Aysham
 • هتل ها
 • جزئیات تور
 • مرتبط ها
 • نظرات
اطلاعات هتل
نام هتل درجه هتل خدمات هتل
هر نفر در اتاق دوتخته هر نفر در اتاق یک تخته هر نفر در اتاق سه تخته 6 تا 12 سال با تخت 2 تا 6 سال بی تخت موقعیت توضیحات
38 دلار
4250000 تومان
62 دلار
4250000 تومان
38 دلار
4250000 تومان


8 دلار
3650000 تومان
AKSARAY
11 دلار
22 دلار

6 دلار
0 دلار
68 دلار
4250000 تومان
125 دلار
4250000 تومان
68 دلار
4250000 تومان


8 دلار
3650000 تومان
TAKSIM
21 دلار
40 دلار
21 دلار

0 دلار
95 یورو
4250000 تومان
185 یورو
4250000 تومان
95 یورو
4250000 تومان


8 یورو
3650000 تومان
TAKSIM
30 یورو
60 یورو
30 یورو

0 یورو
95 یورو
4250000 تومان
185 یورو
4250000 تومان
95 یورو
4250000 تومان


8 یورو
3650000 تومان
TAKSIM
30 یورو
60 یورو
30 یورو

0 یورو
120 یورو
4250000 تومان
230 یورو
4250000 تومان
120 یورو
4250000 تومان
65 یورو
3650000 تومان
8 یورو
3650000 تومان
TAKSIM
38 یورو
75 یورو
38 یورو
20 یورو
0 یورو
150 یورو
4250000 تومان
275 یورو
4250000 تومان
150 یورو
4250000 تومان


8 یورو
3650000 تومان
TAKSIM
48 یورو
90 یورو
48 یورو
11 یورو
0 یورو
188 یورو
4250000 تومان
372 یورو
4250000 تومان
188 یورو
4250000 تومان
65 یورو
3650000 تومان
8 یورو
3650000 تومان
TAKSIM
61 یورو
122 یورو
61 یورو
20 یورو
0 یورو
308 یورو
4250000 تومان
615 یورو
4250000 تومان
308 یورو
4250000 تومان
125 یورو
3650000 تومان
8 یورو
3650000 تومان
BESIKTAS
101 یورو
202 یورو
101 یورو
40 یورو
0 یورو
درجه هتل
3
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

38 دلار

4250000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

62 دلار

4250000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

38 دلار

4250000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

نرخ کودک 2 تا 6 سال

8 دلار

3650000 تومان

موقعیت مکانی
AKSARAY
توضیحات
درجه هتل
3
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

11 دلار

نرخ اتاق یک تخته

22 دلار

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

6 دلار

نرخ کودک 2 تا 6 سال

0 دلار

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
3
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

68 دلار

4250000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

125 دلار

4250000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

68 دلار

4250000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

نرخ کودک 2 تا 6 سال

8 دلار

3650000 تومان

موقعیت مکانی
TAKSIM
توضیحات
درجه هتل
3
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

