• گسترش همکاری ایزی جت و آمادئوس

گسترش همکاری ایزی جت و آمادئوس

ایزی جت و آمادئوس تجدید یک همکاری بلند مدت اعلام کرده اند، مشترکین آمادئوس دسترسی وسیعی از امکانات ایزی جت خواهند داشت.

این همکاری در راستای خدمات بهتر و راحتر به مشتریان این ایرلاین از طریق خدمات بهتر و اشنایی بهتر خدمات به مشتریان وهمچنیان معرفی مسیر ها و تور ها از طریق این شرکت است.

همکاری این دو شرکت از سال 2007 کلیک خورده است اما در این سال ها همکاری کمی بین دو شرکت برقرار بوده است.ئر این قرارداد جدید که آمادئوس و ایزی جت با هم تنظیم کرده اند،قرار شده است تا آمادئوس سیستم XML-technology برای اتصال به این ایر لاین برقرار کند.

در راستای استفاده از ایت تکنولوژی قرار شده علاوه بر فروش محصولات ایزی جت،صندلی این ایر لاین نیز از طریق آمادئوس نیز به فروش برسد.همچنین در حمایت از رشد ایزی جت از رزرو بر اساس GDSنیز آمادئوس این سرویس را ارائه داده است.

نظر بر این است که این سرویس حدود 20 درصد به مشتریان ایزی جت اضافه کند

pic361035210001

گالری تصاویر