تور مالزی

Mahan Air
تاریخ اعتبار :
تا آخر آبان
مدت اقامت :
تور مالزی (کوالالامپور 8 روزه)
نام هتل درجه هتل خدمات
نرخ اتاق
(3 تخته)
نرخ اتاق
(2 تخته)
نرخ اتاق
(1 تخته)
نرخ کودک
(با تخت)
نرخ کودک
(بدون تخت)
موقعیت مکانی توضیحات
ARENAA STAR درجه هتل B.B
2040000 2040000 2280000 2000000 1880000 KL TOWER
COSMO HOTEL درجه هتل B.B
2100000 2100000 2400000 2060000 1900000 KL TOWER
D MAJESTIC درجه هتل B.B
2280000 2280000 2760000 2240000 2000000 BUKIT BINTANG
MERCURE درجه هتل B.B
2300000 2300000 2800000 2260000 2000000 BUKIT BINTANG
NOVOTEL درجه هتل B.B
2360000 2360000 2960000 2320000 2030000 KLCC
SUNWAY PUTRA درجه هتل B.B
2360000 2360000 2960000 2320000 2030000 PWTC
PACIFIC REGENCY درجه هتل B.B
2460000 2460000 3100000 2360000 2040000 KL
CONCORD درجه هتل B.B
2480000 2480000 3160000 2400000 2080000 SOLTAN ISMAEIL
IMPIANA KLCC درجه هتل B.B
2600000 2600000 3360000 2560000 2190000 TWIN TOWER
BERJAYA TIME SQUARE درجه هتل B.B
2620000 2620000 3340000 2580000 2190000 BUKIT BINTANG
ISTANA درجه هتل B.B
2640000 2640000 2420000 2600000 2180000 BUKIT BINTANG
FRASER RESIDENCE درجه هتل B.B
2720000 2720000 3540000 2680000 2220000 TWIN TOWER
RENAISSACE درجه هتل B.B
2740000 2740000 3580000 2620000 2220000 TWIN TOWER
ROYAL CHULAN درجه هتل B.B
2760000 2760000 3620000 2720000 2220000 BUKIT BINTANG
SHERATON درجه هتل B.B
2880000 2880000 3860000 2780000 2300000 SOLTAN ISMAEIL
INTERCONTINENTAL درجه هتل B.B
3080000 3080000 4300000 3000000 2360000 TWIN TOWER
JW MARRIOTT درجه هتل B.B
3700000 3700000 5460000 3500000 2620000 BUKIT BINTANG
SHANGRI-LA درجه هتل B.B
3780000 3780000 5620000 3580000 2640000 SOLTAN ISMAEIL
ARENAA STAR
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 3 تخته
2040000
نرخ اتاق 2 تخته
2040000
نرخ اتاق 1 تخته
2280000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2000000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1880000
موقعیت مکانی
KL TOWER
توضیحات
COSMO HOTEL
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 3 تخته
2100000
نرخ اتاق 2 تخته
2100000
نرخ اتاق 1 تخته
2400000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2060000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1900000
موقعیت مکانی
KL TOWER
توضیحات
D MAJESTIC
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 3 تخته
2280000
نرخ اتاق 2 تخته
2280000
نرخ اتاق 1 تخته
2760000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2240000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2000000
موقعیت مکانی
BUKIT BINTANG
توضیحات
MERCURE
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 3 تخته
2300000
نرخ اتاق 2 تخته
2300000
نرخ اتاق 1 تخته
2800000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2260000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2000000
موقعیت مکانی
BUKIT BINTANG
توضیحات
NOVOTEL
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 3 تخته
2360000
نرخ اتاق 2 تخته
2360000
نرخ اتاق 1 تخته
2960000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2320000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2030000
موقعیت مکانی
KLCC
توضیحات
SUNWAY PUTRA
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 3 تخته
2360000
نرخ اتاق 2 تخته
2360000
نرخ اتاق 1 تخته
2960000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2320000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2030000
موقعیت مکانی
PWTC
توضیحات
PACIFIC REGENCY
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 3 تخته
2460000
نرخ اتاق 2 تخته
2460000
نرخ اتاق 1 تخته
3100000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2360000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2040000
موقعیت مکانی
KL
توضیحات
CONCORD
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 3 تخته
2480000
نرخ اتاق 2 تخته
2480000
نرخ اتاق 1 تخته
3160000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2400000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2080000
