تور مالزی

Mahan Air
تاریخ اعتبار :
پاییز 97
مدت اقامت :
تور مالزی (کوالالامپور 8 روزه)
نام هتل درجه هتل خدمات
نرخ اتاق
(2 تخته)
نرخ اتاق
(1 تخته)
نرخ اتاق
(3 تخته)
نرخ کودک
(با تخت)
نرخ کودک
(بدون تخت)
موقعیت مکانی توضیحات
SANDPIPER درجه هتل B.B

90 دلار

207 دلار

90 دلار

80 دلار

42 دلار

FLAMINGO BY THE LAKE درجه هتل B.B

110 دلار

236 دلار

110 دلار

100 دلار

56 دلار

COSMO HOTEL درجه هتل B.B

130 دلار

275 دلار

130 دلار

120 دلار

64 دلار

GRAND SEASONS درجه هتل B.B

145 دلار

304 دلار

145 دلار

135 دلار

70 دلار

ROYALE BINTANG درجه هتل B.B

150 دلار

314 دلار

150 دلار

140 دلار

72 دلار

FURAMA BUKIT BINTANG درجه هتل B.B

165 دلار

342 دلار

165 دلار

78 دلار

71 دلار

SUNWAY PUTRA HOTEL درجه هتل B.B

180 دلار

362 دلار

180 دلار

165 دلار

88 دلار

MERCURE درجه هتل B.B

170 دلار

353 دلار

170 دلار

160 دلار

80 دلار

NOVOTEL درجه هتل B.B

190 دلار

392 دلار

190 دلار

180 دلار

88 دلار

CORUS HOTEL KUALA LAMPUR درجه هتل B.B

200 دلار

412 دلار

200 دلار

190 دلار

92 دلار

CONCORDE HOTEL درجه هتل B.B

210 دلار

431 دلار

210 دلار

200 دلار

96 دلار

IMPIANA KLCC درجه هتل B.B

210 دلار

430 دلار

210 دلار

200 دلار

96 دلار

BERJAYA TIMES SQUARE درجه هتل B.B

235 دلار

469 دلار

235 دلار

112 دلار

ISTANA درجه هتل B.B

235 دلار

470 دلار

235 دلار

225 دلار

112 دلار

FRASER RESIDENCE درجه هتل B.B

255 دلار

509 دلار

255 دلار

245 دلار

120 دلار

RENAISSANCE درجه هتل B.B

270 دلار

538 دلار

270 دلار

260 دلار

126 دلار

ROYALE CHULAN درجه هتل B.B

270 دلار

538 دلار

270 دلار

260 دلار

126 دلار

WESTIN درجه هتل B.B

270 دلار

538 دلار

270 دلار

260 دلار

126 دلار

DOUBLE TREE BY HILTON درجه هتل B.B

315 دلار

625 دلار

315 دلار

305 دلار

144 دلار

SHERATON KUALA LAMPUR درجه هتل B.B

310 دلار

615 دلار

310 دلار

300 دلار

142 دلار

GRAND MILLENNIUM KL درجه هتل B.B

320 دلار

635 دلار

320 دلار

310 دلار

146 دلار

INTERCONTINENTAL درجه هتل B.B

350 دلار

693 دلار

350 دلار

340 دلار

158 دلار

SANDPIPER
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

90 دلار

نرخ اتاق 1 تخته

207 دلار

نرخ اتاق 3 تخته

90 دلار

کودک با تخت

80 دلار

کودک بدون تخت

42 دلار

موقعیت
توضیحات
FLAMINGO BY THE LAKE
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

110 دلار

نرخ اتاق 1 تخته

236 دلار

نرخ اتاق 3 تخته

110 دلار

کودک با تخت

100 دلار

کودک بدون تخت

56 دلار

موقعیت
توضیحات
COSMO HOTEL
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

130 دلار

نرخ اتاق 1 تخته

275 دلار

نرخ اتاق 3 تخته

130 دلار

کودک با تخت

120 دلار

کودک بدون تخت

64 دلار

موقعیت
توضیحات
GRAND SEASONS
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

145 دلار

نرخ اتاق 1 تخته

304 دلار

نرخ اتاق 3 تخته

145 دلار

کودک با تخت

135 دلار

کودک بدون تخت

70 دلار

موقعیت
توضیحات
ROYALE BINTANG
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

