رزرو آنلاین

تور ترکیه

Iran Air
تاریخ اعتبار :
تا پایان تابستان
مدت اقامت :
تور ترکیه (تور آنکارا 4 روزه)
نام هتل درجه هتل خدمات
نرخ اتاق
(2 تخته)
نرخ اتاق
(1 تخته)
نرخ اتاق
(3 تخته)
نرخ کودک
(با تخت)
نرخ کودک
(بدون تخت)
موقعیت مکانی توضیحات
EV KURAN درجه هتل B.B

1590000 تومان

74 دلار

1590000 تومان

86 دلار

1590000 تومان

74 دلار

1590000 تومان

68 دلار

1590000 تومان

30 دلار

DREAM LIFE درجه هتل B.B

1590000 تومان

80 دلار

1590000 تومان

113 دلار

1590000 تومان

80 دلار

1590000 تومان

71 دلار

1590000 تومان

30 دلار

GOLD OTEL درجه هتل B.B

1590000 تومان

77 دلار

1590000 تومان

107 دلار

1590000 تومان

77 دلار

1590000 تومان

68 دلار

1590000 تومان

30 دلار

THE MARA PALACE درجه هتل B.B

1590000 تومان

83 دلار

1590000 تومان

116 دلار

1590000 تومان

83 دلار

1590000 تومان

71 دلار

1590000 تومان

30 دلار

GRAND HAMIT درجه هتل B.B

1590000 تومان

77 دلار

1590000 تومان

98 دلار

1590000 تومان

77 دلار

1590000 تومان

68 دلار

1590000 تومان

30 دلار

ALTINEL درجه هتل B.B

1590000 تومان

86 دلار

1590000 تومان

119 دلار

1590000 تومان

86 دلار

1590000 تومان

30 دلار

BEST WESTERN درجه هتل B.B

1590000 تومان

86 دلار

1590000 تومان

119 دلار

1590000 تومان

86 دلار

1590000 تومان

30 دلار

RAYMAR درجه هتل B.B

1590000 تومان

98 دلار

1590000 تومان

137 دلار

1590000 تومان

98 دلار

1590000 تومان

30 دلار

EYUPOGLU HOTEL درجه هتل B.B

1590000 تومان

101 دلار

1590000 تومان

140 دلار

1590000 تومان

101 دلار

1590000 تومان

30 دلار

BERA HOTEL درجه هتل B.B

1590000 تومان

101 دلار

1590000 تومان

137 دلار

1590000 تومان

101 دلار

1590000 تومان

83 دلار

1590000 تومان

30 دلار

LATANYA QUEEN درجه هتل B.B

1590000 تومان

128 دلار

1590000 تومان

194 دلار

1590000 تومان

128 دلار

1590000 تومان

30 دلار

SWISSOTEL درجه هتل B.B

1590000 تومان

119 دلار

1590000 تومان

194 دلار

1590000 تومان

119 دلار

1590000 تومان

104 دلار

1590000 تومان

30 دلار

HILTON SA درجه هتل B.B

1590000 تومان

110 دلار

1590000 تومان

152 دلار

1590000 تومان

110 دلار

1590000 تومان

97 دلار

1590000 تومان

30 دلار

SHERATON درجه هتل B.B

1590000 تومان

119 دلار

1590000 تومان

179 دلار

1590000 تومان

119 دلار

1590000 تومان

99 دلار

1590000 تومان

30 دلار

EV KURAN
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

1590000 تومان

74 دلار

نرخ اتاق 1 تخته

1590000 تومان

86 دلار

نرخ اتاق 3 تخته

1590000 تومان

74 دلار

کودک با تخت

1590000 تومان

68 دلار

کودک بدون تخت

1590000 تومان

30 دلار

موقعیت
توضیحات
DREAM LIFE
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

1590000 تومان

80 دلار

نرخ اتاق 1 تخته

1590000 تومان

113 دلار

نرخ اتاق 3 تخته

1590000 تومان

80 دلار

کودک با تخت

1590000 تومان

71 دلار

کودک بدون تخت

1590000 تومان

30 دلار

موقعیت
توضیحات
GOLD OTEL
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

1590000 تومان

77 دلار

نرخ اتاق 1 تخته

1590000 تومان

107 دلار

نرخ اتاق 3 تخته

1590000 تومان

77 دلار

کودک با تخت

1590000 تومان

68 دلار

کودک بدون تخت

1590000 تومان

30 دلار

موقعیت
توضیحات
THE MARA PALACE
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

