Aysham
  • هتل ها
  • جزئیات تور
  • مرتبط ها
  • نظرات
اطلاعات هتل
نام هتل درجه هتل خدمات هتل
هر نفر در اتاق دوتخته هر نفر در اتاق یک تخته هر نفر در اتاق سه تخته 6 تا 12 سال با تخت 2 تا 6 سال بی تخت موقعیت توضیحات
690 یورو
19900000 تومان
1190 یورو
19900000 تومان
690 یورو
19900000 تومان
590 یورو
17500000 تومان
490 یورو
17500000 تومان
60 یورو
120 یورو
60 یورو
50 یورو
40 یورو
720 یورو
19900000 تومان
1250 یورو
19900000 تومان
720 یورو
19900000 تومان
620 یورو
17500000 تومان
520 یورو
17500000 تومان
65 یورو
130 یورو
65 یورو
55 یورو
45 یورو
750 یورو
19900000 تومان
1300 یورو
19900000 تومان
750 یورو
19900000 تومان
650 یورو
17500000 تومان
550 یورو
17500000 تومان
70 یورو
140 یورو
70 یورو
60 یورو
50 یورو
790 یورو
19900000 تومان
1390 یورو
19900000 تومان
790 یورو
19900000 تومان
690 یورو
17500000 تومان
590 یورو
17500000 تومان
80 یورو
160 یورو
80 یورو
70 یورو
60 یورو
820 یورو
19900000 تومان
1450 یورو
19900000 تومان
820 یورو
19900000 تومان
720 یورو
17500000 تومان
620 یورو
17500000 تومان
90 یورو
180 یورو
90 یورو
80 یورو
70 یورو
860 یورو
19900000 تومان
1530 یورو
19900000 تومان
860 یورو
19900000 تومان
760 یورو
17500000 تومان
660 یورو
17500000 تومان
100 یورو
200 یورو
100 یورو
85 یورو
75 یورو
990 یورو
19900000 تومان
1790 یورو
19900000 تومان
990 یورو
19900000 تومان
890 یورو
17500000 تومان
790 یورو
17500000 تومان
140 یورو
270 یورو
140 یورو
110 یورو
90 یورو
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

690 یورو

19900000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

1190 یورو

19900000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

690 یورو

19900000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

590 یورو

17500000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

490 یورو

17500000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

60 یورو

نرخ اتاق یک تخته

120 یورو

نرخ اتاق سه تخته

60 یورو

نرخ کودک 6 تا 12 سال

50 یورو

نرخ کودک 2 تا 6 سال

40 یورو

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

720 یورو

19900000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

1250 یورو

19900000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

720 یورو

19900000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

620 یورو

17500000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

520 یورو

17500000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

65 یورو

نرخ اتاق یک تخته

130 یورو

نرخ اتاق سه تخته

65 یورو

نرخ کودک 6 تا 12 سال

55 یورو

نرخ کودک 2 تا 6 سال

45 یورو

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

750 یورو

19900000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

1300 یورو

19900000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

750 یورو

19900000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

650 یورو

17500000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

550 یورو

17500000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

70 یورو

نرخ اتاق یک تخته

140 یورو

نرخ اتاق سه تخته

70 یورو

نرخ کودک 6 تا 12 سال

60 یورو

نرخ کودک 2 تا 6 سال

50 یورو

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

790 یورو

19900000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

1390 یورو

19900000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

790 یورو

19900000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

690 یورو

17500000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

590 یورو

17500000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

80 یورو

نرخ اتاق یک تخته

160 یورو

نرخ اتاق سه تخته

80 یورو

نرخ کودک 6 تا 12 سال

70 یورو

نرخ کودک 2 تا 6 سال

60 یورو

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

820 یورو

19900000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

1450 یورو

19900000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

820 یورو

19900000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

720 یورو

17500000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

620 یورو

17500000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

90 یورو

نرخ اتاق یک تخته

180 یورو

نرخ اتاق سه تخته

90 یورو

نرخ کودک 6 تا 12 سال

80 یورو

نرخ کودک 2 تا 6 سال

70 یورو

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

860 یورو

19900000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

1530 یورو

19900000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

860 یورو

19900000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

760 یورو

17500000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

660 یورو

17500000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

100 یورو

نرخ اتاق یک تخته

200 یورو

نرخ اتاق سه تخته

100 یورو

نرخ کودک 6 تا 12 سال

85 یورو

نرخ کودک 2 تا 6 سال

75 یورو

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

990 یورو

19900000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

1790 یورو

19900000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

990 یورو

19900000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

890 یورو

17500000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

790 یورو

17500000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

140 یورو

نرخ اتاق یک تخته

270 یورو

نرخ اتاق سه تخته

140 یورو

نرخ کودک 6 تا 12 سال

110 یورو

نرخ کودک 2 تا 6 سال

90 یورو

موقعیت مکانی
توضیحات

برنامه سفر

روز اول تور پرتغال

سه ساعت قبل از ساعت پرواز در فرودگاه حضور داشته باشید. پس از بازرسی های مرسوم به گیت مربوط به هواپیمایی ترکیش می روید و سپس چمدان ها را تحویل می دهید و کارت پرواز را دریافت میکنید و بعد از آن به صف کنترل پاسپورت می روید.

