Aysham
  • هتل ها
  • جزئیات تور
  • مرتبط ها
  • نظرات
اطلاعات هتل
نام هتل درجه هتل خدمات هتل
هر نفر در اتاق دوتخته هر نفر در اتاق یک تخته هر نفر در اتاق سه تخته 6 تا 12 سال با تخت 2 تا 6 سال بی تخت موقعیت توضیحات
460 یورو
36000000 تومان
660 یورو
36000000 تومان
460 یورو
36000000 تومان
240 یورو
29000000 تومان
240 یورو
29000000 تومان
40 یورو
65 یورو
40 یورو


510 یورو
36000000 تومان
740 یورو
36000000 تومان
510 یورو
36000000 تومان
240 یورو
29000000 تومان
240 یورو
29000000 تومان
50 یورو
80 یورو
50 یورو


510 یورو
36000000 تومان
740 یورو
36000000 تومان
510 یورو
36000000 تومان
240 یورو
29000000 تومان
240 یورو
29000000 تومان
50 یورو
60 یورو
50 یورو


630 یورو
36000000 تومان
930 یورو
36000000 تومان
630 یورو
36000000 تومان
360 یورو
29000000 تومان
360 یورو
29000000 تومان
70 یورو
120 یورو
70 یورو
30 یورو
30 یورو
680 یورو
36000000 تومان
1050 یورو
36000000 تومان
680 یورو
36000000 تومان
240 یورو
29000000 تومان
240 یورو
29000000 تومان
80 یورو
140 یورو
80 یورو


770 یورو
36000000 تومان
1170 یورو
36000000 تومان
770 یورو
36000000 تومان
420 یورو
29000000 تومان
420 یورو
29000000 تومان
100 یورو
170 یورو
100 یورو
45 یورو
45 یورو
800 یورو
36000000 تومان
1370 یورو
36000000 تومان
800 یورو
36000000 تومان


110 یورو
210 یورو
110 یورو


900 یورو
36000000 تومان
1370 یورو
36000000 تومان
900 یورو
36000000 تومان
540 یورو
29000000 تومان
540 یورو
29000000 تومان
130 یورو
210 یورو
70 یورو
130 یورو
70 یورو
درجه هتل
3
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

460 یورو

36000000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

660 یورو

36000000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

460 یورو

36000000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

240 یورو

29000000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

240 یورو

29000000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
3
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

40 یورو

نرخ اتاق یک تخته

65 یورو

نرخ اتاق سه تخته

40 یورو

نرخ کودک 6 تا 12 سال

نرخ کودک 2 تا 6 سال

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

510 یورو

36000000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

740 یورو

36000000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

510 یورو

36000000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

240 یورو

29000000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

240 یورو

29000000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

50 یورو

نرخ اتاق یک تخته

80 یورو

نرخ اتاق سه تخته

50 یورو

نرخ کودک 6 تا 12 سال

نرخ کودک 2 تا 6 سال

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

510 یورو

36000000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

740 یورو

36000000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

510 یورو

36000000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

240 یورو

29000000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

240 یورو

29000000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

50 یورو

نرخ اتاق یک تخته

60 یورو

نرخ اتاق سه تخته

50 یورو

نرخ کودک 6 تا 12 سال

نرخ کودک 2 تا 6 سال

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

630 یورو

36000000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

930 یورو

36000000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

630 یورو

36000000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

360 یورو

29000000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

360 یورو

29000000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

70 یورو

نرخ اتاق یک تخته

120 یورو

نرخ اتاق سه تخته

70 یورو

نرخ کودک 6 تا 12 سال

30 یورو

نرخ کودک 2 تا 6 سال

30 یورو

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

680 یورو

36000000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

1050 یورو

36000000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

680 یورو

36000000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

240 یورو

29000000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

240 یورو

29000000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

80 یورو

نرخ اتاق یک تخته

140 یورو

نرخ اتاق سه تخته

80 یورو

نرخ کودک 6 تا 12 سال

نرخ کودک 2 تا 6 سال

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

770 یورو

36000000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

1170 یورو

36000000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

770 یورو

36000000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

420 یورو

29000000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

420 یورو

29000000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

100 یورو

نرخ اتاق یک تخته

170 یورو

نرخ اتاق سه تخته

100 یورو

نرخ کودک 6 تا 12 سال

45 یورو

نرخ کودک 2 تا 6 سال

45 یورو

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

800 یورو

36000000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

1370 یورو

36000000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

800 یورو

36000000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

نرخ کودک 2 تا 6 سال

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

110 یورو

نرخ اتاق یک تخته

210 یورو

نرخ اتاق سه تخته

110 یورو

نرخ کودک 6 تا 12 سال

نرخ کودک 2 تا 6 سال

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

900 یورو

36000000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

1370 یورو

36000000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

900 یورو

36000000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

540 یورو

29000000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

540 یورو

29000000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

130 یورو

نرخ اتاق یک تخته

210 یورو

نرخ اتاق سه تخته

70 یورو

نرخ کودک 6 تا 12 سال

130 یورو

نرخ کودک 2 تا 6 سال

70 یورو

موقعیت مکانی
توضیحات

برنامه سفر

یک ساعت قبل از ساعت پرواز در فرودگاه حضور داشته باشید. پس از بازرسی های مرسوم به گیت مربوط به هواپیمایی اکراینی می روید و سپس چمدان ها را تحویل می دهید و کارت پرواز تهران-لارناکا را دریافت میکنید و بعد از آن به صف کنترل پاسپورت می روید.

