رزرو آنلاین

تور تایلند

Mahan Air
تاریخ اعتبار :
مهر 97
مدت اقامت :
تور تایلند (تور پاتایا 8 روزه)
نام هتل درجه هتل خدمات
نرخ اتاق
(2 تخته)
نرخ اتاق
(1 تخته)
نرخ اتاق
(3 تخته)
نرخ کودک
(با تخت)
نرخ کودک
(بدون تخت)
موقعیت مکانی توضیحات
BESTON PATTAYA درجه هتل B.B

205 دلار

320 دلار

205 دلار

130 دلار

IBIS PATTAYA درجه هتل B.B

230 دلار

380 دلار

230 دلار

133 دلار

MERCURE PATTAYA درجه هتل B.B

272 دلار

464 دلار

272 دلار

253 دلار

147 دلار

PATTAYA SEA VIEW درجه هتل B.B

275 دلار

460 دلار

275 دلار

155 دلار

AIYARA GRAND درجه هتل B.B

282 دلار

474 دلار

282 دلار

263 دلار

157 دلار

PAGE 10 درجه هتل B.B

282 دلار

474 دلار

282 دلار

157 دلار

CENTARA PATTAYA درجه هتل B.B

282 دلار

474 دلار

282 دلار

157 دلار

LONG BEACH GARDEN درجه هتل B.B

310 دلار

530 دلار

310 دلار

167 دلار

WOODLANDS درجه هتل B.B

324 دلار

558 دلار

324 دلار

301 دلار

172 دلار

HERITAGE PATTAYA درجه هتل B.B

352 دلار

614 دلار

352 دلار

182 دلار

THE BAYVIEW درجه هتل B.B

352 دلار

614 دلار

352 دلار

326 دلار

182 دلار

MERCURE OCEAN درجه هتل B.B

352 دلار

614 دلار

352 دلار

326 دلار

182 دلار

SIAM BAYSHORE درجه هتل B.B

408 دلار

726 دلار

408 دلار

376 دلار

201 دلار

BARAQUDA PATTAYA درجه هتل B.B

460 دلار

820 دلار

460 دلار

424 دلار

226 دلار

SIAM PATTAYA درجه هتل B.B

464 دلار

838 دلار

464 دلار

427 دلار

221 دلار

AMARI OCEAN درجه هتل B.B

485 دلار

880 دلار

485 دلار

446 دلار

228 دلار

ROYAL CLIFF BEACH RESORT درجه هتل B.B

488 دلار

876 دلار

488 دلار

236 دلار

MYTT BEACH درجه هتل B.B

502 دلار

904 دلار

502 دلار

462 دلار

241 دلار

CENTARA GRAND درجه هتل B.B

530 دلار

860 دلار

530 دلار

487 دلار

251 دلار

CAPE DARA درجه هتل B.B

537 دلار

974 دلار

537 دلار

493 دلار

253 دلار

RENAISSANCE PATTAYA درجه هتل B.B

544 دلار

988 دلار

544 دلار

500 دلار

255 دلار

INTERCONTINENTAL PATTAYA درجه هتل B.B

712 دلار

1324 دلار

712 دلار

651 دلار

314 دلار

BESTON PATTAYA
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

205 دلار

نرخ اتاق 1 تخته

320 دلار

نرخ اتاق 3 تخته

205 دلار

کودک با تخت

کودک بدون تخت

130 دلار

موقعیت
توضیحات
IBIS PATTAYA
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

230 دلار

نرخ اتاق 1 تخته

380 دلار

نرخ اتاق 3 تخته

230 دلار

کودک با تخت

کودک بدون تخت

133 دلار

موقعیت
توضیحات
MERCURE PATTAYA
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

272 دلار

نرخ اتاق 1 تخته

464 دلار

نرخ اتاق 3 تخته

272 دلار

کودک با تخت

253 دلار

کودک بدون تخت

147 دلار

موقعیت
توضیحات
PATTAYA SEA VIEW
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

275 دلار

نرخ اتاق 1 تخته

460 دلار

نرخ اتاق 3 تخته

275 دلار

کودک با تخت

کودک بدون تخت

155 دلار

موقعیت
توضیحات
AIYARA GRAND
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

282 دلار

نرخ اتاق 1 تخته

474 دلار

نرخ اتاق 3 تخته

282 دلار

کودک با تخت

263 دلار

کودک بدون تخت

157 دلار

موقعیت
توضیحات
PAGE 10
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

282 دلار

نرخ اتاق 1 تخته

474 دلار

نرخ اتاق 3 تخته

282 دلار

کودک با تخت

کودک بدون تخت

157 دلار

موقعیت
توضیحات
CENTARA PATTAYA
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

282 دلار

نرخ اتاق 1 تخته

474 دلار

نرخ اتاق 3 تخته

282 دلار

کودک با تخت

کودک بدون تخت

157 دلار

موقعیت
توضیحات
LONG BEACH GARDEN
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