پس از رسیدن به فرودگاه لیسبون توسط راهنمای ما که با تابلوی اسم شما به استقبال شما می آید به سمت هتل ترانسفر می شوید و پس از انجام مقدمات کلید اتاق ها به شما تحویل داده میشود.

روز دوم تور پرتغال

صرف صبحانه در هتل

وقت آزاد در اختیار مسافر

شهر لیسبون سرشار از جاذبه های گردشگری تاریخی و طبیعی است. با قدم زدن در خیابان های سنگفرش شده و خوردن یک قهوه در کافه های شهر لذت تور پرتغال شما را دو چندان میکند. جاذبه های گردشگری تور پرتغال که در یک گشت نیم روزه میتوانید به بازدید از آن ها بپردازید میتوان به بنای مقدس ژرومینوس متعلق به قرن 15 ، قلعه سائو جورج که در قدیمی ترین قسمت شهر لیسبون به نام آلفامات قرار گرفته است و قلعه ار دو بلم که نمادی از دوران دریا نوردی شهر لیسبون است و همینطور موزه کالوست گولبنکیان که به احترام انسان دوست ترین و مهربانترین شهروند پرتغالی به نام کالوست ساخته شده است و یاد بودی برای این شخص مهربان است.

به محله چیادو برای خرید سوغاتی و هدیه سری بزنید.

روز سوم تور پرتغال

صرف صبحانه در هتل

وقت آزاد در اختیار مسافر

مسافران گرامی در این روز میتوانند از شهر کوهپایه ایی و اعیانی سینترا که در غرب لیسبون قرار دارد دیدن کنند ، از کاخ های افسانه ای و طبیعت زیبای آنجا لذت ببرند.

غذاهای محلی را در تور لیسبون امتحان کنید مخصوصا غذاهای دریایی را.

روز چهارم تور پرتغال

صرف صبحانه در هتل

تحویل اتاق

راهنمای ما شما را تا فرودگاه لیسبون همراهی میکند و به سمت تهران راهی میشوید.

نام تور برنامه ریزی شده

تور پرتغال ( لیسبون )

