• مدارک لازم برای اخذ ویزای روسیه

مدارک لازم برای اخذ ویزای روسیه

مدارک لازم برای اخذ ویزای روسیه

1-اصل پاسپورت

2-دو قطعه عکس 6*4

pic193590310001

گالری تصاویر
passeports9.jpg