• گالری هنری ینانک آرت ویلا در ساتورن تایلند

گالری هنری ینانک آرت ویلا در ساتورن تایلند

گالری هنری ینانک آرت ویلا در ساتورن تایلند

این گالری هنری یکی از Trendiest فضاهای هنری در شهر است. دیوار سفید و کف بتونی که به صورت زیبایی نگهداری شده و به شکل مدرن در ساتورن قرار دارد، یک بوم مناسب نقاشی تا بتواند مجموعه ای از نقاشی و مجسمه سازی را به نمایش بگذارد. نمایشگاه ها معمولا برای یک ماه اجرا می شوند.

گالری هنری ینانک تنها برای بیشتر موقع ها با ساعات ملاقات خاصی عمل میکند اما تعدادی از روزها نیز باز است که هر کسی می تواند به بازدید آن برود، اغلب با هنرمندی که راجب به کار خود صحبت می کند و شما را در درک عمیق تر از هنر در نمایش این دیوار روبرو خواهید شد.

YenakArt Villa

Opening Hours: 14:00-19:00 (by appointment only unless otherwise stated)

Location: 69 Soi Prasat Suk, Yen Akat Road, Sathorn (look for the signs off Yen Akart Road Soi 2)

Tel: +66 (0)81 668 6964

جاذبه های تایلند

گالری هنری ینانک آرت ویلا

Aysham

Aysham

Aysham

برای مشاهده هتل های تایلند و رستوران های تایلند و تور تایلند کلیک کنید.

pic863539210001

گالری تصاویر
YenakArt-Villa1.jpg
YenakArt-Villa2.jpg YenakArt-Villa3.jpg