• نشست جهانی توسعه گردشگری

نشست جهانی توسعه گردشگری

روآندا؛ کانون توسعه صنعت گردشگری آفریقا تهران - ایرنا - چهل و یکمین نشست جهانی توسعه گردشگری در 14 - 17 نوامبر ( 24- 27 آبان ماه) در هتل « ماریوت» شهر « کیگالی» پایتخت روآندا با محوریت توسعه گردشگری در قاره آفریقا، برگزار می شود.

روآندا؛ کانون توسعه صنعت گردشگری آفریقا تهران - ایرنا - چهل و یکمین نشست جهانی توسعه گردشگری در 14 - 17 نوامبر ( 24- 27 آبان ماه) در هتل « ماریوت» شهر « کیگالی» پایتخت روآندا با محوریت توسعه گردشگری در قاره آفریقا، برگزار می شود.

چهل و یکمین نشست جهانی توسعه گردشگری

pic416825210001

گالری تصاویر