موقعیت مکانی
SOLTAN ISMAEIL
توضیحات
IMPIANA KLCC
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 3 تخته
2600000
نرخ اتاق 2 تخته
2600000
نرخ اتاق 1 تخته
3360000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2560000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2190000
موقعیت مکانی
TWIN TOWER
توضیحات
BERJAYA TIME SQUARE
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 3 تخته
2620000
نرخ اتاق 2 تخته
2620000
نرخ اتاق 1 تخته
3340000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2580000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2190000
موقعیت مکانی
BUKIT BINTANG
توضیحات
ISTANA
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 3 تخته
2640000
نرخ اتاق 2 تخته
2640000
نرخ اتاق 1 تخته
2420000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2600000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2180000
موقعیت مکانی
BUKIT BINTANG
توضیحات
FRASER RESIDENCE
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 3 تخته
2720000
نرخ اتاق 2 تخته
2720000
نرخ اتاق 1 تخته
3540000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2680000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2220000
موقعیت مکانی
TWIN TOWER
توضیحات
RENAISSACE
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 3 تخته
2740000
نرخ اتاق 2 تخته
2740000
نرخ اتاق 1 تخته
3580000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2620000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2220000
موقعیت مکانی
TWIN TOWER
توضیحات
ROYAL CHULAN
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 3 تخته
2760000
نرخ اتاق 2 تخته
2760000
نرخ اتاق 1 تخته
3620000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2720000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2220000
موقعیت مکانی
BUKIT BINTANG
توضیحات
SHERATON
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 3 تخته
2880000
نرخ اتاق 2 تخته
2880000
نرخ اتاق 1 تخته
3860000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2780000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2300000
موقعیت مکانی
SOLTAN ISMAEIL
توضیحات
INTERCONTINENTAL
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 3 تخته
3080000
نرخ اتاق 2 تخته
3080000
نرخ اتاق 1 تخته
4300000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
3000000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2360000
موقعیت مکانی
TWIN TOWER
توضیحات
JW MARRIOTT
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 3 تخته
3700000
نرخ اتاق 2 تخته
3700000
نرخ اتاق 1 تخته
5460000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
3500000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2620000
موقعیت مکانی
BUKIT BINTANG
توضیحات
SHANGRI-LA
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 3 تخته
3780000
نرخ اتاق 2 تخته
3780000
نرخ اتاق 1 تخته
5620000
نرخ کودک 6 تا 12 سال
3580000
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2640000
موقعیت مکانی
SOLTAN ISMAEIL
توضیحات
اطلاعات کلی تور
نوع تور ماجراجویی, هنر و فرهنگ, شهر و خرید, ورزش های آبی, ساحل, تعطیلات جامع,
روزهای رفت دوشنبه, سه شنبه, چهارشنبه, پنجشنبه, جمعه, شنبه, یکشنبه,
روزهای برگشت دوشنبه, سه شنبه, چهارشنبه, پنجشنبه, جمعه, شنبه, یکشنبه,
مدت اقامت تور مالزی (کوالالامپور 8 روزه),
تاریخ اعتبار تا آخر آبان,
مناسب برای خانواده همراه با کودکان, زوج ها, سالخوردگان, معلولین, افراد مجرد, جوانان, متخصصان,
هزینه اقتصادی,
خدمات صبحانه, بیمه مسافرتی, گشت شهری, ترانسفر فرودگاهی, گشت شهری با نهار, گشت خرید,
سطح سختی آسان,
محل اقامت هتل,
حمل و نقل هواپیما,
برنامه سفر
روز اول تور مالزی (7شب کوالالامپور) : روز اول پس از ورود به فرودگاه کوالالامپور توسط راهنمای فارسی زبان ما به سمت هتل راهی میشود تا پس از انجام مقدمات اولیه وارداتاق خودشوید و باقی روز را به استراحت در هتل بپردازید.
روز دوم تور مالزی (7شب کوالالامپور) : روزدوم پس از صرف صبحانه توسط راهنما ما جهت گشت شهری تور کولالامپور راهی میشوید تا از جاذبه های توریستی این شهر دیدن فرمایید.