21 دلار

نرخ اتاق یک تخته

40 دلار

نرخ اتاق سه تخته

21 دلار

نرخ کودک 6 تا 12 سال

نرخ کودک 2 تا 6 سال

0 دلار

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

95 یورو

4250000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

185 یورو

4250000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

95 یورو

4250000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

نرخ کودک 2 تا 6 سال

8 یورو

3650000 تومان

موقعیت مکانی
TAKSIM
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

30 یورو

نرخ اتاق یک تخته

60 یورو

نرخ اتاق سه تخته

30 یورو

نرخ کودک 6 تا 12 سال

نرخ کودک 2 تا 6 سال

0 یورو

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

95 یورو

4250000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

185 یورو

4250000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

95 یورو

4250000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

نرخ کودک 2 تا 6 سال

8 یورو

3650000 تومان

موقعیت مکانی
TAKSIM
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

30 یورو

نرخ اتاق یک تخته

60 یورو

نرخ اتاق سه تخته

30 یورو

نرخ کودک 6 تا 12 سال

نرخ کودک 2 تا 6 سال

0 یورو

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

120 یورو

4250000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

230 یورو

4250000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

120 یورو

4250000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

65 یورو

3650000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

8 یورو

3650000 تومان

موقعیت مکانی
TAKSIM
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

38 یورو

نرخ اتاق یک تخته

75 یورو

نرخ اتاق سه تخته

38 یورو

نرخ کودک 6 تا 12 سال

20 یورو

نرخ کودک 2 تا 6 سال

0 یورو

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

150 یورو

4250000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

275 یورو

4250000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

150 یورو

4250000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

نرخ کودک 2 تا 6 سال

8 یورو

3650000 تومان

موقعیت مکانی
TAKSIM
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

48 یورو

نرخ اتاق یک تخته

90 یورو

نرخ اتاق سه تخته

48 یورو

نرخ کودک 6 تا 12 سال

11 یورو

نرخ کودک 2 تا 6 سال

0 یورو

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

188 یورو

4250000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

372 یورو

4250000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

188 یورو

4250000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

65 یورو

3650000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

8 یورو

3650000 تومان

موقعیت مکانی
TAKSIM
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

61 یورو

نرخ اتاق یک تخته

122 یورو

نرخ اتاق سه تخته

61 یورو

نرخ کودک 6 تا 12 سال

20 یورو

نرخ کودک 2 تا 6 سال

0 یورو

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

308 یورو

4250000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

615 یورو

4250000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

308 یورو

4250000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

125 یورو

3650000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

8 یورو

3650000 تومان

موقعیت مکانی
BESIKTAS
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

101 یورو

نرخ اتاق یک تخته

202 یورو

نرخ اتاق سه تخته

101 یورو

نرخ کودک 6 تا 12 سال

40 یورو

نرخ کودک 2 تا 6 سال

0 یورو

موقعیت مکانی
توضیحات

برنامه سفر

پرواز از تهران به سمت استانبول، در فرودگاه استانبول همکار ما به استقبال شما می‌آیند و تا هتل شما را همراهی می‌کنند.

در اختیار مسافر، که توصیه می‌شود از جاذبه‌های این شهر دیدن فرمایید، سری به رستوران‌های محلی بزنید و از غذاهای متنوع آنجا میل فرمایید.

در اختیار مسافر می‌باشد. استانبول پر جمعیت ترین شهر ترکیه و مرکز اقتصادی، فرهنگی و تاریخی آنجاست. در سفر به استانبول توصیه می‌شود که حتما از بازار بزرگ استانبول، میدان تکسیم، تنگه بسفر، کاخ توپکاپی، کاخ دولما باغچه و مکان‌های متنوع سنتی و تاریخی دیگر دیدن فرمایید.

مسافر برای رفتن به فرودگاه آماده می‌شود و پس از تحویل اتاق، همکار ما شما را تا فرودگاه همراهی می‌کنند.

تور استانبول ترکیه ارزان قیمت و لحظه آخری 7 شب و8 روز

تور استانبول یکی از تورهای جذاب و محبوب برای ایرانیان است که به وسیله آن می‌توانند سفری راحت و بدون دغدغه به مهم‌ترین شهر ترکیه داشته باشند. بازدید از جاذبه‌های گردشگری و تاریخی استانبول، تفریحات مختلف مانند ورزش‌های آبی و گردش در طبیعت زیبای این شهر از جمله چیزهایی هستند که گردشگران در تور ترکیه استانبول تجربه می‌کنند.

تورهای استانبول همه ساله از مبدا شهرهای مختلف ایران برگزار می‌شوند و آژانس‌های مختلفی مجری انجام این کار هستند که شرایط، هزینه‌ها و خدمات تور در هر کدام متفاوت است. در ادامه به معرفی کلیات این تور و مهم‌ترین نکاتی که گردشگران استانبول در سفر با تور باید بدانند، می‌پردازیم.

شرایط اخذ ویزا در تور ترکیه استانبول

مجوز ورود به یک کشور خارجی، ویزای آن کشور است که دریافت آن باید قبل از سفر و از طریق سفارت آن کشور انجام شود اما این کار برای سفر به بعضی کشورها نیاز نیست و ترکیه یکی از این کشورها است. مسافران ایرانی که قصد سفر توریستی به یکی از شهرهای ترکیه مانند استانبول را دارند، نیازی به اخذ ویزا قبل از سفر ندارند. ورود ایرانیان و اقامت آن‌ها به ترکیه تا 90 روز بدون ویزا امکان‌پذیر است و تنها به پاسپورتی معتبر با بیش از 6 ماه انقضا نیاز است.

