Aysham
  • جزئیات تور
  • هتل ها
  • مرتبط ها
  • نظرات
اطلاعات هتل
نام هتل درجه هتل خدمات هتل
هر نفر در اتاق دوتخته هر نفر در اتاق یک تخته هر نفر در اتاق سه تخته 6 تا 12 سال با تخت 2 تا 6 سال بی تخت موقعیت توضیحات
230 دلار
28900000 تومان
385 دلار
28900000 تومان
230 دلار
28900000 تومان
230 دلار
25900000 تومان
105 دلار
25900000 تومان
250 دلار
28900000 تومان
430 دلار
28900000 تومان
250 دلار
28900000 تومان
250 دلار
25900000 تومان
110 دلار
25900000 تومان
IBIS KLCC
4
B.B
295 دلار
28900000 تومان
490 دلار
28900000 تومان


140 دلار
25900000 تومان
315 دلار
28900000 تومان
525 دلار
28900000 تومان
315 دلار
28900000 تومان
295 دلار
25900000 تومان
145 دلار
25900000 تومان
320 دلار
28900000 تومان
540 دلار
28900000 تومان
320 دلار
28900000 تومان
320 دلار
25900000 تومان
145 دلار
25900000 تومان
NOVOTEL
4
B.B
370 دلار
28900000 تومان
630 دلار
28900000 تومان
370 دلار
28900000 تومان
360 دلار
25900000 تومان
150 دلار
25900000 تومان
370 دلار
28900000 تومان
640 دلار
28900000 تومان
370 دلار
28900000 تومان
350 دلار
25900000 تومان
150 دلار
25900000 تومان
385 دلار
28900000 تومان
665 دلار
28900000 تومان
385 دلار
28900000 تومان
385 دلار
25900000 تومان
150 دلار
25900000 تومان
465 دلار
28900000 تومان
830 دلار
28900000 تومان
465 دلار
28900000 تومان
455 دلار
25900000 تومان
165 دلار
25900000 تومان
485 دلار
28900000 تومان
865 دلار
28900000 تومان
485 دلار
28900000 تومان
430 دلار
25900000 تومان
165 دلار
25900000 تومان
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

230 دلار

28900000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

385 دلار

28900000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

230 دلار

28900000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

230 دلار

25900000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

105 دلار

25900000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

250 دلار

28900000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

430 دلار

28900000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

250 دلار

28900000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

250 دلار

25900000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

110 دلار

25900000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

295 دلار

28900000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

490 دلار

28900000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

نرخ کودک 2 تا 6 سال

140 دلار

25900000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

315 دلار

28900000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

525 دلار

28900000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

315 دلار

28900000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

295 دلار

25900000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

145 دلار

25900000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

320 دلار

28900000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

540 دلار

28900000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

320 دلار

28900000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

320 دلار

25900000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

145 دلار

25900000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

370 دلار

28900000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

630 دلار

28900000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

370 دلار

28900000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

360 دلار

25900000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

150 دلار

25900000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

370 دلار

28900000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

640 دلار

28900000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

370 دلار

28900000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

350 دلار

25900000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

150 دلار

25900000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

385 دلار

28900000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

665 دلار

28900000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

385 دلار

28900000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

385 دلار

25900000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

150 دلار

25900000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

465 دلار

28900000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

830 دلار

28900000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

465 دلار

28900000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

455 دلار

25900000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

165 دلار

25900000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

485 دلار

28900000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

865 دلار

28900000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

485 دلار

28900000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

430 دلار

25900000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

165 دلار

25900000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات

برنامه سفر

روز اول پس از ورود به فرودگاه کوالالامپور توسط راهنمای فارسی زبان ما به سمت هتل راهی میشود تا پس از انجام مقدمات اولیه وارداتاق خودشوید و باقی روز را به استراحت در هتل بپردازید.

روزدوم پس از صرف صبحانه توسط راهنما ما جهت گشت شهری تور کولالامپور راهی میشوید تا از جاذبه های توریستی این شهر دیدن فرمایید.

@val3

تور مالزی،هتلهای کوالالامپور،تور مالزی ارزان،تور کوالالامپو،تور مالزی نوروز،تور لنکاوی،تور پنانگ،تور سنگاپور،تورکوالا بالی،تور ارزان مالزی،تورکوالا،کوالالامپور

روز سوم پس از صرف صبحانه میتوانید از گشت های انتخابی کوالالامپور که راهنمای ما به شما معرفی میکند استفاده کنید. از جمله جاذبه های کوالالامپور میتوان از موارد زیر نام برد.

