• یونان خواستار رابطه فرهنگی بیشتر از راه گردشگری شد

یونان خواستار رابطه فرهنگی بیشتر از راه گردشگری شد

رئیس جشنواره هنری یونان(هلینک) در دیدار رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، گفت: ایران دارای غنای فرهنگی بی نظیری است و ما خواستار توسعه همکاری های خود با این کشور متمدن هستیم.

'وانگلیس تئودوروپولس' رئیس جشنواره هنری یونان (هلینک) در دیدار'علی محمد حلمی' افزود: ایرانیان درطول تاریخ به ارایه فرهنگ غنی خود به جهانیان به همراه اثار ارزشمند فرهنگی پرداختند وخوشبختانه ایران امروز بیش ازهر زمانی به احیا و ارایه اصالت هنرهای سنتی خود می پردازد و ایرانیان خالق هنرهای بسیار مهم هستند.

وی با اشاره به موسیقی سنتی ایران نیز تصریح کرد: من به عنوان متخصص تئاتر می توانیم بگویم که ایرانیان در صحنه موسیقی تئاتر و موسیقی سنتی خلاقیت خوبی دارند و بطور کلی فرهنگ و تمدن ایران را یکی از بزرگترین فرهنگ های جهان می دانم.

تئودوروپلوس افزود: با توجه به غنای فرهنگی ایران و یونان برای آشنایی ملت های دو کشور آماده توسعه همکاری ها در ابعاد فرهنگی و هنری هستیم و امیدوارم که هنرمندان ایرانی تابستان آینده در'جشنواره بین المللی آتن' شرکت فعال داشته باشند.

وی تصریح کرد: جشنواره هلنیک بزرگترین جشنواره یونان است که در زمینه های تئاتر، موسیقی و سینما فعال است.

حلمی نیز دراین دیدار با تشریح فعالیت های فرهنگی، علمی و هنری رایزنی فرهنگی ایران دریونان بر ضرورت آشنایی بیشتر شهروندان دو کشور با فرهنگ ، تمدن، آثار فرهنگی وهنری دو کشور تاکید کرد.

رایزن فرهنگی کشورمان افزود: سینمای ایران، تئاتر، موسیقی و دیگرهنرهای کشورمان درجهان از جایگاه خوبی برخوردارند و درمنطقه پیشتاز و برتر هستیم و حتی از برخی کشورهای مطرح جهان درعرصه تولیدات با کیفیت هنری،علمی، فرهنگی ومحتوایی پیشی گرفته ایم.

حلمی افزود: ایران و یونان دارای تمدنی غنی هستند که می توان با بهره گیری ازاین سابقه تاریخی و فرهنگی برای آشنایی بیشتر شهروندان دو کشور بهره جست زیرا نه در ایران امروز و نه در یونان معاصر، شهروندان از فرهنگ های غنی دو کشور اطلاع چندانی ندارند بنابراین آشنایی دو ملت با فرهنگ های یکدیگر باعث نزدیکی بیش از پیش دو ملت خواهد شد.

pic381035210001

گالری تصاویر