150 دلار

نرخ اتاق 1 تخته

314 دلار

نرخ اتاق 3 تخته

150 دلار

کودک با تخت

140 دلار

کودک بدون تخت

72 دلار

موقعیت
توضیحات
FURAMA BUKIT BINTANG
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

165 دلار

نرخ اتاق 1 تخته

342 دلار

نرخ اتاق 3 تخته

165 دلار

کودک با تخت

78 دلار

کودک بدون تخت

71 دلار

موقعیت
توضیحات
SUNWAY PUTRA HOTEL
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

180 دلار

نرخ اتاق 1 تخته

362 دلار

نرخ اتاق 3 تخته

180 دلار

کودک با تخت

165 دلار

کودک بدون تخت

88 دلار

موقعیت
توضیحات
MERCURE
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

170 دلار

نرخ اتاق 1 تخته

353 دلار

نرخ اتاق 3 تخته

170 دلار

کودک با تخت

160 دلار

کودک بدون تخت

80 دلار

موقعیت
توضیحات
NOVOTEL
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

190 دلار

نرخ اتاق 1 تخته

392 دلار

نرخ اتاق 3 تخته

190 دلار

کودک با تخت

180 دلار

کودک بدون تخت

88 دلار

موقعیت
توضیحات
CORUS HOTEL KUALA LAMPUR
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

200 دلار

نرخ اتاق 1 تخته

412 دلار

نرخ اتاق 3 تخته

200 دلار

کودک با تخت

190 دلار

کودک بدون تخت

92 دلار

موقعیت
توضیحات
CONCORDE HOTEL
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

210 دلار

نرخ اتاق 1 تخته

431 دلار

نرخ اتاق 3 تخته

210 دلار

کودک با تخت

200 دلار

کودک بدون تخت

96 دلار

موقعیت
توضیحات
IMPIANA KLCC
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

210 دلار

نرخ اتاق 1 تخته

430 دلار

نرخ اتاق 3 تخته

210 دلار

کودک با تخت

200 دلار

کودک بدون تخت

96 دلار

موقعیت
توضیحات
BERJAYA TIMES SQUARE
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

235 دلار

نرخ اتاق 1 تخته

469 دلار

نرخ اتاق 3 تخته

235 دلار

کودک با تخت

کودک بدون تخت

112 دلار

موقعیت
توضیحات
ISTANA
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

235 دلار

نرخ اتاق 1 تخته

470 دلار

نرخ اتاق 3 تخته

235 دلار

کودک با تخت

225 دلار

کودک بدون تخت

112 دلار

موقعیت
توضیحات
FRASER RESIDENCE
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

255 دلار

نرخ اتاق 1 تخته

509 دلار

نرخ اتاق 3 تخته

255 دلار

کودک با تخت

245 دلار

کودک بدون تخت

120 دلار

موقعیت
توضیحات
RENAISSANCE
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

270 دلار

نرخ اتاق 1 تخته

538 دلار

نرخ اتاق 3 تخته

270 دلار

کودک با تخت

260 دلار

کودک بدون تخت

126 دلار

موقعیت
توضیحات
ROYALE CHULAN
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

270 دلار

نرخ اتاق 1 تخته

538 دلار

نرخ اتاق 3 تخته

270 دلار

کودک با تخت

260 دلار

کودک بدون تخت

126 دلار

موقعیت
توضیحات
WESTIN
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

270 دلار

نرخ اتاق 1 تخته

538 دلار

نرخ اتاق 3 تخته

270 دلار

کودک با تخت

260 دلار

کودک بدون تخت

126 دلار

موقعیت
توضیحات
DOUBLE TREE BY HILTON
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

315 دلار

نرخ اتاق 1 تخته

625 دلار

نرخ اتاق 3 تخته

315 دلار

کودک با تخت

305 دلار

کودک بدون تخت

144 دلار

موقعیت
توضیحات
SHERATON KUALA LAMPUR
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

310 دلار

نرخ اتاق 1 تخته

615 دلار

نرخ اتاق 3 تخته

310 دلار

کودک با تخت

300 دلار

کودک بدون تخت

142 دلار

موقعیت
توضیحات
GRAND MILLENNIUM KL
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

320 دلار

نرخ اتاق 1 تخته

635 دلار

نرخ اتاق 3 تخته

320 دلار

کودک با تخت

310 دلار

کودک بدون تخت

146 دلار

موقعیت
توضیحات
INTERCONTINENTAL
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

