تور ترکیه

Iran Air
تاریخ اعتبار :
تا آخر آبان
مدت اقامت :
تور ترکیه (تور آنکارا 4 روزه)
نام هتل درجه هتل خدمات
نرخ اتاق
(3 تخته)
نرخ اتاق
(2 تخته)
نرخ اتاق
(1 تخته)
نرخ کودک
(با تخت)
نرخ کودک
(بدون تخت)
موقعیت مکانی توضیحات
ALMER درجه هتل B.B
1150000 1150000 1260000 1120000 860000
RISISS درجه هتل B.B
1150000 1150000 1280000 1130000 860000
MARINEM درجه هتل B.B
1160000 1160000 1290000 1150000 860000
GOLD درجه هتل B.B
1160000 1160000 1290000 1150000 860000
SIYAV درجه هتل B.B
1160000 1160000 1290000 1130000 860000
MARYA درجه هتل B.B
1200000 1200000 1310000 1180000 860000
NEVA PALAS درجه هتل B.B
1200000 1200000 1350000 1180000 860000
RADISSON BLU درجه هتل B.B
1200000 1200000 1350000 1150000 860000
SEVEN DEEP درجه هتل B.B
1240000 1240000 1440000 1180000 860000
BEST WESTERN درجه هتل B.B
1280000 1280000 1480000 860000
BEST درجه هتل B.B
1280000 1280000 1530000 1250000 860000
ALDINO درجه هتل B.B
1280000 1280000 1480000 1250000 860000
DEMORA درجه هتل B.B
1290000 1290000 1510000 1230000 860000
CINNAH درجه هتل B.B
1290000 1290000 1510000 860000
HILTON SA درجه هتل B.B
1290000 1290000 1560000 1270000 860000
SWISS HOTEL درجه هتل B.B
1350000 1350000 1660000 1280000 860000
LATANYA درجه هتل B.B
1400000 1400000 1660000 860000
GRAND ANKARA درجه هتل B.B
1430000 1430000 1710000 1340000 860000
SHERATON درجه هتل B.B
1460000 1460000 1750000 1360000 860000
ALMER
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 3 تخته
1150000
نرخ اتاق 2 تخته
1150000
نرخ اتاق 1 تخته
1260000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
1120000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
860000
موقعیت مکانی
توضیحات
RISISS
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 3 تخته
1150000
نرخ اتاق 2 تخته
1150000
نرخ اتاق 1 تخته
1280000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
1130000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
860000
موقعیت مکانی
توضیحات
MARINEM
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 3 تخته
1160000
نرخ اتاق 2 تخته
1160000
نرخ اتاق 1 تخته
1290000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
1150000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
860000
موقعیت مکانی
توضیحات
GOLD
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 3 تخته
1160000
نرخ اتاق 2 تخته
1160000
نرخ اتاق 1 تخته
1290000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
1150000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
860000
موقعیت مکانی
توضیحات
SIYAV
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 3 تخته
1160000
نرخ اتاق 2 تخته
1160000
نرخ اتاق 1 تخته
1290000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
1130000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
860000
موقعیت مکانی
توضیحات
MARYA
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 3 تخته
1200000
نرخ اتاق 2 تخته
1200000
نرخ اتاق 1 تخته
1310000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
1180000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
860000
موقعیت مکانی
توضیحات
NEVA PALAS
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 3 تخته
1200000
نرخ اتاق 2 تخته
1200000
نرخ اتاق 1 تخته
1350000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
1180000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
860000
موقعیت مکانی
توضیحات
RADISSON BLU
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 3 تخته
1200000
نرخ اتاق 2 تخته
1200000
نرخ اتاق 1 تخته
1350000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
1150000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
860000
موقعیت مکانی
توضیحات
SEVEN DEEP
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 3 تخته
1240000
نرخ اتاق 2 تخته
1240000
نرخ اتاق 1 تخته
1440000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
