• مدارک لازم برای اخذ ویزای یونان

مدارک لازم برای اخذ ویزای یونان

مدارک لازم برای اخذ ویزای یونان

1-عکس:

یک قطعه عکس *64 رنگی تمام رخ (حتماً با زمینه سفید گرفته شده در 3 ماه گذشته)

بهتر است برای اطمینان، متقاضیان عکس دومی هم به همراه داشته باشند

2- ترجمه شناسنامه*

3- ترجمه گواهی اشتغال به کار*

-پزشکان: ترجمه‌ی پروانه مطب و ترجمه کارت نظام پزشکی

-مشاغل آزاد: ترجمه جواز

-مشاغل دولتی: ترجمه گواهی اشتغال به کار از سازمان یا نهاد مربوطه، حکم کارگزینی، فیش حقوقی و لیست بیمه

-مشاغل غیردولتی: ترجمه گواهی اشتغال به کار از شرکت مربوطه، با ذکر میزان حقوق و ترجمه آخرین روزنامه رسمی آن شرکت

-دانش آموزان، دانشجویان، معلمان، اساتید و اعضاء هیأت علمی دانشگاه: ترجمه نامه اشتغال به تحصیل یا اشتغال به کار مدرسه یا دانشگاه مربوطه دارای مهر تأییدیه وزارت دادگستری و وزارت امور خارجه

4- ترجمه سند مالکیت *

در صورت داشتن سند مالکیت فقط به نام شخص متقاضی

5-گواهی حساب بانکی:

به زبان انگلیسی و دارای مهر بانک مربوطه

-حساب جاری: کارکرد 6 ماه اخیر (با مانده حداقل 50.000.000 تومان به ازای هر نفر)

-گواهی تمکن مالی به یورو

-حساب‌های دیگر اعم از پس‌انداز و غیره

6-پرینت سابقه بیمه به همراه مهر شعبه

*کلیه ترجمه‌ها باید دارای مهر تأیید وزارت امور خارجه و دادگستری باشد.

مدارک لازم برای اخذ ویزای یونان

pic962130310001

گالری تصاویر
passeports.jpg