Aysham
مدارک لازم برای اخذ ویزای آلمان

مدارک لازم برای اخذ ویزای آلمان

پاسپورت دارای امضا اعتبار که از زمان بازگشت از سفر همچنان دارای ۷ ماه اعتبار باشد. تمامی پاسپورت های قدیمی ۶ قطعه عکس سه و نیم در چهار و نیم که در ۶ ماه اخیر گرفته شده باشد زمینه ی سفید و با همه ی عکس های مندرج در پاسپورت و ویزاهای قبلی متفاوت باشد. اصل شناسنامه ( در صورت تنها سفر کردن اصل شناسنامه ی همسر را به همراه داشته باشید) مدارک شغلی : مدیران و صاحبان مشاغل اصل روزنامه های رسمی اگهی های آخرین تغییرات ، گواهی اشتغال به کار ، جواز کسب ،... پزشکان : پروانه ی مطب و کارت نظام پزشکی وکلا: پروانه ی وکالت بازنشستگان : اصل حکم بازنشتگی و سه فیش آخر حقوقی دانش آموزان : گواهی اشتغال به تحصیل برگ سوابق بیمه تامین اجتماعی از اولین روز بیمه شدن بر روی سربرگ بیمه تامین اجتماعی که توسط شعبه مربوطه ممهور شده باشد. اصل اسناد ملکی برای افراد زیر ۱۸ سال که تنها یا به همراه یکی از والدین سفر میکنند اجازه ی محضری ولی غایب، ممهور به مهر و تایید وزارت امور خارجه. پرینت و تمکن مالی با تاریخ صدور مشابه و مانده ی حداقل ۱۰۰ میلیون به ازای هر نفر. از هر یک از مسافرین حداقل مبلغ 100.000.000 (یکصد میلیون تومان) ضمانتنامه بانکی اخذ می گردد؛ و در صورت تشخیص مدیریت مجموعه این مبلغ تا 500.000.000 (پانصد میلیون تومان) نیز قابل افزایش می باشد. ضمنا جهت آگاهی شما مسافرین گرامی به استحضار می رساند، در مواجه با آژانس های همکار که مبلغ ضمانتنامه کمی از شما می گیرند بسیار محتاط بوده و اطلاع داشته باشید که هر چه اعتبار آژانس اقدام کننده در سفارت بیشتر باشد به همان میزان مبلغ درخواستی ضمانتنامه از شما مسافر گرامی نیز بیشتر خواهد بود.