نوع تور

ورزش های آبی

ماجراجویی

نقاط ناشناخته

ساحل

تعطیلات جامع

روزهای رفت

دوشنبه

سه شنبه

چهارشنبه

پنجشنبه

جمعه

شنبه

یکشنبه

روزهای برگشت

دوشنبه

سه شنبه

چهارشنبه

پنجشنبه

جمعه

شنبه

یکشنبه

مدت اقامت

4 شب لیسبون

تاریخ اعتبار

پاییز و زمستان 1401

مناسب برای

خانواده همراه با کودکان

زوج ها

سالخوردگان

معلولین

افراد مجرد

جوانان

متخصصان

هزینه

متوسط

خدمات

صبحانه

بیمه مسافرتی

ترانسفر فرودگاهی

اخذ ویزای توریستی

راهنمای تور

سطح سختی

آسان

محل اقامت

هتل

حمل و نقل

هواپیما

نوع پرواز

پرواز قابل استرداد

کلاس پرواز

کلاس اقتصادی

نوع بلیط

بلیط رفت و برگشت

شروع قیمت ها از

690 یورو + 19.900.000

کشور مقصد

پرتغال

خط هوایی

Turkish Airlines

مقالات مرتبط

آب و هوای پرتغال

آب و هوای پرتغال

آب و هوای کشور پرتغال:کشور پرتغال در جنوب غربی قاره اروپا قرارگرفته است و از سمت شمال و شرق با اسپانیا و از سمت غرب و جنوب با اقیانوس اطلس هم مرز است. این کشور دارای جزایری به نامهای Azeros و Madeira می باشد که Azores حدود 1,100 در غرب Lisbon و Madeira در شمال جزیره Canary واقع شده است. موقعیت کشور پرتغال در نزدیکی آفریقای شمالی است، به همین دلیل یکی از گرمترین کشورهای اروپایی می باشد.شهرهای Azores و Madeira دارای آب و هوایی نسبتا گرم تر و مرطوب تر هستند. پرتغال در مقایسه با دیگر کشورهای اروپایی دارای روستاهای بیشتر و مناظر طبیعی چشم نواز در حومه شهرهای بزرگ می باشد. این کشور دارای چندیدن رودخانه است که از اسپانیا سرچشمه میگیرند. یکی از رودخانه های اصلی رودخانه ی Minho در شمال کشور است. شمال کشور پرتغال کوهستانی و ناهموار است.شمالی ترین نقطه ی پرتغال برای اسکی عالی می باشد. منطقه ی Alentejo دارای دشت هایی هموار میباشد که تا جنوب Lisbon ادامه یافته است. برای مشاهده پکیج های تور پرتغال از صفحه [(edit)|تور پرتغال|#FF0000|22px|bold|http://www.aysham.com/تور-پرتغال] بازدید کنید. [(img)|1039545331842001B] کشور پرتغال دارای آب و هوای عمدتا معتدل و مدیترانه ای است. الگوی آب و هوای این کشور در فصل زمستان مانند شهرهای ساحلی اسپانیا می باشد برای مثال میانگین دمای هوا در طول روز حداکثر تا 16 درجه سانتی گراد ( 61 درجه فارنهایت ) میشود اما رطوبت هوا در کشور پرتغال بسیار بیشتر از شهرهای ساحلی اسپانیا میباشد. در فصل زمستان به طور متوسط تنها 14 روز خشک در پرتغال حاکم است و ساعت تابش آفتاب در این فصل 5 الی 6 ساعت می باشد. در بهار فرایند گرم شدن به صورت تدریجی رخ میدهد. به طور متوسط حداکثر دمای هوا در ماه مه 22 درجه سانتی گراد ( 72 درجه فارنهایت ) بالای صفر می باشد در این فصل همچنین سواحل اقیانوس اطلس مرطوب تر از سواحل کشور اسپانیا است. در فصل تابستان نسیم با طراوتی از سمت دریا بر فراز کشور پرتغال می وزد و شرایط آب و هوایی را بسیار دلپذیر می کند. درجه حرارت حداکثر 25 درجه سانتی گراد ( 78 درجه فارنهایت )است و ساعت تابش آفتاب 11 الی 12 ساعت است و تقریبا در تمام فصل های سال هوا خشک می باشد. در فصل پاییز دوباره رطوبت به هوای پرتغال برمیگردد و در ماه تقریبا 12 الی 17 روز خشک وجود دارد. در طول فصل های پاییز و زمستان ممکن است بارندگی رخ بدهد اما در تابستان و بهار این احتمال کمتر است و درجه حرارت تا 40 درجه سانتی گراد بالای صفر می رسد. شمال غرب پرتغال دارای آب و هوایی معتدل تر است اما شمال شرق دارای زمستان هایی طولانی تر و تابستان هایی گرم تر است. تابستان در جنوب کشور همچنین بسیار گرم است و در زمستان امکان بارش برف در شمال کشور وجود دارد اما به سرعت آب می شود. بهترین فصل سفر به پرتغال: فصل گردشگری بین بهار و پاییز است اگر شما قصد سفر به پرتغال را دارید در زمستان سفر کنید، زیرا روزهای خفیف و ملایم و بارانی وجود خواهد داشت همراه با کاهش نرخ هتلها در این فصل که یک نکته مثبت در سفر است. همانطور که درجه حرارت در تابستان بسیار گرم می شود، هتل ها، رستوران ها و جاذبه های دیدنی پرتغال شلوغ تر و اغلب گران تر می شوند. جشن های لیسبون در ماه ژوئن برگزار می شود، جشنواره Santo Populi (سنت های محبوب) ، جشنواره سانتو آنتونیو جمعیت زیادی را به ویژه در شب 12 ژوئن جذب خود می کند. تعطیلات محلی لیسبون در روز 13 ژوئن است. جشنواره بندر نیز در ماه ژوئن برگزار می شود، جشنواره سان جویو،در شب 23 ژوئن، جمعیت بزرگی را جذب می کند. تعطیلات محلی پورتو 24 ژوئن است. دیگر روزهای تعطیل رسمی پرتغال: سال نو (1 ژانویه)، کارناوال (روز قبل از خاکستر چهارشنبه)، روز آزادی (25 آوریل)، روز کارگر (1 ماه مه)، روز پرتغال (10 ژوئن)، تعهد (15 اوت) مفهوم معصوم(8 دسامبر) و کریسمس (25 دسامبر).

دیدگاه کاربران

اطلاعات مهم

شروع قیمت ها از

690 یورو + 19.900.000

تاریخ اعتبار

پاییز و زمستان 1401

کشور مقصد

پرتغال

مدت اقامت

4 شب لیسبون