بهترین زمان سفر به استانبول

استانبول یکی از شهرهایی است که هر فصل در آن، جذابیت خاص خود را دارد. این شهر آب و هوایی معتدل با تابستان‌های گرم و زمستان‌های سرد دارد. ماه‌های ژوئن، جولای و آگوست در استانبول بیشترین دما با آب و هوایی گرم و خشک و ماه‌های دسامبر، ژانویه‌ و فوریه کمترین دما با هوای سرد و بارش‌هایی اغلب به شکل برف را دارند که به ترتیب تابستان و زمستان استانبول را تشکیل می‌دهند.

بنابراین، بهترین زمان سفر با تور استانبول را می‌توان فصل‌های بهار و پاییز دانست. البته این موضوع برای مسافرانی است که قصد سفر در آب و هوایی خوب و مطبوع دارند. دیگر مسافران که بیشتر به دنبال تفریح در این شهر هستند یا قصد خرید دارند، بهتر است فصل‌های تابستان و زمستان به دلیل تخفیفات فراوان و جشنواره‌ها را برای سفر به استانبول انتخاب کنند.

هزینه‌ها در تور ترکیه استانبول

استانبول، شهر اروپایی-آسیایی ترکیه، همه ساله میزبان گردشگران زیادی از سراسر دنیا است که این شهر را برای گردش و تفریح انتخاب کرده‌اند. این شهر همچنین میزبان بیشترین تعداد گردشگر ایرانی است که برای سفری تفریحی و لذتبخش به دنبال مقصدی با امکانات و تفریحات اروپایی اما قیمت ارزان هستند.

تور استانبول ارزان تر از تورهای اروپایی است اما مانند تمام تورها هزینه‌هایی دارد که مسافران باید از آن‌ها مطلع باشند. اطلاع از هزینه‌های تور استانبول به منظور همراه داشتن مقدار پول کافی در سفر به این شهر و تامین سرمایه اهمیت زیادی دارد. هزینه‌ها در تور استانبول به شرح زیر هستند:

 1. هزینه بلیط رفت و برگشت: مسافران استانبول برای سفر به این شهر از ایران امکان استفاده از سه وسیله، قطار، هواپیما و اتوبوس را دارند که میانگین هزینه‌ها در هر کدام به ترتیب 1200، 5500 و 700 لیر است.
 2. هزینه هتل و اقامت در استانبول: بخش دیگر هزینه‌ها در تور ترکیه استانبول مربوط به هزینه‌های اقامت است. قیمت‌ها در این بخش هم بسته به نوع اقامتگاه متفاوت است. اقامت‌ در هتل‌های ارزان استانبول حدود 1500 لیر برای هر شب و اقامت در هتل‌های لوکس تا 4000 لیر برای هر شب قیمت دارد. البته گزینه ارزان‌تری به نام هاستل یا خوابگاه هم وجود دارد که اقامت در آن شبی 300 لیر است اما امکانات آن مانند هتل نیست و صرفا محلی برای خواب و استراحت شبانه است.
 3. هزینه خورد و خوراک: خورد و خوراک در استانبول قیمت چندانی ندارد. هر وعده غذا در رستوران‌های متوسط این کشور حدود 120 لیر و در رستوران‌های لوکس و معروف 400-500 لیر هزینه دارد. به علاوه هزینه سرو غذا در کافه‌های خیابانی، بعضی فست فودها و.. ممکن است از 100 لیر هم کمتر باشد.
 4. هزینه تفریحات: یکی از پرهزینه‌ترین بخش‌های سفر به استانبول، تفریحات در این شهر است. بعضی از جاذبه‌های گردشگری این شهر برای بازدید ورودی دریافت می‌کنند که در بیشترین حالت 500-600 لیر برای هر نفر است اما تفریحاتی مانند پارک‌های آبی، غواصی، حمام‌های لوکس ترکی، باشگاه سوارکاری و... ممکن است تا 2000 لیر هم هزینه داشته باشند.
 5. هزینه رفت و آمد در شهر: ارزان‌ترین وسیله برای رفت و آمد در استانبول، اتوبوس با حدود 2 لیر برای هر مسیر است. همچنین امکان استفاده از مترو یا تراموا که حدود 3 لیر هزینه دارند هم وجود دارد. تاکسی به عنوان گران‌ترین وسیله نقلیه عمومی در این شهر حدود 5-6 لیر هزینه دارد.
 6. سایر هزینه‌ها: بلیط، اقامت، غذا و تفریحات اصلی‌ترین هزینه‌ها در تور استانبول هستند اما مسافران باید برای هزینه‌های دیگری مانند خرید کردن، انعام در هتل و رستوران‌ها و... نیز مبلغی را در نظر داشته باشند.