1590000 تومان

83 دلار

نرخ اتاق 1 تخته

1590000 تومان

116 دلار

نرخ اتاق 3 تخته

1590000 تومان

83 دلار

کودک با تخت

1590000 تومان

71 دلار

کودک بدون تخت

1590000 تومان

30 دلار

موقعیت
توضیحات
GRAND HAMIT
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

1590000 تومان

77 دلار

نرخ اتاق 1 تخته

1590000 تومان

98 دلار

نرخ اتاق 3 تخته

1590000 تومان

77 دلار

کودک با تخت

1590000 تومان

68 دلار

کودک بدون تخت

1590000 تومان

30 دلار

موقعیت
توضیحات
ALTINEL
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

1590000 تومان

86 دلار

نرخ اتاق 1 تخته

1590000 تومان

119 دلار

نرخ اتاق 3 تخته

1590000 تومان

86 دلار

کودک با تخت

کودک بدون تخت

1590000 تومان

30 دلار

موقعیت
توضیحات
BEST WESTERN
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

1590000 تومان

86 دلار

نرخ اتاق 1 تخته

1590000 تومان

119 دلار

نرخ اتاق 3 تخته

1590000 تومان

86 دلار

کودک با تخت

کودک بدون تخت

1590000 تومان

30 دلار

موقعیت
توضیحات
RAYMAR
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

1590000 تومان

98 دلار

نرخ اتاق 1 تخته

1590000 تومان

137 دلار

نرخ اتاق 3 تخته

1590000 تومان

98 دلار

کودک با تخت

کودک بدون تخت

1590000 تومان

30 دلار

موقعیت
توضیحات
EYUPOGLU HOTEL
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

1590000 تومان

101 دلار

نرخ اتاق 1 تخته

1590000 تومان

140 دلار

نرخ اتاق 3 تخته

1590000 تومان

101 دلار

کودک با تخت

کودک بدون تخت

1590000 تومان

30 دلار

موقعیت
توضیحات
BERA HOTEL
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

1590000 تومان

101 دلار

نرخ اتاق 1 تخته

1590000 تومان

137 دلار

نرخ اتاق 3 تخته

1590000 تومان

101 دلار

کودک با تخت

1590000 تومان

83 دلار

کودک بدون تخت

1590000 تومان

30 دلار

موقعیت
توضیحات
LATANYA QUEEN
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

1590000 تومان

128 دلار

نرخ اتاق 1 تخته

1590000 تومان

194 دلار

نرخ اتاق 3 تخته

1590000 تومان

128 دلار

کودک با تخت

کودک بدون تخت

1590000 تومان

30 دلار

موقعیت
توضیحات
SWISSOTEL
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

1590000 تومان

119 دلار

نرخ اتاق 1 تخته

1590000 تومان

194 دلار

نرخ اتاق 3 تخته

1590000 تومان

119 دلار

کودک با تخت

1590000 تومان

104 دلار

کودک بدون تخت

1590000 تومان

30 دلار

موقعیت
توضیحات
HILTON SA
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

1590000 تومان

110 دلار

نرخ اتاق 1 تخته

1590000 تومان

152 دلار

نرخ اتاق 3 تخته

1590000 تومان

110 دلار

کودک با تخت

1590000 تومان

97 دلار

کودک بدون تخت

1590000 تومان

30 دلار

موقعیت
توضیحات
SHERATON
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

1590000 تومان

119 دلار

نرخ اتاق 1 تخته

1590000 تومان

179 دلار

نرخ اتاق 3 تخته

1590000 تومان

119 دلار

کودک با تخت

1590000 تومان

99 دلار

کودک بدون تخت

1590000 تومان

30 دلار

موقعیت
توضیحات
اطلاعات کلی تور
نوع تور هنر و فرهنگ, شهر و خرید, ورزش های آبی, ماجراجویی, ساحل, تعطیلات جامع,
مدت اقامت تور ترکیه (تور آنکارا 4 روزه),
تاریخ اعتبار تا پایان تابستان,
مناسب برای خانواده همراه با کودکان, زوج ها, سالخوردگان, معلولین, افراد مجرد, جوانان, متخصصان,
هزینه متوسط,
خدمات صبحانه, بیمه مسافرتی, ترانسفر فرودگاهی, راهنمای تور,
سطح سختی آسان,
محل اقامت هتل,
حمل و نقل هواپیما,
برنامه سفر
روز اول تور آنکارا : یک ساعت قبل از ساعت پرواز در فرودگاه حضور داشته باشید. پس از بازرسی های مرسوم به گیت مربوط به هواپیمایی ایران ایر می روید و سپس چمدان ها را تحویل می دهید و کارت پرواز تهران-آنکارا را دریافت میکنید و بعد از آن به صف کنترل پاسپورت می روید.