تور مالزی،هتلهای کوالالامپور،تور مالزی ارزان،تور کوالالامپو،تور مالزی نوروز،تور لنکاوی،تور پنانگ،تور سنگاپور،تورکوالا بالی،تور ارزان مالزی،تورکوالا،کوالالامپور

روز سوم تور مالزی (7شب کوالالامپور) : روز سوم پس از صرف صبحانه میتوانید از گشت های انتخابی کوالالامپور که راهنمای ما به شما معرفی میکند استفاده کنید. از جمله جاذبه های کوالالامپور میتوان از موارد زیر نام برد.

1.برج‌های دوقلوی پتروناس

2.آکواریوم KLCC کوالالامپور

3.پارک آبی سان‌وِی

4.بلندی های گنتینگ

5.غار میمونها - Batu Caves

6.معبد «آرولمیگو‌سری‌را جاکالیامان»

7.برجایا هیل

8.پوتراجایا

تور مالزی،هتلهای کوالالامپور،تور مالزی ارزان،تور کوالالامپو،تور مالزی نوروز،تور لنکاوی،تور پنانگ،تور سنگاپور،تورکوالا بالی،تور ارزان مالزی،تورکوالا،کوالالامپور

روز چهارم تور مالزی (7شب کوالالامپور) : روز چهارم پس از صرف صبحانه میتوانید از گشت های انتخابی کوالالامپور که راهنمای ما به شما معرفی میکند استفاده کنید.
روز پنجم تور مالزی (7شب کوالالامپور) : روز پنجم پس از صرف صبحانه میتوانید از گشت های انتخابی کوالالامپور که راهنمای ما به شما معرفی میکند استفاده کنید.

تور مالزی،هتلهای کوالالامپور،تور مالزی ارزان،تور کوالالامپو،تور مالزی نوروز،تور لنکاوی،تور پنانگ،تور سنگاپور،تورکوالا بالی،تور ارزان مالزی،تورکوالا،کوالالامپور

روز ششم تور مالزی (7شب کوالالامپور) : روز ششم پس از صرف صبحانه میتوانید از گشت های انتخابی کوالالامپور که راهنمای ما به شما معرفی میکند استفاده کنید.
روز هفتم تور مالزی (7شب کوالالامپور) : روز هفتم پس از صرف صبحانه میتوانید از گشت های انتخابی کوالالامپور که راهنمای ما به شما معرفی میکند استفاده کنید.

تور مالزی،هتلهای کوالالامپور،تور مالزی ارزان،تور کوالالامپو،تور مالزی نوروز،تور لنکاوی،تور پنانگ،تور سنگاپور،تورکوالا بالی،تور ارزان مالزی،تورکوالا،کوالالامپور

روز هشتم تور مالزی (7شب کوالالامپور) : روز هشتم چس از صرف صبحانه و تحویل اتاق ها به سمت فرودگاه راهی میشوید تا به سمت تهران راهی شوید.
نوع پرواز برنامه ریزی شده,
کلاس پرواز کلاس اقتصادی,
نوع بلیط بلیط رفت و برگشت,
شروع قیمت ها از 2,040,000تومان,
کشور مقصد مالزی,
شهر مقصد کوالالامپور,
خط هوایی Mahan Air,
گالری تصاویر
roadto.jpg
  • رستوران های کوالالامپور