تفریحات در تور استانبول

همان‌طور که گفته شد، استانبول مقصد بسیاری از ایرانیانی است که قصد گردش و تفریحاتی در حد کشورهای اروپایی را دارند. استانبول شهری آسیایی-اروپایی است، بنابراین وجود امکانات تفریحی کشورهای اروپایی در آن چندان عجیب نیست. به علاوه این شهر یکی از قدیمی‌ترین شهرهای ترکیه نیز هست و بیشترین جاذبه‌های تاریخی ترکیه در آن قرار دارند که بازدید از آن‌ها برای گردشگران جذابیت زیادی دارد. از مهم‌ترین تفریحات و جاذبه‌های دیدنی این شهر می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

1. تفریحات استانبول

 • قایق‌سواری در بسفر
 • تفریح در پارک آبی آکوا مارین
 • شهربازی فان لب اگلنس
 • غواصی
 • پیاده روی در تکسیم
 • بالن سواری
 • جیب سافاری
 • جزیره گردی در جزیره دزدان دریایی
 • دفیناریوم و....

2. جاذبه‌های گردشگری این شهر

 • بازدید از ایاصوفیه
 • مسجد سلطان احمد
 • قصر توپ کاپی
 • کاخ دلما باغچه
 • روملی حصار
 • برج گالاتا
 • بازار بزرگ استانبول
 • کلیسای چورا
 • مسجد رستم پاشا و...

انواع پروازها برای سفر به استانبول

از جمله این ایرلاین‌ها می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

 1. ایرلاین‌های ایرانی با پرواز مستقیم و بدون توقف:

 • ایران ایر
 • ماهان ایر
 • معراج
 • زاگرس
 • کیش ایر
 • قشم ایر

بیشترین پرواز این ایرلاین‌ها از شهرهای تهران، اصفهان، تبریز، مشهد، شیراز و اصفهان است. همچنین از جزایر کیش و قشم هم در بعضی ایام سال، پرواز مستقیم به استانبول انجام می‌شود.

 1. ایرلاین‌های خارجی

 • ترکیش ایرلاین
 • پگاسوس

پروازهای این دو ایرلاین هم از مبدا بیشتر شهرهای ایران مانند تهران، اصفهان، تبریز، مشهد و شیراز انجام می‌شود.

قیمت تور استانبول

قیمت تور استانبول یکی از مهم‌ترین موضوعات برای مسافرانی است که قصد سفر به این شهر را دارند. قیمت ور استانبول به موضوعات مختلفی بستگی دارد که یکی از آن‌ها زمان سفر است. برای مثال، قیمت تور استانبول تابستان 1402 به دلیل توریستی بودن این فصل و برگزاری بیشتر جشنواره‌ها در تابستان نسبت به تور زمستان در همین سال بیشتر است. به علاوه نحوه رزرو تور هم در قیمت برگزاری آن موثر است. به عنوان مثال تور لحظه آخری استانبول که معمولا کنسلی یا جای خالی پرواز است نسبت به تورهایی که از قبل رزرو می‌شوند قیمت مناسب‌تری دارد.

 مسافرانی که به دنبال تور خیلی ارزان استانبول هستند، با در نظر داشتن مسائلی مانند ارزان‌ترین ایام سفر به استانبول، رزرو به موقع، بررسی خدمات و امکانات تور امکان مدیریت هزینه‌ها را دارند. به منظور اطلاع از شرایط تور استانبول لحظه آخری باید با آژانس‌ های مجری تورهای این شهر در ارتباط باشید. با تمام این‌ موارد، قیمت تور ترکیه استانبول، نسبت به بسیاری از تورهای خارجی مناسب‌تر است، برای مثال تور استانبول 7 شب و 8 روز در بیشتر ایام سال چیزی حدود 15-20 میلیون تومان هزینه دارد.

