• میزبانی تهران از همایش بین المللی راهنمایان گردشگری/دستورالعمل راهنمایان گردشگری بازبینی و ابلاغ شد

میزبانی تهران از همایش بین المللی راهنمایان گردشگری/دستورالعمل راهنمایان گردشگری بازبینی و ابلاغ شد

معاون گردشگری سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری از میزبانی تهران از «همایش بین المللی راهنمایان گردشگری» خبر داد و گفت: دستورالعمل اجرایی راهنمایان گردشگری پس از 45 سال با بازبینی هیات وزیران به این سازمان ابلاغ و اجرایی شد.

میزبانی تهران از «همایش بین المللی راهنمایان گردشگری»/دستورالعمل راهنمایان گردشگری بازبینی و ابلاغ شد

مرتضی رحمانی موحد روز جمعه با حضور در غرفه خبرگزاری جمهوری اسلامی در بیست و دومین نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری ها در گفت وگو با خبرنگار فرهنگی ایرنا افزود: دستورالعمل اجرایی آیین نامه راهنمایان گردشگری بعد از بازبینی هیات وزیران، نیاز به یک دستورالعمل اجرایی داشت که با یکسال کار فشرده کارشناسی و بهره گیری از نظرات راهنماها تدوین و تصویب شد.

وی ادامه داد: در این دستورالعمل، یک نظام آموزش و بازآموزی و یک نظام حرفه ای و طبقه بندی تخصصی راهنمایان پیش بینی شده که فعالیت و نظارت بر کار راهنمایان بر اساس آن انجام می شود.

رحمانی موحد اظهار کرد: امیدواریم این اقدام به تربیت راهنمایان کارآزموده و متخصص بیانجامد زیرا راهنمایان در زنجیره صنعت گردشگری از جایگاه های بسیار مهمی برخوردار هستند.

** ساماندهی برخورد با متخلفان در سراسر کشور

معاون گردشگری کشور گفت: در اقدام مهم دیگری، اشکالات قوانین مصوب مجلس و ابلاغی دولت که نحوه برخورد با تخلفات را روشن می کرد اصلاح شد و چون یکدستی و یکپارچگی در تبیین و اجرای تخلفات در نقاط مختلف کشور وجود نداشت، از این منظر اقدام قابل تاملی است.

وی افزود: با کمک دفاتر، تشکل ها و کارشناسان، فهرستی از این تخلفات را شناسایی کردیم و آنها را در سه گروه «تذکر و اخطار»، «تعلیق» و «لغو» تقسیم بندی و بصورت بخشنامه ابلاغ کردیم.

رحمانی موحد تاکید کرد: از این پس با این تقسیم بندی صورت گرفته، هر تخلفی هر جای کشور صورت گیرد، بر اساس این قانون، برخورد یکسانی با آن صورت می گیرد و در رسیدگی به پرونده ها نیز تسریع حاصل می شود، بدینگونه که بعد از احصا و احراز این تخلف، مورد قانونی برخورد آن اجرا می شود.

** میزبانی تهران از «همایش بین المللی راهنمایان گردشگری»

معاون گردشگری سازمان میراث فرهنگی همچنین گفت: امسال در تقویم بین المللی سازمان میراث فرهنگی، برنامه «همایش بین المللی راهنمایان گردشگری» وجود دارد که برای برگزاری قدرتمندانه آن، یک کمیته اجرایی تعریف کردیم تا با پشتیبانی های لازم و در بعد اجرا میزبان خوبی برای این اجلاس بزرگ باشیم.

وی خاطرنشان کرد: در بحث روادید و اطلاع رسانی این رویداد مهم نیز کارهای خوبی انجام شده و تاکنون بیش از 150 نفر در آن ثبت نام کرده اند. تردیدی نداریم که برگزاری این رویداد برای اولین بار در ایران، باعث ارتقای سطح و جایگاه و آبروی گردشگری ایران در مجامع جهانی خواهد بود.

راهنمایان گردشگری

pic362255210001

گالری تصاویر