• مدارک لازم برای اخذ ویزای کانادا

مدارک لازم برای اخذ ویزای کانادا

مدارک لازم برای اخذ ویزای توریستی کانادا:

1- اصل پاسپورت متقاضی با حداقل شش ماه اعتبار پس از تاریخ خروج از کانادا و دو صفحه خالی به انضمام کلیه ی پاسپورتهای قدیمی که در آنها ویزا درج شده است:

2- یک قطعه عکس جدید رنگی با زمینه ی سفید؛

3- ترجمه ی شناسنامه؛

4- ترجمه ی سند ازدواج در صورت همسفر بودن با همسر؛

5- تکمیل فرم اطالعات فردی و خانوادگی برای هر یک از متقاضیان به صورت جداگانه؛

6- مدارک مالی، شامل نامه ی تمکن بانک به زبان انگلیسی و ممهور به مهر امور بین الملل بانک به همراه گردش شش ماهه ی حساب که نشان دهنده ی میزان درآمد ماهیانه ی متقاضی باشد. در صورتی که چندین حساب بانکی فعال دارید، نامه تمکن تمامی آنها ارائه شود. (مدت اعتبار نامه ی تمکن مالی و ریز پرینت 6 ماه آخر، یک ماه است)

7- ترجمه ی اسناد ملکی در صورت موجود بودن؛

8- مدارک شغلی برای کارمندان: گواهی اشتغال به کار به زبان انگلیسی روی سربرگ شرکت با ذکر تاریخ شروع به کار، عنوان شغلی و درآمد سالیانه، نام و اطلاعات تماس فرد امضاکننده نامه(ترجمه ی فیش حقوقی دو ماه آخر، ترجمه ی سوابق بیمه، و ترجمه ی حکم کارگزینی برای کارمندان دولتی)؛

کارفرمایان: ترجمه ی «آگهی تأسیس»، «آگهی تغییرات»، و «آگهی تصمیمات» شرکت در روزنامه ی رسمی، ترجمه ی لیست بیمه و حقوق 2 ماه آخر کارمندان، ترجمه ی آخرین برگه های مالیاتی پرداخت شده، نامه ی تمکن بانکی شرکت به لاتین؛

تجار: ترجمه ی کارت بازرگانی، گواهی اتاق بازرگانی، ترجمه ی آخرین لیست مالیاتی پرداخت شده، ترجمه ی لیست پرداخت حق بیمه؛

پزشکان: ترجمه ی پروانه ی دائم طبابت، کارت نظامپزشکی، ترجمه ی پروانه ی مطب، ترجمه ی آخرین لیست مالیاتی پرداخت شده، و ترجمه ی لیست پرداخت بیمه؛

مهندسان: ترجمه ی پروانه ی نظام مهندسی یا جواز ساخت؛

کارخانه داران و صاحبان مشاغل آزاد: ترجمه ی پروانه ی بهره برداری و یا ترجمه ی جواز کسب، ترجمه ی آخرین لیست مالیاتی پرداخت شده و ترجمه ی لیست پرداخت حق بیمه؛

بازنشستگان: ترجمه ی حکم بازنشستگی و ترجمه ی فیش حقوقی دو ماه آخر بازنشستگی (در صورت افزایش حقوق، ترجمه ی حکم افزایش حقوق بازنشستگی ارائه شود)؛

دانشجویان و دانش آموزان: ترجمه یا اصل نامه لاتین گواهی اشتغال به تحصیل؛

9- دعوتنامه، شامل مشخصات کامل دعوت کننده و متقاضی، نسبت، دلیل سفر متقاضی، آدرس و تلفن، مدت زمان اقامت، و هرگونه موارد مرتبط دیگر (دعوتنامه پس از تنظیم باید به مهر و امضای دفتر ثبتNotary Public برسد)؛

مدارک فرد دعوت کننده: اسکن کارت شهروندی (Canadian Citizenship Card)، پاسپورت کانادایی، یا کارت اقامت (PR CARD) درصورتیکه دعوت کننده با دعوت شونده نسبت فامیلی داشته باشند باید ترجمه شناسنامه ها به گونه ای ارائه شود که نسبت خویشاوندی را ثابت کند. سایر مدارک فرد دعوت کننده، شامل گواهی اشتغال به کار، نامه ی بانک، برگه های مالیاتی (Notice of Assessment) و فرمهای T4 یا T1 تأثیر بسیار زیادی روی نتیجه ی درخواست ویزای فرد دعوت شونده دارند.

10- ترجمه ی رضایتنامه ی محضری برای همراهی فرزندانی که بدون یکی از والدین قصد مسافرت دارند. رضایت نامه باید از سوی کسی باشد که آنها را همراهی نمیکند.

***کلیه مدارک فارسی باید به زبان انگلیسی ترجمه رسمی شوند و به تایید دادگستری و وزارت امور خارجه برسند.

Aysham

فرم های مشخصات فردی و خانوادگی را از قسمت دانلود همین صفحه میتوانید دانلود کنید.

pic443571310001

گالری تصاویر
visa-kanada3333333333.jpg