• مدارک لازم برای اخذ ویزای اسپانیا

مدارک لازم برای اخذ ویزای اسپانیا

مدارک لازم برای اخذ ویزای اسپانیا

1-اصل گذرنامه با امضاء، به همراه گذرنامه های قبلی به همراه کپی از تمام صفحات گذرنامه حتی صفحات سفید.

الف-مدت اعتبار حداقل 6 ماه از تاریخ ورود.

ب.ارائه گذرنامه جداگانه برای هر نفر الزامی است.

2- دو قطعـه عکـس 3.5*4.5 رنگـی، 70 درصد صورت، تمـام رخ بـا زمینـه سـفید، کامـلا از روبـرو، بـدون لبخنـد، بـدون عینـک ، گـردی صورت کاملا مشـخص باشـد، حداکثـر بـرای 6 مـاه اخیـر،عکـس بـا پاسـپورت و ویزاهـای قبلی یکی نباشـد.

3-اصل شناسنامه و ترجمه به همراه کپی از کلیه صفحات آن(شناسنامه افراد 15 سال حتما عکس دار باشد.)

4-حساب‌های جاری و کوتاه مدت: کارکرد هفت ماه اخیر به زبان انگلیسی و تمکن مالی به زبان انگلیسی و به یورو از همان حساب که تاریخ صدور آنها در یک روز باشد ممهور به مهر لاتین بانک. (باید حداقل موجودی حساب جاری یا سپرده کوتاه مدت برای هر نفر 100 میلیون تومان باشد)

گواهی تمکن برای سپرده‌ های بانکی بلند مدت به یورو و به انگلیسی همراه با مهر شعبه و امضای بانک ، تاریخ صدور پرینت و تمکن مالی نباید بیشتر از 9 روز قبل از روز انگشت نگاری باشد.

5-اصل و ترجمه سند مالکیت

6-اصل و ترجمه مدارک شغلی، (گواهی اشتغال به کار و حکم کارگزینی و سه فیش آخر حقوقی)

الف-پزشکان: پروانه مطب یا حکم کارگزینی از بیمارستان، پروانه دائم پزشکی، کارت نظام پزشکی

ب-وکلا: پروانه وکالت

ج-مشـاغل دولتـی: حکـم کارگزینـی، آخریـن فیـش حقوقـی و یـا نامـه از سـازمان مربوطـه بـا ذکـر مـدت اشـتغال، سـمت و میـزان حقـوق دریافتـی و سـابقه بیمـه تامیـن اجتماعـی بـا مهـر سـازمان

د-بازنشسته ها: ارائه حکم بازنشستگی، ارائه آخرین سه فیش آخر حقوقی

ه-مشاغل غیردولتی: گواهی اشتغال به کار از شرکت مربوطه به همراه فیش حقوق و سابقه بیمه تامین اجتماعی با مهر سازمان

و-در صورت خویش فرما بودن: جواز کسب / آخرین آگهی تغییرات

ی-معلمـان ، اسـاتید و اعضـاء هیئـت علمـی دانشـگاه: اصـل حکـم کارگزینـی یـا گواهـی اشـتغال بـه کار بـه همـراه فیـش حقـوق و سـابقه بیمـه تامیـن اجتماعـی بـا مهر سـازمان

ز-(دانش آموزان، دانشجویان ) اصل و ترجمه نامه اشتغال به تحصیل ( در صورت سفر در سال تحصیلی رضایت نامه ی کتبی از مدیر مدرسه + ترجمه )

*جهــت دانــش آموزانــی کــه در ســال تحصیلــی قصــد ســفر دارنــد، عــلاوه بــر نامــه اشــتغال بــه تحصیــل، ارائــه اصــل و ترجمــه

رضایت نامــه کتبــی از مدیریــت مدرســه بــا ذکــر تاریــخ ســفر الزامــی میباشــد.

7-بـرای فرزنـدان زیـر 18 سـال کـه بـدون همراهـی یکـی از والدیـن سـفر مـی کننـد رضایتنامـه محضـری الزامـی اسـت و نیـاز بـه ترجمـه بـه زبـان اسـپانیایی دارد.

8-اصل و ترجمه مدارک شغلی و مالی همسر برای خانم های خانه دار.

9-اصل و ترجمه ی قرارداد همکاری مابین مسافر و محل کارش

*حضور کلیه مسافرین جهت انگشت نگاری در سفارت الزامی میباشد.

*مدارک تا زمان بازگشت مسافر از سفر، نزد آژانس باقی می ماند.

چــک رمــزدار یــا ضمانتنامــه بانکــی حداقــل بــه مبلــغ 100 میلیون تومان در وجــه آژانــس محــل ثبــت نــام جهــت ضمانــت حســن اجـرای تعهـدات کـه پـس از بررسـی مـدارک در صـورت نیـاز بـه ضمانـت هـای بیشـتر متعاقبا اعلام میگـردد.

دارند.A4 کلیه مدارک نیاز به 2 سری کپی در برگه

لازم بذکـر اسـت بـا توجـه بـه مـدارک ارائـه شـده و نظـر سـفارت ممکـن اسـت مـدارک دیگـری از مسـافر در خواسـت گـردد کـه تهیـه و ارائـه آنهـا جهـت اخـذ ویـزا الزامـی مـی باشـد.