    رستوران های کوالالامپور

    کوالالامپور مالزی،با تأثیرات هند و چین، آن را به مقصد غنی و همیشه تعجب آور برای foodies تبدیل کرده است. مانند بسیاری از شهرهای عمده آسیایی، گزینه های ناهار خوردن در اینجا متنوع هستند، پخت و پز غذاهای خیابانی غذاهایی برای رقابت با کسانیست در رستوران ها بالای این شهر فعالیت میکنند. ما لیست 10 مکان برتر ناهار خوردن را در زیر آورده ایم: Ah Koong Restaurant این رستوران تبدیل شده است به یک رستوران معروف کوالالامپور در طول سالها، برای خوبی ماهی و سوپ رشته فرنگی شناخته شده آن.این رستوران افتتاح شد در سال 1987،بخش داخلی رستوران به عنوان پایین دادن مواد غذایی از طبقه بالا طراحی شده، با لیستی که در اختیارتان میگذارند غذای خود را انتخاب میکنند. غذاخوردن همراه با انتخاب ظروف سفارشی شما است. بیشتر انتخاب میکنند توپ ماهی در یک سوپ رشته فرنگی، در کنار یک بشقاب به همان اندازه محبوب کیک ماهی سرخ شده رستوران. ، طبقه همکف پلاک 172 JLN Changkat تمبی Dollah، خیابان Puduکوالالامپور، مالزی، 603 0321433477 Bijan بیژن برای غذاهای سنتی مالایی شناخته شده است، رستوران نام خود را از کلمه مالایی برای کنجد، و ویژگی های یک منو بر اساس reinventions از دستور العمل خانواده که بیش از چندین نسل دیگر منتقل شده است. دکور نشان دهنده یک ترکیب مشابه سنتی و مدرن، با صندلی های داخل و یا بر روی تراس. بیژن، شماره 3 خیابان سیلان، کوالالامپور، مالزی، 603 20313575 Café Café کافه کافه ارمغان می آورد لمس افسون اروپا به گوشه ای کوچک از خیابان Maharajalela. فضای داخلی دنج و عاشقانه است، با موسیقی فرانسوی، دیوارهای بلند، لوستر پر زرق و برق و شمع های روشن. منو مخلوطی از غذاهای فرانسوی و ایتالیایی، یک توازن راحت بین کلاسیک و مدرن است. یک sommelier در محل است برای توصیه کردن لیست شراب بسیار عالی رستوران. کافه کافه، 175، خیابان Maharajalela، Kampung Attapکوالالامپور، مالزی، 60 3 2273 9933 Cilantro گشنیز در میان رستوران های ناهار خوری خوب و دوست داشتنی ترین است درکوالالامپور، ارائه منو از غذاهای فرانسوی با پیچ و تاب ژاپنی است. تنظیم در Micasa همه سوئیت هتل، داخلی شیک در رستوران است در تن بژ و کرم تزئین شده است. تمام وعده های غذایی با نان تازه افتخاری با کره قارچ خوراکی در حال حاضر در رستوران شروع می شود. منو بهترین مزه انتخاب برای اولین بار از تایمر، یک نمونه نه البته از برخی از غذاهای جالب ترین آشپزخانه است. گشنیز، 368، خیابان قدح رازک، تامان او تانت، کوالالامپور، مالزی، 60 3 2179 8082 Dining In The Dark KL همانگونه که از نام آن مشخص است، ناهار خوری در تاریکی KL یک رستوران منحصر به فرد که در آن شام خوردن لذت بردن از یک ، منوی چند دوره به طور کامل در تاریکی است. ایده این است که ناهارخوری محرومیت های حواس بصری را افزایش می دهد مشتریان تمرکز و توجه کامل خود را بر طعم هر ظرف معطوف میکنند. منوی کلاسیک شامل چهار دوره، با گزینه گیاهی در دسترس است این رستوران توسط یک تیم از کارکنان کارشناسان تاریکی ، نابینا یا مردم که