350 دلار

نرخ اتاق 1 تخته

693 دلار

نرخ اتاق 3 تخته

350 دلار

کودک با تخت

340 دلار

کودک بدون تخت

158 دلار

موقعیت
توضیحات
اطلاعات کلی تور
نوع تور ماجراجویی, هنر و فرهنگ, شهر و خرید, ورزش های آبی, ساحل, تعطیلات جامع,
روزهای رفت دوشنبه, سه شنبه, چهارشنبه, پنجشنبه, جمعه, شنبه, یکشنبه,
روزهای برگشت دوشنبه, سه شنبه, چهارشنبه, پنجشنبه, جمعه, شنبه, یکشنبه,
مدت اقامت تور مالزی (کوالالامپور 8 روزه),
تاریخ اعتبار پاییز 97,
مناسب برای خانواده همراه با کودکان, زوج ها, سالخوردگان, معلولین, افراد مجرد, جوانان, متخصصان,
هزینه اقتصادی,
خدمات صبحانه, بیمه مسافرتی, گشت شهری, ترانسفر فرودگاهی, گشت شهری با نهار, سیم کارت, راهنمای تور,
سطح سختی آسان,
محل اقامت هتل,
حمل و نقل هواپیما,
برنامه سفر
روز اول تور مالزی (7شب کوالالامپور) : روز اول پس از ورود به فرودگاه کوالالامپور توسط راهنمای فارسی زبان ما به سمت هتل راهی میشود تا پس از انجام مقدمات اولیه وارداتاق خودشوید و باقی روز را به استراحت در هتل بپردازید.
روز دوم تور مالزی (7شب کوالالامپور) : روزدوم پس از صرف صبحانه توسط راهنما ما جهت گشت شهری تور کولالامپور راهی میشوید تا از جاذبه های توریستی این شهر دیدن فرمایید.

@val3

تور مالزی،هتلهای کوالالامپور،تور مالزی ارزان،تور کوالالامپو،تور مالزی نوروز،تور لنکاوی،تور پنانگ،تور سنگاپور،تورکوالا بالی،تور ارزان مالزی،تورکوالا،کوالالامپور

روز سوم تور مالزی (7شب کوالالامپور) : روز سوم پس از صرف صبحانه میتوانید از گشت های انتخابی کوالالامپور که راهنمای ما به شما معرفی میکند استفاده کنید. از جمله جاذبه های کوالالامپور میتوان از موارد زیر نام برد.

1.برج‌های دوقلوی پتروناس

2.آکواریوم KLCC کوالالامپور

3.پارک آبی سان‌وِی

4.بلندی های گنتینگ

5.غار میمونها - Batu Caves

6.معبد «آرولمیگو‌سری‌را جاکالیامان»

7.برجایا هیل

8.پوتراجایا

@val3

تور مالزی،هتلهای کوالالامپور،تور مالزی ارزان،تور کوالالامپو،تور مالزی نوروز،تور لنکاوی،تور پنانگ،تور سنگاپور،تورکوالا بالی،تور ارزان مالزی،تورکوالا،کوالالامپور

روز چهارم تور مالزی (7شب کوالالامپور) : روز چهارم پس از صرف صبحانه میتوانید از گشت های انتخابی کوالالامپور که راهنمای ما به شما معرفی میکند استفاده کنید.
روز پنجم تور مالزی (7شب کوالالامپور) : روز پنجم پس از صرف صبحانه میتوانید از گشت های انتخابی کوالالامپور که راهنمای ما به شما معرفی میکند استفاده کنید.

@val3

تور مالزی،هتلهای کوالالامپور،تور مالزی ارزان،تور کوالالامپو،تور مالزی نوروز،تور لنکاوی،تور پنانگ،تور سنگاپور،تورکوالا بالی،تور ارزان مالزی،تورکوالا،کوالالامپور

روز ششم تور مالزی (7شب کوالالامپور) : روز ششم پس از صرف صبحانه میتوانید از گشت های انتخابی کوالالامپور که راهنمای ما به شما معرفی میکند استفاده کنید.
روز هفتم تور مالزی (7شب کوالالامپور) : روز هفتم پس از صرف صبحانه میتوانید از گشت های انتخابی کوالالامپور که راهنمای ما به شما معرفی میکند استفاده کنید.