چند نکته مهم برای سفر با تور استانبول

در آخر اگر مسافر استانبول هستید و تور استانبول را به عنوان روش سفر خود انتخاب کرده‌اید، باید از چند نکته مهم که راهنمای شما در این شهر خواهند بود مطلع باشید و این نکات عبارتند از:

 • برای سفر به استانبول نیازی به همراه داشتن لیر نیست و در صورتی که ارز شما به صورت دلار باشد هم امکان خرج کردن آن را دارید، با این حال در صورت نیاز می‌توانید مقداری لیر از صرافی‌هایی که در بیشتر هتل‌ها وجود دارند دریافت کنید تا در هزینه‌هایی مانند تاکسی یا اتوبوس دچار مشکل نشوید.
 • به جز راننده تاکسی‌ها و بعضی فروشندگان محلی بیشتر مردم استانبول به انگلیسی مسلط هستند اما محض احتیاط یک مترجم روی موبایل خود نصب کنید.
 • تفریحات و جاذبه‌های استانبول بسیار زیاد هستند و این موضوع ممکن است باعث سردرگمی و هزینه اضافی شود. به منظور جلوگیری از این مشکل بهتر است قبل از سفر اطلاعات خود در این زمینه را افزایش دهید.
 • در نهایت برای سفری بدون دغدغه با تور استانبول، همیشه با تور لیدر خود هماهنگ باشید و هرگز بدون اطلاع او از هتل خارج نشوید.

عنوان

تور استانبول

نوع

ساحل

هنر و فرهنگ

شهر و خرید

روزهای رفت

دوشنبه

سه شنبه

چهارشنبه

پنجشنبه

جمعه

شنبه

یکشنبه

روزهای برگشت

دوشنبه

سه شنبه

چهارشنبه

پنجشنبه

جمعه

شنبه

یکشنبه

مدت اقامت

3 شب و 4 روز

تاریخ اعتبار

پاییز و زمستان 1402

مناسب برای

خانواده همراه با کودکان

زوج ها

سالخوردگان

معلولین

افراد مجرد

جوانان(جامعه هدف)

