Aysham

الفبای یونانی و معدل انگلسی آن + حروف لاتین یونانی و نماد آن در شیمی

الفبای یونانی یکی از کامل ترین و قدیمی ترین الفباها در جهان به شمار می رود و مردم یونان از سده نهم قبل از میلاد تا کنون با استفاده از آن نگارش می کنند. این الفبا از 24 حرف برخوردار است و کاربردهای فراوانی دارد. جالب است بدانید برخی از محققان عقیده دارند الفبای لاتین هم از روی همین الفبا گرفته شده است.

در ادامه شما را با حروف الفبای یونانی و معادل انگلیسی آن ها اشنا خواهیم کرد. همراه ما باشید!

 کاربردهای الفبای یونانی

جالب است بدانید الفبای یونانی در بسیاری از حوزه های مختلف مثل نامگذاری های علمی، فیزیک، شیمی، ریاضیات و.. کاربرد دارد. برای مثال در فیزیک برای نشان دادن بازه از حرف دلتا Δ، در ریاضیات و هندسه برای نشان دادن زاویه از حرف تتا q، برای نشان دادن مجموع اعداد بازه ای از سیگما S و.. استفاده خواهد شد.

 الفبای یونانی و معادل انگلیسی آن

الفبای یونانی و معادل انگلیسی آن به ترتیب به صورت زیر می باشد:

 a  =             آلفا                alpha       α     A

b =             بتا                 beta        β      B

g =             گاما                gamma      γ      Γ

d =              دِلتا               delta      δ      Δ

e =              اپسیلون          epsilon    ε      E

z  =               زِتا              zeta       ζ     Z

h,è =              اِتا             eta        η     H

th =             تِتا                theta      θ     Θ

i  =              یوتا               iota       ι      I

k  =              کاپا              kappa      k     K

l =               لاندا              lambda     λ     Λ

m =                مو             mu     μ       M

n =                نو              nu        ν     N

x  =              کسی             xi         ξ     Ξ

o =              اُمیکرون        Ο     o     omicron

p =           پی                   pi        π    Π

rh,r =  رو                        rho        ρ    P

s =             سیگما             sigma      σ     Σ

t  =             تاو                 tau       τ     Τ

Ü =             اُسپیلون          uspilon     υ    Y

ph  =            فی               phi       φ    Φ

kh =      خی                     Χ     χ       chi

ps =            پسای             psi      ψ    Ψ

Ö =             اُمگا               omega     ω     Ω

 

حتما مشاهده کنید : لیست خدایان یونان باستان + عکس خدایان یونانی

 حروف لاتین یونانی و نماد آن در شیمی

همانطور که گفتیم، یکی از کاربردهای حروف لاتین یونانی مربوط به حوزه شیمی می باشد. معمولا در شیمی برای نام گذاری ترکیبات مختلف و فرمول نویسی از حروف و اعداد یونانی استفاده می شود.

جالب است بدانید در گذشته محققان و دانشمندان زبان یونانی را به عنوان یک درس مهم یاد می گرفتند. در واقع هربار که یک دانشمند نماد و یا ترکیبات شیمیایی جدیدی خلق می کرد، برای نگاش آن از حروف و یا اعداد یونانی بهره می برد. به همین دلیل است که امروزه همه ما ترکیبات شیمیایی مختلف را با اعداد و حروف لاتین یونانی میشناسیم.

اعداد یونانی به صورت زیر هستند:

1=I

2=II

3=III

4=IV

5=V

6=VI

7=VII

8=VIII

9=IX

10=X

برای اعداد بزرگتر هم از ترکیب این نماد ها استفاده می شود. برای مثال عدد 11 برابر عدد 10 (X) به همراه عدد 1 (I) خواهد بود؛ یعنی: XI

امیدواریم که این مطالب برای شما مفید واقع شده باشند!

پیشنهادات ما : تور یونان - تور اسپانیا - تور اروپا