پس از رسیدن به فرودگاه آنکارا ، راهنمای ما با تابلوی اسم شما در فرودگاه آنکارا به استقبال شما آمده و شما را تا هتلتان در شهر آنکارا همراهی میکند، و پس از انجام مقدمات لازم کلید اتاق به شما تحویل داده میشود.

پیشنهاد می‌کنیم در هنگام عصر با قدم زدن در ساحل آنکارا و لذت بردن از منظره غروب آفتاب با فضای آنکارا آشنا شوید و برای رفع خستگی به یکی از رستوران‌ها و یا کافه‌های موجود در ساحل برای صرف عصرانه یا شام و امتحان کردن یک غذای محلی بروید.

روز دوم تور آنکارا : صرف صبحانه در هتل

وقت آزاد می باشد.

در سراسر آنکارا می توان رستوران های محلی و بین المللی را یافت که منوهای مختلفی را ارائه می دهند؛ معروف ترین غذاهای ترکی با گوشت تهیه می شوند و کباب ترکی از انتخاب های هر مسافر تور آنکارا است، غذاهای ترکی بسیار متنوع هستند، و بهر حال برای هر سلیقه ای یک پیشنهاد ارائه می دهند.

گشت و گذار در منطقه کیزلای شما را خسته نمیکند چراکه با دارا بودن مغازه های متعدد، فروشگاه های برند، بازارهای روباز، رستوران های شیک، باشگاه ها و کافه بارهای متعدد به عنوان یک مرکز تجاری و اجتماعی آنکارا هم برای مسافران و هم برای مردم محلی بسیار محبوب می باشد.

جاذبه های گردشگری آنکارا:

آرامگاه آتاتورک

پارک گوون

منطقه کیزلای

ارگ آنکارا

محله قدیمی آنکارا

مسجد قوجاتپه

برج آتاکوله

پارک گیاه شناسی آنکارا

موزه تمدن آناتولی

چشمه های آب معدنی

پارک آبی کلاب واترسیتی

@val3

آژانس آیشم مجری تور های آنکارا،تور آنکارا ارزان،تور ارزان آنکارا،قیمت تور آنکارا،تور لحظه آخری آنکارا،بلیط آنکارا،بلیط ارزان آنکارا،پرواز آنکارا،تور ترکیه است

روز سوم تور آنکارا : صرف صبحانه در هتل

وقت آزاد می باشد.

مراکز خرید مدرن و سنتی در اکثر نقاط آنکارا یافت می شود اما در مرکز شهر فروشگاه های قدیمی یکی از مکان های محبوب برای گردشگران محسوب می شود. خیابان "چیکریکچیلار یوکوشو" از خیابان های شلوغ و شناخته شده آنکارا است که پر از فروشگاه های جذاب با قیمت ارزان است.

مراکز خرید مدرن آنکارا شامل: مرکز خريد کيزيلای، مرکز خرید آنکارا، مرکز خرید فروم، مرکز خرید آرمادا، مرکز خرید گالریا و مرکز خرید آت لت ناتا وگا می باشد که دارای فروشگاه های برندهای معروف نیز هستند.

از سوغاتی های معروف و پرطرفدار ترکیه می توان به پوشاک، سرویس های خواب، کیف و کفش، لوسترهای رنگارنگ ترکی، ظروف، زیورآلات، قلیان و پیپ، وسایل تزئینی، تسبیح اشاره کرد.

روز چهارم تور آنکارا : صرف صبحانه در هتل

پس از تحویل اتاق ها ، راهنمای ما در لابی هتل منتظر شماست تا شما را تا فرودگاه آنکارا همراهی کند و پس از سوار شدن به هواپیما، آنکارا را به مقصد تهران ترک نمایید.

نوع پرواز برنامه ریزی شده,
کلاس پرواز کلاس اقتصادی,
نوع بلیط بلیط رفت و برگشت,
شروع قیمت ها از 74 دلار,
کشور مقصد ترکیه,
شهر مقصد آنکارا,
خط هوایی Iran Air,
گالری تصاویر
ANKARA02.jpg