متخصصان

خدمات

صبحانه

بیمه مسافری

ترانسفر فرودگاهی

راهنما تور

سطح سختی

آسان

محل اقامت

هتل

حمل و نقل

هواپیما

نوع پرواز

برنامه ریزی شده

کلاس پرواز

کلاس اقتصادی

نوع بلیط

بلیط رفت و برگشت

شروع قیمت ها از

38 دلار + هزینه پرواز

کشور

ترکیه

شهر

استانبول

شرکت های هواپیمایی

Turkish Airlines

Mahan Air

Iran Air Tours

Qeshm Airlines

مقالات مرتبط

آب و هوای ترکیه

آب و هوای ترکیه

ترکیه در موقعیت جغرافیایی بزرگ مدیترانه ای قرار دارد که شرایط آب و هوایی کاملا متراکم و طبیعت متنوع با چشم اندازهای زیبا دارد؛ همراه با کوه هایی که به طور موازی با سواحل کشیده شده اند، منجر به تفاوت های قابل توجه در شرایط آب و هوایی از یک منطقه به سوی دیگر می شود. در حالی که مناطق ساحلی از شرایط آب و هوایی ملایم تر برخوردار هستند، فلات Anatolian داخلی آن به شدت تابستان های گرم و زمستان های سرد با بارش باران محدود را تجربه می کنند. مناطق متنوع ترکیه به علت توپوگرافی نامنظم، دارای شرایط آب و هوایی مختلف هستند. کوههای توروس نزدیک ساحل هستند و ابرهای بارانی نمیتوانند به قسمت داخلی کشور نفوذ کنند. برای مشاهده پکیج های تور ترکیه از صفحه [(edit)|تور ترکیه|#FF0000|22px|bold|http://www.aysham.com/تور-ترکیه] بازدید کنید. [(img)|1039549331842001B] ترکیه با دریای سیاه و گرجستان و ارمنستان در شمال شرق، ایران در شرق، عراق در جنوب شرقی، سوریه و دریای مدیترانه در جنوب، دریای اژه در غرب، و یونان و بلغارستان در مرز شمال غربی هم مرز است. آب و هوای ترکیه، مانند موقعیت آن، کم و بیش پیچیده است. ترکیه به 7 منطقه مختلف تقسیم شده است: مرمره، ساحل دریای سیاه، آناتولی شرقی، جنوب شرقی آناتولی، آناتولی مرکزی، مدیترانه و اژه. هر منطقه دارای آب و هوای بسیار متفاوت است که عمدتا توسط نزدیکی آن به دامنه های کوه و دریاها و اقیانوس های مختلف تاثیر می پذیرد. در کل، مراتع، دریای اژه و مدیترانه دارای آب و هوای مدیترانه ای با تابستان های گرم و زمستان های خفیف و مرطوب است. شرق کشور کوهستانی است با تابستان های گرم و زمستان برفی و بسیار سرد. مركز تركيه كه در فلات داخلي واقع شده است،دارای بارش باران و زمستان بسيار سرد است. شمال غرب ترکیه منطقه مرمره در شمال غربی ترکیه در استانبول، بزرگترین شهر کشور تبدیل شده است. استانبول در دریای مرمره قرار دارد که دریای داخلی است که بخش آسیایی ترکیه را از بخش اروپایی آن جدا می کند و دریای سیاه را به دریای اژه وصل می کند. در نتیجه نزدیکی آن به ساحل، استانبول و منطقه اطراف آن آب و هوای قاره ای معتدل را تجربه می کنند. شرایط آب و هوایی یک مقدار خنک تر از آب و هوای مدیترانه ای است. این منطقه در وسط توسط دریای مرمره و تنگه بسفور باریک (که همچنین به عنوان تنگه استانبول شناخته می شود) تقسیم شده است، با جریانهای قوی و سرد که فقط شناگران ماهر در آن شنا میکنند. ترکیه به عنوان نقطه تلاقی فرهنگی بین شرق و غرب شناخته شده است. آب و هوا در ترکیه همچنین نقطه دیدی برای تعدادی از اقلیم های مشخص و الگوهای آب و هوایی است. مناطق ساحلی در امتداد دریای مدیترانه و دریای اژه از آب و هوای مدیترانه برخوردار هستند که از لحاظ سرد و مرطوب و تابستان های گرم و خشک مشخص می شود. این مناطق ساحلی در طول دوره تابستان از پایان ماه تا سپتامبر با ورود گردشگران محبوب هستند. آب و هوا در منطقه دریای اژه ترکیه در طول سال، حتی در زمستان اروپا نیز عالی است. آب و هوا در ترکیه در امتداد بخش شرقی کشور بهترین استفاده در اواخر بهار (از آوریل تا می) یا اوایل پاییز (سپتامبر تا اواخر ماه اکتبر) است. آب و هوای ترکیه و آب و هوا در ساحل دریای سیاه، آب و هوای قاره ای است. فصل چهارم بسیار متمایز است و در تابستان شهرهای مرزی دریای سیاه با توریست ها و مسافرانی که مشتاق لذت بردن از آب و هوا تابستان هستند، غرق می شوند. آب و هوا فلات آناتولی یک آب و هوای استپ است (اختلاف دما زیاد بین روز و شب وجود دارد). بارش کم است و برف بیشتر است. در آناتولی غربی، آب و هوای مدیترانه ای با درجه حرارت متوسط 9 درجه سانتیگراد در زمستان و 29 درجه سانتیگراد در تابستان وجود دارد. در ساحل جنوبی آناتولی، شرایط آب و هوایی مشابه وجود دارد. آب و هوا در منطقه دریای سیاه مرطوب است (تابستان 23 درجه سانتی گراد، زمستان 7 درجه سانتیگراد). در منطقه آناتولی شرقی، زمستان طولانی وجود دارد و برف از نوامبر تا انتهای ماه آوریل باقی می ماند (میانگین دمای زمستان -13 درجه سانتی گراد و در تابستان 17 درجه سانتیگراد است). در منطقه جنوب شرقی آناتولی، تابستان گرم و خشک است، با درجه حرارت بالاتر از 30 درجه سانتی گراد. بهار و پاییز به طور کلی خفیف است، اما در هر دو فصل، تغییرات ناگهانی گرم و سرد در منطقه اغلب رخ می دهد. تابستان در ترکیه تابستان، داغ ترین فصل برای بازدید از ترکیه است با درجه حرارت تابستان، شنا، حمام آفتاب، رستوران های ساحلی، تراسهای باغ تابستانی و غواصی غنی را تجربه کنید. فصل تابستان در ترکیه (ژوئن، جولای، آگوست) در پنج منطقه از هفت منطقه مجزا در ترکیه بسیار گرم است، اما معمولا در طول شبانه روز، بدون باران و سرد است. ساحل دریای اژه و مدیترانه زمستان های سرد و بارانی دارد و تابستان های گرم و مرطوب خشک. زمستان در ترکیه فصل زمستان یکی از بهترین زمان ها برای بازدید از ترکیه است، برای تجربه زندگی محلی، اسکی و دیگر ورزش های زمستانی. فصل زمستان در ترکیه (دسامبر، ژانویه و فوریه) می تواند سرد، بارانی و برفی باشد، با روزهای سرد و روزهای آفتابی، در همه جا به جز جنوب شرقی که معتدل باقی می مانند. ترکیه بیشترین بارندگی را در فصل زمستان دریافت می کند. بهار در ترکیه فصل بهار برای دیدار از ترکیه برای لذت بردن از طبیعت زیبا، زندگی محلی، درجه حرارت کم بسیار خوب است. بهار در ترکیه (مارس، آوریل، می) است، زیرا هوا در سراسر کشور نسبتا متوسط است و روزها طولانی هستند. پاییز در ترکیه فصل پاییز (سپتامبر، اکتبر، نوامبر) برای دیدار از ترکیه با آب و هوای بسیار ملایم بسیار مناسب است برای بازدید سایت های تاریخی، درجه حرارت مناسب، زندگی محلی و طبیعت منحصر به فرد را تجربه کنید. روزها کوتاه تر می شوند و باران در ماه اکتبر در ترکیه شروع می شود.

