• مدارک لازم برای اخذ ویزای قبرس اروپایی

مدارک لازم برای اخذ ویزای قبرس اروپایی

مدارک لازم برای اخذ ویزای قبرس اروپایی

1-اصل گذرنامه با 7ماه اعتبارهمراه با امضای دارنده پاسپورت در صفحه 2پاسپورتهای جدید

2-دو قطعه عکس6*4 تمام رخ رنگی زمینه سفید

3-اصل شناسنامه،گواهی اشتغال به کار با ترجمه رسمی به زبان انگلیسی(وجود سربرگ،ذکر سمت،تاریخ شروع به کار و میزان حقوق الزامیست)برای مشاغل دولتی مهر رسمی وزارت امور خارجه روی ترجمه الزامیست.

4-پرینت 6 ماه گردش آخر حساب بانکی به زبان انگلیسی و درج مهر شعبه و مانده حداقل 7 میلیون تومان

5-مشخصات کامل مسافر از قبیل آدرس منزل و محل کار با ذکر شماره تلفن، گذرنامه قدیمی ممهور به سایر ویزاها.

-مدت زمان اخذ ویزا 7 روز کاری میباشد.

pic658880310001

گالری تصاویر
passeports3.jpg