• مدارک لازم برای اخذ ویزای فیلیپین

مدارک لازم برای اخذ ویزای فیلیپین

مدارک مورد نیاز ویزای فیلیپین

1-حضور شخص متقاضی(جهت مصاحبه)

2-تکمیل فرم درخواست ویزا به صورت کامل و به زبان انگلیسی

3-رزرو هتل تایید شده یا اصل دعوتنامه رسمی که می بایست به همراه گواهی اقامت شخص دعوت کننده.

4-گواهی حساب بانکی متقاضی به مبلغ حداقل 3 میلیون تومان و به زبان انگلیسی. متقاضی میتواند حساب شخص دیگری را ارائه نماید که در اینصورت می بایست به همراه ترجمه تعهد محضری صاحب حساب مبنی بر تقبل کلیه هزینه های سفر شخص متقاضی ارائه گردد.

5-رزرو بلیط رفت و برگشت حداکثر به مدت 30 روز و یا بلیط خروج از فیلیپین به هر یک از کشورهای که متقاضی برای ورود به آنها ویزا لازم ندارد.

6-یک قطعه عکس رنگی 4*3 جدید

7-چنانچه شخص زیر 15 سال سن بدون پدر یا مادر سفر میکند تنظیم WEG الزامی است. جهت این امر به بخش کنسولی سفارت مراجعه شود.

توجه:

*کلیه مدارک می بایست به زبان انگلیسی باشد.

*نتیجه درخواست ویزا تنها بعد 5 روز کاری به غیر از روز تحویل مدرک مشخص می گردد.

*سفارت در برخی موارد ممکن است از متقاضی ویزا مدارک دیگری درخواست و یا مصاحبه حضوری را تکرار نماید.

pic080790310001

گالری تصاویر
passeports10.jpg