Aysham
  • هتل ها
  • جزئیات تور
  • مرتبط ها
  • نظرات
اطلاعات هتل
نام هتل درجه هتل خدمات هتل
هر نفر در اتاق دوتخته هر نفر در اتاق یک تخته هر نفر در اتاق سه تخته 6 تا 12 سال با تخت 2 تا 6 سال بی تخت موقعیت توضیحات
1390 یورو
18900000 تومان
1790 یورو
18900000 تومان
1390 یورو
18900000 تومان
890 یورو
18900000 تومان
890 یورو
18900000 تومان
INTERIOR STATEROOM
1490 یورو
18900000 تومان
1900 یورو
18900000 تومان
1490 یورو
18900000 تومان
920 یورو
18900000 تومان
920 یورو
18900000 تومان
INTERIOR
1550 یورو
18900000 تومان
1990 یورو
18900000 تومان
1550 یورو
18900000 تومان
950 یورو
18900000 تومان
950 یورو
18900000 تومان
INTERIOR
1620 یورو
18900000 تومان
2050 یورو
18900000 تومان
1620 یورو
18900000 تومان
990 یورو
18900000 تومان
990 یورو
18900000 تومان
EXTERIOR STATEROOM
1700 یورو
18900000 تومان
2190 یورو
18900000 تومان
1700 یورو
18900000 تومان
1020 یورو
18900000 تومان
1020 یورو
18900000 تومان
EXTERIOR
1750 یورو
18900000 تومان
2290 یورو
18900000 تومان
1750 یورو
18900000 تومان
1070 یورو
18900000 تومان
1070 یورو
18900000 تومان
EXTERIOR
1790 یورو
18900000 تومان
2350 یورو
18900000 تومان
1790 یورو
18900000 تومان
1090 یورو
18900000 تومان
1090 یورو
18900000 تومان
EXTERIOR
2130 یورو
18900000 تومان
3890 یورو
18900000 تومان
2130 یورو
18900000 تومان
1290 یورو
18900000 تومان
1290 یورو
18900000 تومان
SUITE
2250 یورو
18900000 تومان
4090 یورو
18900000 تومان
2250 یورو
18900000 تومان
1340 یورو
18900000 تومان
1340 یورو
18900000 تومان
SUITE
2550 یورو
18900000 تومان
4700 یورو
18900000 تومان
2550 یورو
18900000 تومان
1490 یورو
18900000 تومان
1490 یورو
18900000 تومان
SUITE
2750 یورو
18900000 تومان
4990 یورو
18900000 تومان
2750 یورو
18900000 تومان
1570 یورو
18900000 تومان
1570 یورو
18900000 تومان
SUITE
درجه هتل
5
خدمات
ALL
نرخ اتاق دو تخته

1390 یورو

18900000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

1790 یورو

18900000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

1390 یورو

18900000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

890 یورو

18900000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

890 یورو

18900000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
INTERIOR STATEROOM
درجه هتل
5
خدمات
ALL
نرخ اتاق دو تخته

1490 یورو

18900000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

1900 یورو

18900000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

1490 یورو

18900000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

920 یورو

18900000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

920 یورو

18900000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
INTERIOR
درجه هتل
5
خدمات
ALL
نرخ اتاق دو تخته

1550 یورو

18900000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

1990 یورو

18900000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

1550 یورو

18900000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

950 یورو

18900000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

950 یورو

18900000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
INTERIOR
درجه هتل
5
خدمات
ALL
نرخ اتاق دو تخته

1620 یورو

18900000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

2050 یورو

18900000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

1620 یورو

18900000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

990 یورو

18900000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

990 یورو

18900000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
EXTERIOR STATEROOM
درجه هتل
5
خدمات
ALL
نرخ اتاق دو تخته

1700 یورو

18900000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

2190 یورو

18900000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

1700 یورو

18900000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1020 یورو

18900000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1020 یورو

18900000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
EXTERIOR
درجه هتل
5
خدمات
ALL
نرخ اتاق دو تخته

1750 یورو

18900000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

2290 یورو

18900000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

1750 یورو

18900000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1070 یورو

18900000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1070 یورو

18900000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
EXTERIOR
درجه هتل
5
خدمات
ALL
نرخ اتاق دو تخته

1790 یورو

18900000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

2350 یورو

18900000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

1790 یورو

18900000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1090 یورو

18900000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1090 یورو

18900000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
EXTERIOR
درجه هتل
5
خدمات
ALL
نرخ اتاق دو تخته

2130 یورو

18900000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

3890 یورو

18900000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

2130 یورو

18900000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1290 یورو

18900000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1290 یورو

18900000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
SUITE
درجه هتل
5
خدمات
ALL
نرخ اتاق دو تخته

2250 یورو

18900000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

4090 یورو

18900000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

2250 یورو

18900000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1340 یورو

18900000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1340 یورو

18900000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
SUITE
درجه هتل
5
خدمات
ALL
نرخ اتاق دو تخته

