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

3070000 تومان

کودک با تخت

2900000 تومان

کودک بدون تخت

1990000 تومان

موقعیت
توضیحات
ALDINO
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

3090000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3690000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

3090000 تومان

کودک با تخت

2990000 تومان

کودک بدون تخت

1990000 تومان

موقعیت
توضیحات
PLAZA
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

3130000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3730000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

3130000 تومان

کودک با تخت

2980000 تومان

کودک بدون تخت

1990000 تومان

موقعیت
توضیحات
ANEMON
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

3130000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

4040000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

3130000 تومان

کودک با تخت

2900000 تومان

کودک بدون تخت

1990000 تومان

موقعیت
توضیحات
HILTON SA
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

3240000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3960000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

3240000 تومان

کودک با تخت

3050000 تومان

کودک بدون تخت

1990000 تومان

موقعیت
توضیحات
SWISS
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

330000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

4280000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

330000 تومان

کودک با تخت

3050000 تومان

کودک بدون تخت

1990000 تومان

موقعیت
توضیحات
SHERATON
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

3420000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

4240000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

3420000 تومان

کودک با تخت

3170000 تومان

کودک بدون تخت

1990000 تومان

موقعیت
توضیحات
اطلاعات کلی تور
نوع تور هنر و فرهنگ, شهر و خرید, ورزش های آبی, ماجراجویی, ساحل, تعطیلات جامع,
روزهای رفت چهارشنبه, یکشنبه,
مدت اقامت تور ترکیه (تور آنکارا 4 روزه),
تاریخ اعتبار تا پایان تابستان,
مناسب برای خانواده همراه با کودکان, زوج ها, سالخوردگان, معلولین, افراد مجرد, جوانان, متخصصان,
هزینه متوسط,
خدمات صبحانه, بیمه مسافرتی, ترانسفر فرودگاهی, راهنمای تور,
سطح سختی آسان,
محل اقامت هتل,
حمل و نقل هواپیما,
برنامه سفر
روز اول تور آنکارا : یک ساعت قبل از ساعت پرواز در فرودگاه حضور داشته باشید. پس از بازرسی های مرسوم به گیت مربوط به هواپیمایی ایران ایر می روید و سپس چمدان ها را تحویل می دهید و کارت پرواز تهران-آنکارا را دریافت میکنید و بعد از آن به صف کنترل پاسپورت می روید.

پس از رسیدن به فرودگاه آنکارا ، راهنمای ما با تابلوی اسم شما در فرودگاه آنکارا به استقبال شما آمده و شما را تا هتلتان در شهر آنکارا همراهی میکند، و پس از انجام مقدمات لازم کلید اتاق به شما تحویل داده میشود.

پیشنهاد می‌کنیم در هنگام عصر با قدم زدن در ساحل آنکارا و لذت بردن از منظره غروب آفتاب با فضای آنکارا آشنا شوید و برای رفع خستگی به یکی از رستوران‌ها و یا کافه‌های موجود در ساحل برای صرف عصرانه یا شام و امتحان کردن یک غذای محلی بروید.

روز دوم تور آنکارا : صرف صبحانه در هتل

وقت آزاد می باشد.

در سراسر آنکارا می توان رستوران های محلی و بین المللی را یافت که منوهای مختلفی را ارائه می دهند؛ معروف ترین غذاهای ترکی با گوشت تهیه می شوند و کباب ترکی از انتخاب های هر مسافر تور آنکارا است، غذاهای ترکی بسیار متنوع هستند، و بهر حال برای هر سلیقه ای یک پیشنهاد ارائه می دهند.

گشت و گذار در منطقه کیزلای شما را خسته نمیکند چراکه با دارا بودن مغازه های متعدد، فروشگاه های برند، بازارهای روباز، رستوران های شیک، باشگاه ها و کافه بارهای متعدد به عنوان یک مرکز تجاری و اجتماعی آنکارا هم برای مسافران و هم برای مردم محلی بسیار محبوب می باشد.

جاذبه های گردشگری آنکارا:

آرامگاه آتاتورک

پارک گوون

منطقه کیزلای

ارگ آنکارا

محله قدیمی آنکارا

مسجد قوجاتپه

برج آتاکوله

پارک گیاه شناسی آنکارا

موزه تمدن آناتولی

چشمه های آب معدنی

پارک آبی کلاب واترسیتی

@val3

آژانس آیشم مجری تور های آنکارا،تور آنکارا ارزان،تور ارزان آنکارا،قیمت تور آنکارا،تور لحظه آخری آنکارا،بلیط آنکارا،بلیط ارزان آنکارا،پرواز آنکارا،تور ترکیه است

روز سوم تور آنکارا : صرف صبحانه در هتل

وقت آزاد می باشد.

مراکز خرید مدرن و سنتی در اکثر نقاط آنکارا یافت می شود اما در مرکز شهر فروشگاه های قدیمی یکی از مکان های محبوب برای گردشگران محسوب می شود. خیابان "چیکریکچیلار یوکوشو" از خیابان های شلوغ و شناخته شده آنکارا است که پر از فروشگاه های جذاب با قیمت ارزان است.

مراکز خرید مدرن آنکارا شامل: مرکز خريد کيزيلای، مرکز خرید آنکارا، مرکز خرید فروم، مرکز خرید آرمادا، مرکز خرید گالریا و مرکز خرید آت لت ناتا وگا می باشد که دارای فروشگاه های برندهای معروف نیز هستند.

از سوغاتی های معروف و پرطرفدار ترکیه می توان به پوشاک، سرویس های خواب، کیف و کفش، لوسترهای رنگارنگ ترکی، ظروف، زیورآلات، قلیان و پیپ، وسایل تزئینی، تسبیح اشاره کرد.

روز چهارم تور آنکارا : صرف صبحانه در هتل

پس از تحویل اتاق ها ، راهنمای ما در لابی هتل منتظر شماست تا شما را تا فرودگاه آنکارا همراهی کند و پس از سوار شدن به هواپیما، آنکارا را به مقصد تهران ترک نمایید.

نوع پرواز برنامه ریزی شده,
کلاس پرواز کلاس اقتصادی,
نوع بلیط بلیط رفت و برگشت,
شروع قیمت ها از 2,700,000تومان,
کشور مقصد ترکیه,
شهر مقصد آنکارا,
خط هوایی Iran Air,
گالری تصاویر
ANKARA02.jpg