1180000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
860000
موقعیت مکانی
توضیحات
BEST WESTERN
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 3 تخته
1280000
نرخ اتاق 2 تخته
1280000
نرخ اتاق 1 تخته
1480000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
نرخ کودک 2 تا 6 سال
860000
موقعیت مکانی
توضیحات
BEST
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 3 تخته
1280000
نرخ اتاق 2 تخته
1280000
نرخ اتاق 1 تخته
1530000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
1250000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
860000
موقعیت مکانی
توضیحات
ALDINO
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 3 تخته
1280000
نرخ اتاق 2 تخته
1280000
نرخ اتاق 1 تخته
1480000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
1250000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
860000
موقعیت مکانی
توضیحات
DEMORA
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 3 تخته
1290000
نرخ اتاق 2 تخته
1290000
نرخ اتاق 1 تخته
1510000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
1230000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
860000
موقعیت مکانی
توضیحات
CINNAH
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 3 تخته
1290000
نرخ اتاق 2 تخته
1290000
نرخ اتاق 1 تخته
1510000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
نرخ کودک 2 تا 6 سال
860000
موقعیت مکانی
توضیحات
HILTON SA
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 3 تخته
1290000
نرخ اتاق 2 تخته
1290000
نرخ اتاق 1 تخته
1560000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
1270000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
860000
موقعیت مکانی
توضیحات
SWISS HOTEL
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 3 تخته
1350000
نرخ اتاق 2 تخته
1350000
نرخ اتاق 1 تخته
1660000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
1280000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
860000
موقعیت مکانی
توضیحات
LATANYA
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 3 تخته
1400000
نرخ اتاق 2 تخته
1400000
نرخ اتاق 1 تخته
1660000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
نرخ کودک 2 تا 6 سال
860000
موقعیت مکانی
توضیحات
GRAND ANKARA
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 3 تخته
1430000
نرخ اتاق 2 تخته
1430000
نرخ اتاق 1 تخته
1710000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
1340000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
860000
موقعیت مکانی
توضیحات
SHERATON
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 3 تخته
1460000
نرخ اتاق 2 تخته
1460000
نرخ اتاق 1 تخته
1750000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
1360000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
860000
موقعیت مکانی
توضیحات
اطلاعات کلی تور
نوع تور هنر و فرهنگ, شهر و خرید,
روزهای رفت چهارشنبه, یکشنبه,
روزهای برگشت چهارشنبه, یکشنبه,
مدت اقامت تور ترکیه (تور آنکارا 4 روزه),
تاریخ اعتبار تا آخر آبان,
مناسب برای خانواده همراه با کودکان, زوج ها, سالخوردگان, معلولین, افراد مجرد, جوانان, متخصصان,
هزینه متوسط,
خدمات صبحانه, بیمه مسافرتی, گرفتن ویزا, راهنما فرودگاه, گشت شهری, صبحانه بوفه,
سطح سختی آسان,
محل اقامت هتل,
حمل و نقل هواپیما,
برنامه سفر
روز اول تور آنکارا : پس از رسیدن به فرودگاه آنکارا ، نماینده ما در فرودگاه آنکارا به استقبال شما آمده و شما را تا هتلتان در شهر آنکارا همراهی میکند.
روز دوم تورآنکارا : وقت آزاد
روز سوم تور آنکارا : وقت آزاد
روز چهارم تورآنکارا : پس از تحویل اتاق ها ، راهنمای ما در لابی هتل منتظر شماست تا شما را تا فرودگاه آنکارا همراهی کند و پس از سوار شدن به هواپیما، آنکارا را به مقصد تهران ترک نمایید.
نوع پرواز برنامه ریزی شده,
کلاس پرواز کلاس اقتصادی,
نوع بلیط بلیط رفت و برگشت,
شروع قیمت ها از 1,150,000تومان,
کشور مقصد ترکیه,
شهر مقصد آنکارا,
خط هوایی Iran Air,
گالری تصاویر