*کلیه مدارک نیاز به ترجمه اسپانیایی دارند بدون نیاز به تائید دادگستری و امور خارجه

*کلیه مدارک مربوط به سفارت اعم از ترجمه ها، پاسپورت، عکس، پرینت و تمکن مالی باید 3 الی 5 روز قبل از روز انگشت نگاری حتما حتما به کانتر مربوطه تحویل داده شود.

تور اسپانیا

pic326911310001

گالری تصاویر
passeports18.jpg
  • اسپانیا بزرگترین مقصد توریستی دنیا

    اسپانیا بزرگترین مقصد توریستی دنیا

    انجمن جهانی سفر و گردشگری جهان یک بار دیگر با توجه به آمار های سال 2017 اسپانیا را به عنوان اولین مقصد توریستی دنیا معرفی کرده است، در ادامه به دلایلی که اسپانیا را مدت هاست در صدر جدول نگه داشته است اشاره میکنیم: خورشید، خورشید و خورشید اسپانیا بارش باران اصولا در دشت های اسپانیا اتفاق می افتد و در شهر های این کشور بارش باران کمی را شاهد هستیم. به طور عمده کشور اسپانیا آفتابی ترین کشور اروپاست، بنابراین به راحتی میتوان از سواحل توریستی مدیترانه ی اسپانیا 300 روز در سال و در شرایط کاملا آفتابی لذت برد. داشتن شهرهای دیدنی اسپانیا بارسلونا، مادرید، والنسیا، مالاگا و بسیاری دیگر از شهرهایی که باید قبل از مرگ دید واقع در این کشور قرار گرفته اند، از عظمت فرهنگی مادرید گرفته تا بازدید از افتخارات بارسلونا همگی برای توریست ها جذابیت فراوان دارند. بهترین سواحل اروپا در اسپانیاست با وجود بیشتر از 5000 کیلومتر خط ساحلی اسپانیا دارای هزار گونه ی مختلف ساحل میباشد از سواحل باریک صخره ای گرفته تا سواحل پهن با ماسه های طلایی. یکی از نکات جالب سواحل اسپانیا دارا بودن امتیاز پرچم آبی برای 577 ساحل مختلف این کشور است! (پرچم آبی نشان دهنده ی بالاترین استاندارد در بین سواحل است و دارای قوانین سختگیرانه ای میباشد) نه تنها کیفیت آب و سواحل طلایی باعث دریافت این پرچم شده است بلکه در اکثر قسمت های سواحل اسپانیا امکان دسترسی راحت معلولین یکی از گزینه های برجسته میباشد. بازدید از یکی از بزرگترین آثار تاریخی جهان اسپانیا با توجه به تاریخ سگوویا اسپانیا بهترین مکان برای وجود یک دید تاریخی از روم باستان است همانطور که مجسمه سازی آن میتواند شما را کاملا با مهندسی رم باستان آشنا شوید. این قنات فوق العاده که در پایان قرن اول میلادی ساخته شده است با قوس و قزح های فوق العاده از شاهکارهای معماری اسپانیا میباشد یکی از میراث جهانی فوق العاده که در سفر به اسپانیا نباید از بازدیدش غافل شد. دوچرخه سواری فراموش نشدنی اسپانیا کشور اسپانیا جزیره ای را بام نام جان مکلری راکنز را به علاقه مندان به دوچرخه سواری اختصاص داده است، زمین هموار و مناسب با توجه سبک توانایی های مختلف، به طوری منحصر به فرد این جزیره برای علاقه مندان به دوچرخه سواری تزیین شده است و بهشتی زیبا برای علاقه مندان به این ورزش میباشد. کوههای زیبای اسپانیا استان آستوریاس و کانتابریا اسپانیا ترکیبی نادر از کوههای دیدنی و جذاب در نردیکی سواحلی خیره کننده میباشد، تلفیقی از دره های شمالی اروپا و قله های آهکی و سرسبز و مراتع در ارتفاعات آن هم به فاصله ی 30 دقیقه ای از دریا! همین ویژگی یکی از علت های جذب توریست به اسپانیا میباشد. خوراکی های خوشمزه بسیاری از ما در سفر به اسپانیا ژامبون ها و پنیرهای متفاوتی را به سبد خرید خود اضافه میکنیم، نکته ی جالب سفر به اسپانیا این است که امکان اقامت درست در جایی که این محصولات تولید میشود وجود دارد یعنی گذراندن یک تعطیلات واقعا خوشحال در کنار بهشتی از محصولات مورد علاقه ی خود. برای اروپاییان جز مقاصد بسیار نزدیک به حساب می آید طول یک پرواز از لندن به مقصد بارسلونا فقط 2 ساعت زمان میبرد به نقاط ساحلی اسپانیا فقط 3 ساعت. نکته ی جالب توجه این است که این پروازها بسیار ارزان هستند. اسپانیا دارای یکی از بزرگترین سفرهای ریلی جهان را دارا میباشد ال ترنستنبرکو به عنوان یک قطار کروز بر روی خطوط ریلی اسپانیا به حساب می آید که سفری 400 مایلی بین لئون و سانتیگو را به انجام میرساند،سفری شاد در شمال اسپانیا با وجود طبیعت فوق العاده و مربی روزانه و توقف های هیجان انگیز. تور اسپانیا،مجری تور اسپانیا،قیمت تور اسپانیا،جزیره های اسپانیا،سواحل اسپانیا،مکان های دیدنی اسپانیا،تور اسپانیا ارزان