• مدارک لازم برای اخذ ویزای بلغارستان

مدارک لازم برای اخذ ویزای بلغارستان

مدارک لازم برای اخذ ویزای بلغارستان

1-اصل پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتبار

2-یک قطعه عکس 4/5*3/5 رنگی تمام رخ زمینه سفید

3-کپی از تمامی صفحات شناسنامه و کپی کارت ملی

4-تکمیل فرم مشخصات فردی به صورت کامل و دقیق

5-پرینت حساب بانکی به مدت حداقل 3 ماه

6-در صورتی که فردی قبلا ویزای ریجکتی در پاسپورت خود دارد کلیه مدارک مبنی بر علت ریجکت شدن ویزا جهت اخذ ویزای بلغارستان الزامی است.

7-گواهی اشتغال به کار یا جواز کسب – پروانه مطب – اساس نامه شرکت (با ترجمه)

pic073190310001

گالری تصاویر
passeports7.jpg