2550 یورو

18900000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

4700 یورو

18900000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

2550 یورو

18900000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1490 یورو

18900000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1490 یورو

18900000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
SUITE
درجه هتل
5
خدمات
ALL
نرخ اتاق دو تخته

2750 یورو

18900000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

4990 یورو

18900000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

2750 یورو

18900000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1570 یورو

18900000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1570 یورو

18900000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
SUITE

برنامه سفر

تور کشتی کروز یونان

در چند سال گذشته سفر کردن به کشورهای مختلف با کشتی در میان مردم رواج زیادی پیدا کرده و تورهای سفر با کشتی بسیار پرطرفدار شده اند. سفر با کشتی کروز به جزایر یونان یکی از این تورهای بسیار پرطرفدار است که اتفاقا در میان ایرانیان هم محبوبیت زیادی دارد. 

بدون شک بازدید از جزایر زیبای یونان یکی از بهترین سفرهایی است که هرکسی در زندگی تجربه می کند و خاطرات شیرینی را برای شما رقم خواهد زد. در ادامه اطلاعات بیشتری درخصوص تور کشتی کروز یونان به شما ارائه خواهیم داد. همراه ما باشید!

مزایای سفر با تور کشتی کروز یونان

در صورتی که با کشتی کروز به یونان سفر کنید، نسبت به سفر زمینی از مکان های توریستی بیشتری بازدید خواهید کرد. در واقع تور یونان با کشتی کروز یک فرصت طلایی در اختیار شما قرار می دهد که از جزایر زیبا و شگفت انگیزی بازدید کنید که این امکان در سفرهای زمینی وجود نخواهد داشت. 

در تور کشتی کروز یونان خود کشتی نقش هتل را برای شما ایفا می کند و این موضوع از نظر اقتصادی بسیار به صرفه است. خوشبختانه این کشتی از امکانات زیادی برخوردار می باشد و شرایط رفاهی فراهم شده برای شما هیچ تفاوتی با هتل ندارد. در واقع سفر با کشتی کروز مثل این است که شما در یک هتل سیار قرار گرفته باشید!

مزیت مهم دیگر تور کروز یونان این است که در این صورت امکان سفر بدون ویزا هم وجود دارد. البته این امکان در برخی از پکیج های این تور وجود دارد و در موارد دیگر به ویزای شینگن تفریحی نیاز خواهد بود.

قیمت تور کشتی کروز یونان

قیمت تور یونان با کشتی کروز براساس عوامل مختلفی تعیین می شود و نمی توان میزان دقیقی برای آن در نظر گرفت. به طور کلی عواملی مثل مدت زمان اقامت، امکانات کشتی، خدماتی که در اختیار مسافران قرار می گیرد، مقاصد و مکان هایی که از آن ها بازدید می شود و... روی قیمت این تور تاثیر خواهند داشت. 

امکانات کشتی کروز

در صورت سفر با تور کشتی کروز یونان امکانات مختلفی در اختیار مسافران قرار می گیرد. این کشتی ها از امکاناتی مانند سوئیت های مجهز و بسیار لوکس، رستوران، کافی شاپ، مرکز اسپا و ماساژ، سالن بدنسازی و استخر و... برخوردارند. مسافران می توانند بسته به نوع تور، به صورت رایگان و یا با پرداخت هزینه اندک از آن ها استفاده کنند.

مدارک لازم برای تور کشتی کروز یونان

برای سفر با کشتی کروز به جزایر یونان به یک پاسپورت با اعتبار حداقل 7 ماه و همچنین تمام پاسپورت های قبلی، اصل شناسنامه، اصل مدارک شغلی و یک ضمانت نامه بانکی برای اطمینان از برگشت مسافرین نیاز است. 

بهترین زمان برای سفر به یونان با کشتی کروز

بهترین زمان برای سفر با کشتی کروز به جزایر یونان، در نوروز و فصل بهار تا اواخر تابستان است. در این زمان شما می توانید با خیال راحت و بدون نگرانی از تغییرات اب و هوایی از امکانات کشتی کروز لذت ببرید. 

اکثر افراد ترجیح می دهند تعطیلات نوروز را در یک کشتی کروز لوکس و در جزایر یونان سپری کنند. البته در بقیه فصول سال هم امکان سفر به یونان با کشتی کروز وجود دارد و انتخاب فصل مورد نظر برای مسافرت کاملا به خواسته شما بستگی خواهد داشت. 

عنوان

تور کشتی کروز یونان

نوع

مسافرت با کشتی

مدت اقامت

7 شب و 8 روز

تاریخ اعتبار

SOLD OUT

سطح سختی

آسان

شروع قیمت ها از

1390 یورو + 15.000.000 تومان

کشور

یونان

شهر

آتن

شرکت های هواپیمایی

Turkish Airlines

مقالات مرتبط

دیدگاه کاربران

اطلاعات مهم

شروع قیمت ها از

1390 یورو + 15.000.000 تومان

تاریخ اعتبار

SOLD OUT

کشور

یونان

شهر

آتن

مدت اقامت

7 شب و 8 روز