تور اکراین

UM Air
تاریخ اعتبار :
تا پایان تابستان
مدت اقامت :
6 شب کیف
نام هتل درجه هتل خدمات
نرخ اتاق
(2 تخته)
نرخ اتاق
(1 تخته)
نرخ اتاق
(3 تخته)
نرخ کودک
(با تخت)
نرخ کودک
(بدون تخت)
موقعیت مکانی توضیحات
MIR درجه هتل B.B

690 دلار

840 دلار

690 دلار

720 دلار

590 دلار

ECONOMY
IQ HOTEL درجه هتل B.B

735 دلار

810 دلار

735 دلار

STANDARD
PREMIER LYBID درجه هتل B.B

770 دلار

905 دلار

770 دلار

CLASSIC
PREMIER LYBID درجه هتل B.B

925 دلار

1320 دلار

925 دلار

700 دلار

650 دلار

LUX ROOM
UKRAINA درجه هتل B.B

840 دلار

980 دلار

840 دلار

790 دلار

STANDARD
PREMIER HOTEL RUS درجه هتل B.B

795 دلار

990 دلار

795 دلار

CLASSIC
PREMIER HOTEL RUS درجه هتل B.B

870 دلار

1050 دلار

870 دلار

PREMIER
PREMIER HOTEL RUS درجه هتل B.B

960 دلار

1385 دلار

960 دلار

710 دلار

660 دلار

LUX ROOM
KOZATSKI درجه هتل B.B

805 دلار

935 دلار

805 دلار

STANDARD
KOZATSKI درجه هتل B.B

945 دلار

1135 دلار

945 دلار

715 دلار

670 دلار

JUNIOR SUIT
DNIPRO درجه هتل B.B

805 دلار

970 دلار

805 دلار

ECONOMY
DNIPRO درجه هتل B.B

950 دلار

1135 دلار

950 دلار

715 دلار

660 دلار

JUNIOR SUITE
BAKKARA ART HOTEL درجه هتل B.B

860 دلار

1040 دلار

860 دلار

705 دلار

660 دلار

CLASSIC
EXPRESS درجه هتل B.B

840 دلار

1020 دلار

840 دلار

COMFORT
IBIS درجه هتل B.B

860 دلار

1050 دلار

860 دلار

STANDARD
MERCURE KIEV CONGRESS درجه هتل B.B

890 دلار

1125 دلار

890 دلار

810 دلار

660 دلار

STANDARD
KHRESCHATYK درجه هتل B.B

1100 دلار

1560 دلار

1100 دلار

990 دلار

620 دلار

STANDARD
KHRESCHATYK درجه هتل B.B

1190 دلار

1670 دلار

1190 دلار

1050 دلار

710 دلار

PRESTIGE
BONAPART HOTEL درجه هتل B.B

1030 دلار

1325 دلار

1030 دلار

STANDARD
BONAPART HOTEL درجه هتل B.B

1090 دلار

1410 دلار

1090 دلار

APRTMENT STUDIO
ALFAVITO درجه هتل B.B

1035 دلار

1410 دلار

1035 دلار

950 دلار

760 دلار

STANDARD
ALOFT KIEV درجه هتل B.B

1090 دلار

1570 دلار

1090 دلار

1000 دلار

755 دلار

ALOFT
OPERA درجه هتل B.B

1320 دلار

1820 دلار

1320 دلار

1210 دلار

880 دلار

STANDARD
PREMIER PALACE درجه هتل B.B

1400 دلار

2000 دلار

1400 دلار

1210 دلار

880 دلار

STANDARD
FAIRMONT GRAND درجه هتل B.B

1400 دلار

2100 دلار

1400 دلار

1190 دلار

850 دلار

STANDARD
MIR
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

690 دلار

نرخ اتاق 1 تخته

840 دلار

نرخ اتاق 3 تخته

690 دلار

کودک با تخت

720 دلار

کودک بدون تخت

590 دلار

موقعیت
توضیحات
IQ HOTEL
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

735 دلار

نرخ اتاق 1 تخته

810 دلار

نرخ اتاق 3 تخته

735 دلار

کودک با تخت

کودک بدون تخت

موقعیت
توضیحات
PREMIER LYBID
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

