• نمایشگاه گوانجو

نمایشگاه گوانجو

نمایشگاه گوانجو (2016) بزرگترین نمایشگاه چین گوانجو است.نمایشگاه گوانجو موثرترین راه برای توسعه روابط کسب و کار در چین است.این نمایشگاه گوانجوحال به یک راه برای همه بازرگانان و مردان تجارت دنیا شده است.

تورچین ، نمایشگاه گوانجو ، تور چین ارزان ، بلیط و ویزای چین ، تور پکن ، تور شانگهای ، ویزای چین تخصص ماست.

تاریخچه نمایشگاه گوانجو

بزرگترین نمایشگاه تجاری دنیا نمایشگاه گوانجو میباشد،نمایشگاه گوانجو دوبار در سال برگزار میباشد.اولین زمان برگزاری نمایشگاه گوانجو در سال در ماه اردیبهشت و دومین زمان برگزاری نمایشگاه گوانجو در ماه مهر میباشد.

قدمت نمایشگاه گوانجو به 57 سال قبل برمیگردد.نمایشگاه گوانجو بیشترین حجم صادرات و واردات چین را به عهده دارد.

تورچین ، نمایشگاه گوانجو ، تور چین ارزان ، بلیط و ویزای چین ، تور پکن ، تور شانگهای ، ویزای چین تخصص ماست.

فضای نمایشگاه گوانجو

فضای کلی نمایشگاه گوانجو زمینی به مساحت 1،100،000 متر مکعب را پوشش میدهد. نمایشگاه گوانجو به سه فاز تقسیم شده است.

فاز اول نمایشگاه گوانجو که سالن سر پوشیده آن 130000متر مربع و فضای بیرونی آن 30000متر مربع است.

فاز دوم نمایشگاه گوانجو در سالن سرپوشیده 128000 متر مربع است و فضای بیرونی آن 13600 متر مربع است.

فاز سوم نمایشگاه گوانجو در فضای داخلی 80000 متر مربع برپا شده است و این فاز در فضای بیرونی برپا نمیشود.

تورچین ، نمایشگاه گوانجو ، تور چین ارزان ، بلیط و ویزای چین ، تور پکن ، تور شانگهای ، ویزای چین تخصص ماست.

محصولات نمایشگاه گوانجو

@val3

راهنما نمایشگاه گوانجو

@val3

pic413135210001

گالری تصاویر
cantonfair1.jpg
cantonfair2.jpg cantonfair3.jpg cantonfairGUDE.jpg goanjoo545445.jpg containfaz.jpg