در دید مشکل دارند که به استفاده از حواس دیگر خود برای راهنمایی عادت کرده اند مدیریت میشود. ناهار خوری در تاریکی KL، 50، Changkat بوکیت از Bintang، بوکیت از Bintang، 50200 Kuala Lumpur، مالزی، 60 3 2110 0431 El Cerdo Restaurant این رستوران متخصص در غذاهای مبتنی بر گوشت خوک، ترکیب گوشت را به یک منوی التقاطی با الهام از اروپا، مکزیک، و غذاهای کارائیب است. بند انگشت ترد آلمان ظرف امضا رستوران، چاشنی با گیاهان و سیر، و در کنار کوفته سیب زمینی و کلم ترش با سس خردل و آبجو موس اپل ارائه میشود. داخل رستوران شیک است و همچنین شوخی با موضوع گوشت خوک با یک مجسمه خوک در ورودی جلو و دیگر آثار هنری مربوط به خوک در سراسر رستوران وجود دارد. ال Cerdo رستوران، Changkat بوکیت از Bintang، بوکیت از Bintang، Kuala Lumpur، مالزی، + 60 3-2145 0511 Enak Enak ارائه می دهد یک رویکرد ظریف با غذای سنتی مالزی در یک محیط مجلل. فضای داخلی با رنگ قرمز روشن و جنگل گرم تزئین شده، با صندلی در جداول و یا بر مخده طبقه ارائه شده است. رستوران به ارمغان می آورد رویکرد مدرن با غذاهای کلاسیک مانند Gado-Gado و ساتی. منوی دسر مزه پایان مناسب برای هر وعده غذایی است، شامل شیرینی های سنتی مانند hitam cendol و bubur pulut. Enak، LG2، جشن های کف، Starhill گالری، 181 خیابان بوکیت از Bintang، Kuala Lumpurمالزی، 603 21418973 May N Mikes Spicy Corner این رستوران گوشه ای تند کوچک، بدون زواید رستوران که در خدمت غذاهای مالایی خانگی است. با استفاده از جداول ساده صدر با سفره بررسی، رستوران بر کیفیت مواد غذایی بیش از دکور پیچیده است. تخصص اینجا عبارتند از putthu ماهی، که متشکل از ماهی فلس دار پخته شده با شیر نارگیل، زیره، زردچوبه، ادویه جات ترشی جات و دیگر طعم هاست. و varuval مرغ تند، که بهتر است با یکی از chutneys خانگی رستوران لذت آن برده شود. 357C خیابان 5/57، پتالینگ باغ، Petaling Jaya کوالالامپور، مالزی، 60 3 7770 1050 Songket Songket مکان جذاب و مقرون به صرفه همراه با مواد غذایی سنتی مالایی است. فضای داخلی گاه به گاه با مزین، پارچه دستباف که از آن رستوران نام خود را تزئین کرده است. منوی مالایی استاندارد است، با دوره های اصلی در ماهی، گوشت گاو، مرغ و بوقلمون متمرکز شده است، همراه با چند گزینه های گیاه خواری. رستوران ترویج فرهنگ مالایی را همراه دارد با اجرای به طور منظم برنامه شامل رقص های سنتی و آواز. Songke شماره 29، خیابان صدای تند و تیز کوان سنگ، کوالالامپور، مالزی، 603 21613331 The 39 Restaurant از ویژگی های بارز نمایش فوق العاده از برج های دوقلو پتروناس، 39 رستوران ارائه می دهد یک تجربه ناهار خوری منحصر به فرد که نباید از دست داد. نام محل آن در طبقه 39 از PNB داربی پارک، داخلی پیچیده رستوران ارائه می دهد صندلی داخل خانه یا خارج بر روی پشت بام. این رستوران دارای یک mocktail امضا به نام "نوشیدنی از Cinta 39 '، که متشکل از هو کردن چای، لیچی، لیمو، آهک، ریحان، و نعناع است. PNB داربی پارک، 10 خیابان بینجای، کوالالامپور، مالزی، 603 74903333