770 دلار

نرخ اتاق 1 تخته

905 دلار

نرخ اتاق 3 تخته

770 دلار

کودک با تخت

کودک بدون تخت

موقعیت
توضیحات
PREMIER LYBID
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

925 دلار

نرخ اتاق 1 تخته

1320 دلار

نرخ اتاق 3 تخته

925 دلار

کودک با تخت

700 دلار

کودک بدون تخت

650 دلار

موقعیت
توضیحات
UKRAINA
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

840 دلار

نرخ اتاق 1 تخته

980 دلار

نرخ اتاق 3 تخته

840 دلار

کودک با تخت

کودک بدون تخت

790 دلار

موقعیت
توضیحات
PREMIER HOTEL RUS
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

795 دلار

نرخ اتاق 1 تخته

990 دلار

نرخ اتاق 3 تخته

795 دلار

کودک با تخت

کودک بدون تخت

موقعیت
توضیحات
PREMIER HOTEL RUS
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

870 دلار

نرخ اتاق 1 تخته

1050 دلار

نرخ اتاق 3 تخته

870 دلار

کودک با تخت

کودک بدون تخت

موقعیت
توضیحات
PREMIER HOTEL RUS
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

960 دلار

نرخ اتاق 1 تخته

1385 دلار

نرخ اتاق 3 تخته

960 دلار

کودک با تخت

710 دلار

کودک بدون تخت

660 دلار

موقعیت
توضیحات
KOZATSKI
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

805 دلار

نرخ اتاق 1 تخته

935 دلار

نرخ اتاق 3 تخته

805 دلار

کودک با تخت

کودک بدون تخت

موقعیت
توضیحات
KOZATSKI
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

945 دلار

نرخ اتاق 1 تخته

1135 دلار

نرخ اتاق 3 تخته

945 دلار

کودک با تخت

715 دلار

کودک بدون تخت

670 دلار

موقعیت
توضیحات
DNIPRO
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

805 دلار

نرخ اتاق 1 تخته

970 دلار

نرخ اتاق 3 تخته

805 دلار

کودک با تخت

کودک بدون تخت

موقعیت
توضیحات
DNIPRO
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

950 دلار

نرخ اتاق 1 تخته

1135 دلار

نرخ اتاق 3 تخته

950 دلار

کودک با تخت

715 دلار

کودک بدون تخت

660 دلار

موقعیت
توضیحات
BAKKARA ART HOTEL
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

860 دلار

نرخ اتاق 1 تخته

1040 دلار

نرخ اتاق 3 تخته

860 دلار

کودک با تخت

705 دلار

کودک بدون تخت

660 دلار

موقعیت
توضیحات
EXPRESS
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

840 دلار

نرخ اتاق 1 تخته

1020 دلار

نرخ اتاق 3 تخته

840 دلار

کودک با تخت

کودک بدون تخت

موقعیت
توضیحات
IBIS
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

860 دلار

نرخ اتاق 1 تخته

1050 دلار

نرخ اتاق 3 تخته

860 دلار

کودک با تخت

کودک بدون تخت

موقعیت
توضیحات
MERCURE KIEV CONGRESS
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

890 دلار

نرخ اتاق 1 تخته

1125 دلار

نرخ اتاق 3 تخته

890 دلار

کودک با تخت

810 دلار

کودک بدون تخت

660 دلار

موقعیت
توضیحات
KHRESCHATYK
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

1100 دلار

نرخ اتاق 1 تخته

1560 دلار

نرخ اتاق 3 تخته

1100 دلار

کودک با تخت

990 دلار

کودک بدون تخت

620 دلار

موقعیت
توضیحات
KHRESCHATYK
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

1190 دلار

نرخ اتاق 1 تخته

1670 دلار

نرخ اتاق 3 تخته

1190 دلار

کودک با تخت

1050 دلار

کودک بدون تخت

710 دلار

موقعیت
توضیحات
BONAPART HOTEL
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