1.برج‌های دوقلوی پتروناس

2.آکواریوم KLCC کوالالامپور

3.پارک آبی سان‌وِی

4.بلندی های گنتینگ

5.غار میمونها - Batu Caves

6.معبد «آرولمیگو‌سری‌را جاکالیامان»

7.برجایا هیل

8.پوتراجایا

@val3

تور مالزی،هتلهای کوالالامپور،تور مالزی ارزان،تور کوالالامپو،تور مالزی نوروز،تور لنکاوی،تور پنانگ،تور سنگاپور،تورکوالا بالی،تور ارزان مالزی،تورکوالا،کوالالامپور

روز چهارم پس از صرف صبحانه میتوانید از گشت های انتخابی کوالالامپور که راهنمای ما به شما معرفی میکند استفاده کنید.

روز پنجم پس از صرف صبحانه میتوانید از گشت های انتخابی کوالالامپور که راهنمای ما به شما معرفی میکند استفاده کنید.

@val3

تور مالزی،هتلهای کوالالامپور،تور مالزی ارزان،تور کوالالامپو،تور مالزی نوروز،تور لنکاوی،تور پنانگ،تور سنگاپور،تورکوالا بالی،تور ارزان مالزی،تورکوالا،کوالالامپور

روز ششم پس از صرف صبحانه میتوانید از گشت های انتخابی کوالالامپور که راهنمای ما به شما معرفی میکند استفاده کنید.

روز هفتم پس از صرف صبحانه میتوانید از گشت های انتخابی کوالالامپور که راهنمای ما به شما معرفی میکند استفاده کنید.

@val3

تور مالزی،هتلهای کوالالامپور،تور مالزی ارزان،تور کوالالامپو،تور مالزی نوروز،تور لنکاوی،تور پنانگ،تور سنگاپور،تورکوالا بالی،تور ارزان مالزی،تورکوالا،کوالالامپور

روز هشتم چس از صرف صبحانه و تحویل اتاق ها به سمت فرودگاه راهی میشوید تا به سمت تهران راهی شوید.

نام تور برنامه ریزی شده

تور مالزی (کوالالامپور )

نوع تور

ماجراجویی

هنر و فرهنگ

شهر و خرید

ورزش های آبی

ساحل

تعطیلات جامع

روزهای رفت

دوشنبه

سه شنبه

چهارشنبه

پنجشنبه

جمعه

شنبه

یکشنبه

روزهای برگشت

دوشنبه

سه شنبه

چهارشنبه

پنجشنبه

جمعه

شنبه

یکشنبه

مدت اقامت

تور کوالالامپور 7 شب و 8 روز

تاریخ اعتبار

بهار و تابستان 1402

مناسب برای

خانواده همراه با کودکان

زوج ها

سالخوردگان

معلولین

افراد مجرد

جوانان

متخصصان

هزینه

اقتصادی

خدمات

صبحانه

بیمه مسافرتی

گشت شهری

ترانسفر فرودگاهی

گشت شهری با نهار

سیم کارت

راهنمای تور

سطح سختی

آسان

محل اقامت

هتل

حمل و نقل

هواپیما

نوع پرواز

برنامه ریزی شده

کلاس پرواز

کلاس اقتصادی

نوع بلیط

بلیط رفت و برگشت

شروع قیمت ها از

230 دلار + 28.900.000 تومان

کشور مقصد

مالزی

شهر مقصد

کوالالامپور

خط هوایی

Qatar Airways

مقالات مرتبط

هتل های 5 ستاره کوالالامپور

هتل های 5 ستاره کوالالامپور

تور کوالالامپور بی شک یکی از خاطره انگیزترین سفرها خواهد بود شهری مدرن و دارای جاذبه های گردشگری متنوع که هر ساله میلیونها گردشگر تور مالزی از این شهر زیبا بازدید میکند. هتل های کوالالامپور واقعا می تواند با تمام بودجه ها و سلیقه هایی که وجود دارد امکانت و خدماتی ایده آل به مهمانانش ارائه دهد، از هتلهای مشهور پنج ستاره ، تا هتل های بوتیک، و محل اقامتهای بسیار مقرون به صرفه برای مسافران با هر بودجه ای سازگار است. ما در اینجا مجموعه ای عالی از بهترین هتل ها در کوالالامپور را با نرخ عالی ارائه داده ایم. بدون شک محبوب ترین منطقه برای اقامت در هنگام بازدید از کوالالامپور Bukit Bintang - محلی نزدیک به برخی از بهترین کافه ها و کاباره های KL است. KLCC و Chinatown KL بهترین انتخاب شماست اگرچه ترجیح می دهید با نزدیک شدن به نشانه های مشهور شهر، KLCC و Chinatown KL بهترین گزینه ها باشند زیرا هر دو مجتمع دارای طیف وسیعی از گزینه های اقامتی هستند که در نزدیکی به معابد ساخته شده اند، آسمان خراش های براق و معماری تاریخی هر دو در کنار هم هستند. در این مقاله به معرفی هتل های 5 ستاره کوالالامپور میپردازیم.