310 دلار

نرخ اتاق 1 تخته

530 دلار

نرخ اتاق 3 تخته

310 دلار

کودک با تخت

کودک بدون تخت

167 دلار

موقعیت
توضیحات
WOODLANDS
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

324 دلار

نرخ اتاق 1 تخته

558 دلار

نرخ اتاق 3 تخته

324 دلار

کودک با تخت

301 دلار

کودک بدون تخت

172 دلار

موقعیت
توضیحات
HERITAGE PATTAYA
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

352 دلار

نرخ اتاق 1 تخته

614 دلار

نرخ اتاق 3 تخته

352 دلار

کودک با تخت

کودک بدون تخت

182 دلار

موقعیت
توضیحات
THE BAYVIEW
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

352 دلار

نرخ اتاق 1 تخته

614 دلار

نرخ اتاق 3 تخته

352 دلار

کودک با تخت

326 دلار

کودک بدون تخت

182 دلار

موقعیت
توضیحات
MERCURE OCEAN
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

352 دلار

نرخ اتاق 1 تخته

614 دلار

نرخ اتاق 3 تخته

352 دلار

کودک با تخت

326 دلار

کودک بدون تخت

182 دلار

موقعیت
توضیحات
SIAM BAYSHORE
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

408 دلار

نرخ اتاق 1 تخته

726 دلار

نرخ اتاق 3 تخته

408 دلار

کودک با تخت

376 دلار

کودک بدون تخت

201 دلار

موقعیت
توضیحات
BARAQUDA PATTAYA
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

460 دلار

نرخ اتاق 1 تخته

820 دلار

نرخ اتاق 3 تخته

460 دلار

کودک با تخت

424 دلار

کودک بدون تخت

226 دلار

موقعیت
توضیحات
SIAM PATTAYA
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

464 دلار

نرخ اتاق 1 تخته

838 دلار

نرخ اتاق 3 تخته

464 دلار

کودک با تخت

427 دلار

کودک بدون تخت

221 دلار

موقعیت
توضیحات
AMARI OCEAN
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

485 دلار

نرخ اتاق 1 تخته

880 دلار

نرخ اتاق 3 تخته

485 دلار

کودک با تخت

446 دلار

کودک بدون تخت

228 دلار

موقعیت
توضیحات
ROYAL CLIFF BEACH RESORT
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

488 دلار

نرخ اتاق 1 تخته

876 دلار

نرخ اتاق 3 تخته

488 دلار

کودک با تخت

کودک بدون تخت

236 دلار

موقعیت
توضیحات
MYTT BEACH
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

502 دلار

نرخ اتاق 1 تخته

904 دلار

نرخ اتاق 3 تخته

502 دلار

کودک با تخت

462 دلار

کودک بدون تخت

241 دلار

موقعیت
توضیحات
CENTARA GRAND
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

530 دلار

نرخ اتاق 1 تخته

860 دلار

نرخ اتاق 3 تخته

530 دلار

کودک با تخت

487 دلار

کودک بدون تخت

251 دلار

موقعیت
توضیحات
CAPE DARA
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

537 دلار

نرخ اتاق 1 تخته

974 دلار

نرخ اتاق 3 تخته

537 دلار

کودک با تخت

493 دلار

کودک بدون تخت

253 دلار

موقعیت
توضیحات
RENAISSANCE PATTAYA
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

544 دلار

نرخ اتاق 1 تخته

988 دلار

نرخ اتاق 3 تخته

544 دلار

کودک با تخت

500 دلار

کودک بدون تخت

255 دلار

موقعیت
توضیحات
INTERCONTINENTAL PATTAYA
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

712 دلار

نرخ اتاق 1 تخته

1324 دلار

نرخ اتاق 3 تخته

712 دلار

کودک با تخت

651 دلار

کودک بدون تخت

314 دلار

موقعیت
توضیحات
اطلاعات کلی تور
نوع تور هنر و فرهنگ, شهر و خرید, ورزش های آبی, ماجراجویی, نقاط ناشناخته, ساحل, تعطیلات جامع,
روزهای رفت دوشنبه, چهارشنبه, پنجشنبه, جمعه, یکشنبه, سه شنبه, شنبه,
روزهای برگشت دوشنبه, سه شنبه, پنجشنبه, جمعه, شنبه, چهارشنبه, یکشنبه,
مدت اقامت تور تایلند (تور پاتایا 8 روزه),
تاریخ اعتبار مهر 97,
مناسب برای خانواده همراه با کودکان, زوج ها, سالخوردگان, معلولین, افراد مجرد, جوانان, متخصصان,
هزینه متوسط,
خدمات صبحانه, بیمه مسافرتی, گرفتن ویزا, سیم کارت, گشت شهری, ترانسفر فرودگاهی,
سطح سختی آسان,
محل اقامت هتل,
حمل و نقل هواپیما,
نوع پرواز برنامه ریزی شده,
کلاس پرواز کلاس اقتصادی,
نوع بلیط بلیط رفت و برگشت,
شروع قیمت ها از 205 دلار,
کشور مقصد تایلند,
شهر مقصد پاتایا,
خط هوایی Mahan Air,
گالری تصاویر