1030 دلار

نرخ اتاق 1 تخته

1325 دلار

نرخ اتاق 3 تخته

1030 دلار

کودک با تخت

کودک بدون تخت

موقعیت
توضیحات
BONAPART HOTEL
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

1090 دلار

نرخ اتاق 1 تخته

1410 دلار

نرخ اتاق 3 تخته

1090 دلار

کودک با تخت

کودک بدون تخت

موقعیت
توضیحات
ALFAVITO
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

1035 دلار

نرخ اتاق 1 تخته

1410 دلار

نرخ اتاق 3 تخته

1035 دلار

کودک با تخت

950 دلار

کودک بدون تخت

760 دلار

موقعیت
توضیحات
ALOFT KIEV
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

1090 دلار

نرخ اتاق 1 تخته

1570 دلار

نرخ اتاق 3 تخته

1090 دلار

کودک با تخت

1000 دلار

کودک بدون تخت

755 دلار

موقعیت
توضیحات
OPERA
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

1320 دلار

نرخ اتاق 1 تخته

1820 دلار

نرخ اتاق 3 تخته

1320 دلار

کودک با تخت

1210 دلار

کودک بدون تخت

880 دلار

موقعیت
توضیحات
PREMIER PALACE
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

1400 دلار

نرخ اتاق 1 تخته

2000 دلار

نرخ اتاق 3 تخته

1400 دلار

کودک با تخت

1210 دلار

کودک بدون تخت

880 دلار

موقعیت
توضیحات
FAIRMONT GRAND
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

1400 دلار

نرخ اتاق 1 تخته

2100 دلار

نرخ اتاق 3 تخته

1400 دلار

کودک با تخت

1190 دلار

کودک بدون تخت

850 دلار

موقعیت
توضیحات
اطلاعات کلی تور
نوع تور ماجراجویی, هنر و فرهنگ, شهر و خرید, ورزش های آبی, تعطیلات جامع,
روزهای رفت دوشنبه, سه شنبه, چهارشنبه, پنجشنبه, جمعه, شنبه, یکشنبه,
روزهای برگشت دوشنبه, سه شنبه, چهارشنبه, پنجشنبه, جمعه, شنبه, یکشنبه,
مدت اقامت 6 شب کیف,
تاریخ اعتبار تا پایان تابستان,
مناسب برای خانواده همراه با کودکان, زوج ها, سالخوردگان, معلولین, افراد مجرد, جوانان, متخصصان,
هزینه متوسط,
خدمات صبحانه, بیمه مسافرتی, ترانسفر فرودگاهی, اخذ ویزای توریستی, سیم کارت, راهنمای محلی, گشت شهری با نهار,
سطح سختی آسان,
محل اقامت هتل,
حمل و نقل هواپیما,
برنامه سفر
برنامه سفر تور اکراین آژانس آیشم : تور اکراین-6 شب کیف

نوع پرواز برنامه ریزی شده,
کلاس پرواز کلاس اقتصادی,
نوع بلیط بلیط رفت و برگشت,
توضیحات تور مدارک جهت اخذ ویزا: 1-اصل گذرنامه با شش ماه اعتبار 2-دو قطعه عکس تمام رخ رنگی 4*3 3-تکمیل فرم سفارت و مشخصات فردی، گواهی شغلی، کپی تمام صفحات شناسنامه و کارت ملی 4-تمکن مالی با حداقل مانده حساب 15 میلیون تومان(حتما دارای شماره نامه و تاریخ باشد) 5-ضمانت جهت بازگشت از سفر به مبلغ 20 میلیون تومان
شروع قیمت ها از 690 دلار,
کشور مقصد اوکراین,
شهر مقصد کیف,
خط هوایی UM Air,
گالری تصاویر
  • میراث جهانی اکراین در یونسکو