اطلاعات گردشگری کوالالامپور

اطلاعات گردشگری کوالالامپور

کوالالامپور پایتحت مالزی است و یکی از مهمترین شهر های شرق آسیا است.این شهر دارای جاذبه های توریستی بسیاری میباشد و یکی از مهمترین مقاصد گردشگری دنیاست.در ادامه ی این مقاله به معرفی جاذبه های این شهر میپردازیم. یکی از دیدنی ترین مناطق در مالزی گنتینگ هایلند است که در شمال کوالالامپور واقع شده است.در این مجموعه در کوالالامپور پارک بازی در فضای باز و همچنین پارک بازی در فضای بسته وجود دارد.بلندترین وسریعترین تله کابین آسیای جنوب شرقی در این مجموعه در مالزی قرار دارد. برج های دوقلوی پتروناس در مالزی که متعلق به شرکت نفتی پتروناس مالزی می باشنددر حال حاضر بلندترین برجهای دوقلوی جهان می باشند که یکی از مکانهای توریستی شهر کوالالامپور در مالزی میباشند. مرکز خرید تایمز اسکوئر بسیار بزرگ با بیش از 1000 مغازه و 65 رستوران بدون شک چیزی بیشتر از یک پاساژ ساده است. شما می توانید یکی از مجهزترین شهر بازی های سر پوشیده مالزی و قطار تفریحی بسیار وحشتناک آن را در طبقه ی 5 تا 8 اینجا ببینید.از طبقه ی سوم این مجموعه به بعد، مغازه های پوشاک و کیف و کفش وجود دارد، که اجناس با قیمت بسیار مناسب و ارزان می باشد خیابان بوکیت بینتانگ مالزی یکی از اصلی ترین خیابانهای توریستی مالزی است و رستورانها ،هتلها و مراکز خرید مالزی در این خیابان واقع شده است.امکانات خرید برای همه در این خیابان فراهم است.و گردشگران با هر توان مالی میتوانند در آنجا به تفریح بپردازند مرکز خرید پاویلیون در منطقه ی بوکیت بینتانگ در شهر کوالالامپور در مالزی واقع شده است. این مرکز از سه جز اصلی: خرده فروشی، دفاتر اداری و دو برج مسکونی تشکیل شده است.در این فروشگاه معتبرترین برندهای جهانی، در کنار لوکس ترین بوتیک ها قرار دارد. این مرکز خرید یکی از محبوبترین مراکز خرید شهر کوالالامپور در مالزی است لویات پلازا یکی از مراکز خرید شلوغ در کوالالامپور در مالزی است. این مرکزخرید ۱۲ طبقه دارای فروشگاه های انواع کالاهای الکترونیکی و کامپیوتری است و یکی از معروفترین مکان های شهر برای خرید این محصولات در مالزی است. مرکز خرید بی بی پلاز: اسم این مرکز خرید کوتاه شده بوکیت بینتانگ پلازا هست که خود بوکیت به معنی تپه و بینتانگ به معنی ستاره هست. بی بی پلازا نیز از جمله قدیمی ترین مراکز خرید مالزی و مراکز خرید در کوالالامپور در مالزی میباشد. این مرکز در مجاورت مرکز خرید سونگای وانگ در مالزی واقع شده است، بعبارتی این دو مجموعه در کوالالامپور بهم پیوسته میباشند. ایرانیان مقیم کوالالامپور غالباً در خیابان آمپنگ سکونت دارند. سفارت ایران نیز در خیابان آمپنگ در کوالالامپور واقع شده است. وجود مدرسه ایرانی از جمله نانوایی، سوپرمارکت، رستوران و.. از ویژگی های مهم منطقه آمپنگ در مالزی به حساب می آید. آژانس هواپیمایی آیشم مجری مستقیم تور مالزی، تور سنگاپور، تور پنانگ، تور لنکاوی، تور مالزی ارزان، قیمت تورمالزی، تور مالزی تخصص ماست.

رستوران های کوالالامپور

رستوران های کوالالامپور

اطلاعات مهم

شروع قیمت ها از

230 دلار + 28.900.000 تومان

تاریخ اعتبار

بهار و تابستان 1402

کشور مقصد

مالزی

شهر مقصد

کوالالامپور

مدت اقامت

تور کوالالامپور 7 شب و 8 روز