Aysham

درباره تورهای یکروزه آژانس آیشم

@val3

سفر در قالب تورهای یکروزه راه حل مناسبی برای کسانی است که مشغله کاری فراوان و زمان اندکی برای استراحت و سفر کردن دارند. تورهای متنوع یکروزه که اغلب بصورت گروهی انجام میشود به شما فرصت آشنایی با دیگران و گذراندن اوقاتی شاد در کنار دوستان و خانواده را میدهد. احساس سرزندگی و شادابی را با گذراندن یک آخر هفته یا یک روز تعطیل در دامان طبیعت ، شهر یا روستایی زیبا و بدور از آلودگی ها و شلوغی شهر های بزرگ تجربه کنید و تمام استرس ها و دغدغه های خود را حتی برای یک روز هم که شده فراموش کنید. اگر فرصت کافی برای برنامه ریزی سفر ندارید این کار را به ما بسپارید. آژانس آیشم با برگزاری تورهای یکروزه ای مانند تور یک روزه هفت آبشار تیرکن، تور یک روزه کویر متین آباد، تور یکروزه چشمه تاریخی باداب سورت و دریاچه بهشتی الندان، تور یکروزه دریاچه سقالکسار و جنگل و مرداب سراوان، تور یکروزه ییلاق سی دشت، تور یک روزه نوش آباد و کویر متین آباد، تور یک روزه نوش آباد و تور یکروزه آبشار سنگ درکا، تور یکروزه آبشار هریجان، تور یکروزه جنگل الیمستان، تور یکروزه دشت نمارستاق تا آبشار دریوک، تور یکروزه سرپوش تنگه، تور یکروزه ییلاق سلانسر، تور یکروزه گلاب گیری کاشان، تور یکروزه تور پرنده نگری دشت لار، تور یکروزه قزوین، تور یکروزه طالقان، تور یکروزه آب بازی سیبان دره، تور یکروزه تنگه واشی، توریکروزه آبشار گزو و جنگل لفور، تور یکروزه قلعه الموت و دریاچه اوان، تور غار علیصدر و لاله جین، تور یکروزه کویر مرنجاب، تور یکروزه تور قلعه رودخان، تور یک روزه جنگل ارفع کوه، تور یک روزه غار کهک، تور یک روزه کویر کرشاهی، تور یک روزه آهار به شکرآب، تور یک روزه جنگل مرس سی، تور یک روزه مرداب هسل، توریکروزه دریاچه حوض سلطان، تور یک روزه آبشار خور، تور یک روزه غار یخ مراد، تور یک روزه جنگل الیمستان، تور یک روزه ابیانه، تور یک روزه مرداب دریوک، تور یک روزه غار دانیال، تور یک روزه صعود به قله الیمستان، تور یک روزه طبیعت پلور،لار،لاریجان ، تور یک روزه فیلبند، تور یک روزه نمک آبرود، تور یک روزه تنگه ساواشی، تور کویر مصر، تور کویر ورزنه، تور کویر بادرود، تور ده تنگه و قله قلعه دختر، تور تنگه لالون، تور پیاده روی در جنگل راش، تور روستای هرانده تا خمده، تور پارک ملی سرخه حصار، تور دشت آزو و دامنه های قله پاشوره، تور دشت شقایق های پارک ملی لار، تور آبشار سنگان، قله پهنه حصار، تور دشت هویج و صعود به قله پرسون، تور دریاچه نمک قم(حوض سلطان)، تور صعود به قله کلون بستک، توریکروزه دره شموشک، تورروستا و آبشار رندان، تور دریاچه دریاچه شورمست، تور یکروزه گرمسار، تور کویر کاراکال یزد، تور کویر لوت، تور جاده چالوس، توریکروزه درياچه سقالکسار، تور یکروزه جنگل گیسوم تالش، تور مرداب سراوان گیلان، تور جنگل ابر شاهرود، تور سوباتان تالش تا اسالم خلخال، تور سرعین اردبیل، توریک روزه غار کتله خور، تور یک روزه دره زمان، تور یک روزه آبشار ویسادار، تور یکروزه آبشار ترز، ... با توجه به فصل های مختلف سال خدمات ارائه میدهد.