    میراث جهانی اکراین در یونسکو

    شهر باستانی Tauric Chersonese و Chora یک نماینده از یک دوره منحصر به فرد در تاریخ، شهر باستانی Tauric Chersonese یک پنجره معتبر به گذشته است. در سال 2013 به عنوان میراث جهانی ثبت شد، امپراتوری یونان یک تاثیر قابل توجه در تاسیس این شهر و همچنین روم و امپراتوری بیزانس را نشان می دهد. این اثر در قلب تبادل فرهنگی نهفته است و مظهر معماری، کشاورزی، و شیوه زندگی در این سایت مهم باستان شناسی است. کلیسای جامع سنت سوفیا کیف و ساختمان رهبانی ها، Pechersk Lavra به عنوان یک میراث جهانی یونسکو در سال 1990 ، کلیسای جامع سنت سوفیا ثبت شد. با وجود اینکه یک هزار سال از ساخت آن میگذرد هنوز هم در شهر کیف استوار ایستاده است. Pechersk Lavra، یک نگاه اجمالی به ظرافت فوق العاده ای از معماری بیزانسی فراهم می کند. این سایت به طور کامل و به شکوه سابق خود دوباره بازسازی و نگهداری شده توسط وزارت فرهنگ اکراین. مرکز تاریخی L'VIV مرکز تاریخی L'VIV بیش از 120 هکتار مساحت دارد. با وجود از دست دادن بخشی از درخشش خود در طول جنگ جهانی دوم، این مرکز تاریخی هنوز هم یک نمایش بزرگ از گذشته را فراهم می کند به علت موقعیت جغرافیایی آن و ویژگی های فرهنگ غنی آن. در واقع می توان یک سفر به گذشته داشت با راه رفتن در خیابان و دیدن خانه ها، طرح بندی داخلی، دکوراسیون و معماری آن به طور کلی. کتیبه آن در سال 1998، حک شده همراه با مناطق اطراف آن به عنوان بخشی از تاریخ ملی در منطقه حفاظت شده، حفظ شده است. اقامتگاه Bukovinian و شهر Dalmatian اقامتگاه Bukovinian و شهرDalmatian یک ویترین از نفوذ اکراین، بیزانس، گوتیک، و معماری سبک باروک در قرن 19 است. این گروه از ساختمان با نفوذ کلیسای ارتدکس در طول دوره فرهنگی و مذهبی برجسته بوده است. ساختمان ها، باغ ها و الگوهای تزئینی بسیار تعجب آور است برای هر بازدید کننده و تحسین معماری و میراث به یاد ماندنی و تاریخی است. Struve Geodetic Arc شامل یک سری از مثلث ها است. اکراین دارای یک محل برجسته به عنوان خانه خود با چند نقطه اصلی واقع در اکراین مشخص شده توسط پنج یادبود در سراسر کشور است. بخشی جنوبی نشانگر کشش های مهم تاریخی است که در نزدیکی دریای سیاه در استارو، اکراین واقع شده است. این اثر تاریخی بسیار مهم است زیرا اولین تلاش موفقیت آمیز در اندازه گیری دقیق از نصف النهار بوده است. Wooden Tserkvas در منطقه کارپات شانزده کلیسا در سراسر لهستان و اکراین در منطقه کوهستانی کارپات گسترش یافته است. ساختمان های کلیساها منحصر به فرد و معماری مبتنی بر ساخت و ساز ورود به سیستم سنتی را روشن میسازد. آنها دوران شکوه از قرن 16 تا 19 را منعکس و موقعیت مهمی در تاریخ کلیسای ارتدکس دارند. به همین دلیل، tserkvas به عنوان یک میراث جهانی در سال 2013 ثبت شد. جنگل قدیمی راش در Carpathians تنها کتیبه طبیعی به عنوان میراث جهانی در اوکراین، جنگل راش در کارپات منطقه تحت حمایت قانون ملی به عنوان پارک های ملی و زیست کره و ذخایر زیست محیطی است. یک منطقه گسترده بیش از 33670 هکتار وسعت دارد و با امتداد به جنگل راش باستانی در آلمان، این جنگل ها به فهم پراکندگی راش ضروری هستند و کامل ترین و جامع ترین منبع از دانش سیستم های زیست محیطی و شرایط در اروپا است. [(img)|1035682908331001B] [(img)|1035685908331001B] [(img)|1035686908331001B] [(img)|1035687908331001B] [(img)|1035688908331001B] [(img)|1035689908331001B] [(img)|1035680018331001B] [(img)|1035681018331001B]