@val3

تور مالزی،هتلهای کوالالامپور،تور مالزی ارزان،تور کوالالامپو،تور مالزی نوروز،تور لنکاوی،تور پنانگ،تور سنگاپور،تورکوالا بالی،تور ارزان مالزی،تورکوالا،کوالالامپور

روز هشتم تور مالزی (7شب کوالالامپور) : روز هشتم چس از صرف صبحانه و تحویل اتاق ها به سمت فرودگاه راهی میشوید تا به سمت تهران راهی شوید.
نوع پرواز برنامه ریزی شده,
کلاس پرواز کلاس اقتصادی,
نوع بلیط بلیط رفت و برگشت,
شروع قیمت ها از 90 دلار,
کشور مقصد مالزی,
شهر مقصد کوالالامپور,
خط هوایی Mahan Air,
گالری تصاویر
roadto.jpg
  • رستوران های کوالالامپور

    رستوران های کوالالامپور

    کوالالامپور مالزی،با تأثیرات هند و چین، آن را به مقصد غنی و همیشه تعجب آور برای foodies تبدیل کرده است. مانند بسیاری از شهرهای عمده آسیایی، گزینه های ناهار خوردن در اینجا متنوع هستند، پخت و پز غذاهای خیابانی غذاهایی برای رقابت با کسانیست در رستوران ها بالای این شهر فعالیت میکنند. ما لیست 10 مکان برتر ناهار خوردن را در زیر آورده ایم: Ah Koong Restaurant این رستوران تبدیل شده است به یک رستوران معروف کوالالامپور در طول سالها، برای خوبی ماهی و سوپ رشته فرنگی شناخته شده آن.این رستوران افتتاح شد در سال 1987،بخش داخلی رستوران به عنوان پایین دادن مواد غذایی از طبقه بالا طراحی شده، با لیستی که در اختیارتان میگذارند غذای خود را انتخاب میکنند. غذاخوردن همراه با انتخاب ظروف سفارشی شما است. بیشتر انتخاب میکنند توپ ماهی در یک سوپ رشته فرنگی، در کنار یک بشقاب به همان اندازه محبوب کیک ماهی سرخ شده رستوران. ، طبقه همکف پلاک 172 JLN Changkat تمبی Dollah، خیابان Puduکوالالامپور، مالزی، 603 0321433477 Bijan بیژن برای غذاهای سنتی مالایی شناخته شده است، رستوران نام خود را از کلمه مالایی برای کنجد، و ویژگی های یک منو بر اساس reinventions از دستور العمل خانواده که بیش از چندین نسل دیگر منتقل شده است. دکور نشان دهنده یک ترکیب مشابه سنتی و مدرن، با صندلی های داخل و یا بر روی تراس. بیژن، شماره 3 خیابان سیلان، کوالالامپور، مالزی، 603 20313575 Café Café کافه کافه ارمغان می آورد لمس افسون اروپا به گوشه ای کوچک از خیابان Maharajalela. فضای داخلی دنج و عاشقانه است، با موسیقی فرانسوی، دیوارهای بلند، لوستر پر زرق و برق و شمع های روشن. منو مخلوطی از غذاهای فرانسوی و ایتالیایی، یک توازن راحت بین کلاسیک و مدرن است. یک sommelier در محل است برای توصیه کردن لیست شراب بسیار عالی رستوران. کافه کافه، 175، خیابان Maharajalela، Kampung Attapکوالالامپور، مالزی، 60 3 2273 9933 Cilantro گشنیز در میان رستوران های ناهار خوری خوب و دوست داشتنی ترین است درکوالالامپور، ارائه منو از غذاهای فرانسوی با پیچ و تاب ژاپنی است. تنظیم در Micasa همه سوئیت هتل، داخلی شیک در رستوران است در تن بژ و کرم تزئین شده است. تمام وعده های غذایی با نان تازه افتخاری با کره قارچ خوراکی در حال حاضر در رستوران شروع می شود. منو بهترین مزه انتخاب برای اولین بار از تایمر، یک نمونه نه البته از برخی از غذاهای جالب ترین آشپزخانه است. گشنیز، 368، خیابان قدح رازک، تامان او تانت، کوالالامپور، مالزی، 60 3 2179 8082 Dining In The Dark KL همانگونه که از نام آن مشخص است، ناهار خوری در تاریکی KL یک رستوران منحصر به فرد که در آن شام خوردن لذت بردن از یک ، منوی چند دوره به طور کامل در تاریکی