نمایشگاه کشاورزی آنتالیا(GROWTECH)

نمایشگاه کشاورزی آنتالیا(GROWTECH)

نمایشگاه بین المللی GROWTECH نمایشگاه کشاورزی و تجهیزات کشاورزی است که هر سال در آنتالیا ترکیه برگزار میشود.نمایشگاه توسط شرکت UBM NTSR برگزار میشود، این شرکت در حال رشد و به طور مداوم هر سال و پس از تبدیل شدن به رهبر در صنعت کشاورزی است.

اطلاعات گردشگری ترکیه

اطلاعات گردشگری ترکیه

جمهوری ترکیه متشکل از آسیای صغیر، یا آناتولی (آنادولو)؛ منطقه کوچکی از شرق تراکیه (ها Trakya)، یا ترکیه در اروپا؛ و چند جزایر دور از ساحل در دریای اژه است، با مساحت 780580 کیلومتر مربع (301384 مایل مربع) است، گسترش مرز های ترکیه در 1600 کیلومتر (994 مایل) از شمال غربی به جنوب شرقی و 665 کیلومتر (404 مایل) شمال شرقی به جنوب غربی کشیده شده است. در مقایسه، منطقه اشغال شده توسط ترکیه کمی بزرگتر از ایالت تگزاس است. ترکیه به طور کلی، 97٪ در آسیا است، و 3٪ در اروپا است. این است که در شمال را به دریای سیاه هم مرز است، در شمال شرقی گرجستان و ارمنستان همسایه است، در شرق با ایران، در شمال شرقی .با عراق همسایه است، پایتخت ترکیه آنکارا است و در شمال غربی این کشور واقع شده است.

دیدگاه کاربران

اطلاعات مهم

شروع قیمت ها از

38 دلار + هزینه پرواز

تاریخ اعتبار

پاییز و زمستان 1402

کشور

ترکیه

شهر

استانبول

مدت اقامت

3 شب و 4 روز