است. ایده این است که ناهارخوری محرومیت های حواس بصری را افزایش می دهد مشتریان تمرکز و توجه کامل خود را بر طعم هر ظرف معطوف میکنند. منوی کلاسیک شامل چهار دوره، با گزینه گیاهی در دسترس است این رستوران توسط یک تیم از کارکنان کارشناسان تاریکی ، نابینا یا مردم که در دید مشکل دارند که به استفاده از حواس دیگر خود برای راهنمایی عادت کرده اند مدیریت میشود. ناهار خوری در تاریکی KL، 50، Changkat بوکیت از Bintang، بوکیت از Bintang، 50200 Kuala Lumpur، مالزی، 60 3 2110 0431 El Cerdo Restaurant این رستوران متخصص در غذاهای مبتنی بر گوشت خوک، ترکیب گوشت را به یک منوی التقاطی با الهام از اروپا، مکزیک، و غذاهای کارائیب است. بند انگشت ترد آلمان ظرف امضا رستوران، چاشنی با گیاهان و سیر، و در کنار کوفته سیب زمینی و کلم ترش با سس خردل و آبجو موس اپل ارائه میشود. داخل رستوران شیک است و همچنین شوخی با موضوع گوشت خوک با یک مجسمه خوک در ورودی جلو و دیگر آثار هنری مربوط به خوک در سراسر رستوران وجود دارد. ال Cerdo رستوران، Changkat بوکیت از Bintang، بوکیت از Bintang، Kuala Lumpur، مالزی، + 60 3-2145 0511 Enak Enak ارائه می دهد یک رویکرد ظریف با غذای سنتی مالزی در یک محیط مجلل. فضای داخلی با رنگ قرمز روشن و جنگل گرم تزئین شده، با صندلی در جداول و یا بر مخده طبقه ارائه شده است. رستوران به ارمغان می آورد رویکرد مدرن با غذاهای کلاسیک مانند Gado-Gado و ساتی. منوی دسر مزه پایان مناسب برای هر وعده غذایی است، شامل شیرینی های سنتی مانند hitam cendol و bubur pulut. Enak، LG2، جشن های کف، Starhill گالری، 181 خیابان بوکیت از Bintang، Kuala Lumpurمالزی، 603 21418973 May N Mikes Spicy Corner این رستوران گوشه ای تند کوچک، بدون زواید رستوران که در خدمت غذاهای مالایی خانگی است. با استفاده از جداول ساده صدر با سفره بررسی، رستوران بر کیفیت مواد غذایی بیش از دکور پیچیده است. تخصص اینجا عبارتند از putthu ماهی، که متشکل از ماهی فلس دار پخته شده با شیر نارگیل، زیره، زردچوبه، ادویه جات ترشی جات و دیگر طعم هاست. و varuval مرغ تند، که بهتر است با یکی از chutneys خانگی رستوران لذت آن برده شود. 357C خیابان 5/57، پتالینگ باغ، Petaling Jaya کوالالامپور، مالزی، 60 3 7770 1050 Songket Songket مکان جذاب و مقرون به صرفه همراه با مواد غذایی سنتی مالایی است. فضای داخلی گاه به گاه با مزین، پارچه دستباف که از آن رستوران نام خود را تزئین کرده است. منوی مالایی استاندارد است، با دوره های اصلی در ماهی، گوشت گاو، مرغ و بوقلمون متمرکز شده است، همراه با چند گزینه های گیاه خواری. رستوران ترویج فرهنگ مالایی را همراه دارد با اجرای به طور منظم برنامه شامل رقص های سنتی و آواز. Songke شماره 29، خیابان صدای تند و تیز کوان سنگ، کوالالامپور، مالزی، 603 21613331 The 39 Restaurant از ویژگی های بارز نمایش فوق العاده از برج های دوقلو پتروناس، 39 رستوران ارائه می دهد یک تجربه ناهار خوری منحصر به فرد که نباید از دست داد. نام محل آن در طبقه 39 از PNB داربی پارک، داخلی پیچیده رستوران ارائه می دهد صندلی داخل خانه یا خارج بر روی پشت بام. این رستوران دارای یک mocktail امضا به نام "نوشیدنی از Cinta 39 '، که متشکل از هو کردن چای، لیچی، لیمو، آهک، ریحان، و نعناع است. PNB داربی پارک، 10 خیابان بینجای، کوالالامپور، مالزی، 603 74903333