روز اول تور قبرس:

رسیدن به لارناکا - ترانسفر به لیماسول

در فرودگاه لارناکا چمدان ها را تحویل میگیرید و توسط راهنمای فارسی زبان ما که با تابلوی اسم شما به استقبال شما می آید، به آیاناپا ترانسفر میشوید و پس از انجام مقدمات لازم کلید اتاق به شما تحویل داده میشود.

پیشنهاد می‌کنیم در هنگام عصر با قدم زدن در ساحل آیاناپا و لذت بردن از منظره غروب آفتاب با فضای جزیره آیاناپا آشنا شوید و برای رفع خستگی به یکی از رستوران‌ها و یا کافه‌های موجود در ساحل برای صرف عصرانه یا شام و امتحان کردن یک غذای محلی بروید. نا گفته نماند که قهوه ترک نیز در بین اکثر گردشگران تور قبرس محبوب است.

با توجه به نزدیک بودن آیاناپا به لارناکا اکثر توریست ها نیز از این شهر بازدید میکنند چرا که برای گذراندن چند روز تفریحی در تعطیلات بهترین گزینه است.

آیاناپا برای سواحل شنی خود معروف است که مکانی برای تفریح و استراحت خانواده ها و جوانان است و سواحل تمیز و جذاب و دریای فیروزه ای روشن، هتلهای لوکس، رستوران ها و کافه ها و باشگاه های شبانه، هوای آفتابی، تفریحات و جذبه های گردشگری متنوع هر ساله تعداد فراوانی از گردشگران را به خود جذب میکند.

@val3

تور قبرس،تور قبرس اروپایی،مجری مستقیم تور قبرس،تور قبرس ارزان،تور لارناکا،تور لیماسول،تور آیاناپا،تور ارزان قیمت قبرس،تور قبرس نوروز،جاهای دیدنی قبرس،جاذبه های قبرس،جزیره های قبرس

روز دوم تور قبرس:

صرف صبحانه در هتل

وقت آزاد می باشد.

جاذبه های گردشگری آیاناپا:

منطقه بلولاگون آیاناپا (در این ناحیه که تفریحگاهی محبوب در بین اکثر گردشگران است میتوانید از تورهای گشت دریایی که همراه با برنامه های سرگرم کننده و موسیقی زنده و غذاهای خوشمزه است لذت ببرید.) ، صومعه‌ی آیاناپا، غارهای دریایی آیاناپا، موزه‌ی Thalassa، دماغه‌ی گرکو،پارک آبی آیاناپا، پارک مجسمه ها آیاناپا، لونا پارک آیاناپا، ساحل گرشین، ساحل نیسی آیاناپا، ورزش های آبی و مخصوصا ورزش هیجان انگیز بانجی جامپینگ

روز سوم تور قبرس:

صرف صبحانه در هتل

وقت آزاد می باشد.

آیاناپا نیز مانند هر شهر توریستی دیگر در قبرس دارای مراکز خرید متنوعی است و به یاد داشته باشید که در ماه های تابستان محصولات خود را با تخفیف های خوبی به فروش می رسانند.

مراکز خرید شهر آیاناپا: مرکز خرید Stathis، مرکز خرید Plaza، مرکز خرید Incredible Universe، مرکز خرید Internapa

در مراکز خرید آیاناپا میتوانید لباس و كيف و كفش، صنايع دستي و سوغاتي و لوازم سفالی و بسیاری موارد دیگر را تهیه کنید.

روز چهارم تور قبرس:

صرف صبحانه در هتل

وقت آزاد می باشد.

با توجه به این که شهر آیاناپا چندان بزرگ نیست، می‌توانید با پیاده‌ روی بیشتر جاهای آن را بگردید و کشف کنید یا اگر تمایل به استفاده از دوچرخه داشته باشید، مسیرهای مشخص دوچرخه سواری زیادی وجود دارند و در بیشتر مکان ها دوچرخه اجاره می دهند.

از تفریحات ساحلی آیاناپا و ورزش های آبی متنوع، شنا و غواصی، پارک های آبی، حمام آفتاب گرفتن و بسیاری موارد دیگر مانند دوچرخه‌سواری، ماهیگیری، قایق رانی، اسکی روی آب، چتر متصل به قايق، جت اسكي و بانجي جامپينگ میتوانید در آیاناپا لذت ببرید.

@val3

تور قبرس،تور قبرس اروپایی،مجری مستقیم تور قبرس،تور قبرس ارزان،تور لارناکا،تور لیماسول،تور آیاناپا،تور ارزان قیمت قبرس،تور قبرس نوروز،جاهای دیدنی قبرس،جاذبه های قبرس،جزیره های قبرس

روز پنجم تور قبرس:

صرف صبحانه در هتل

تحویل اتاق

توسط راهنمای ما تا لارناکا ترانسفر می شوید و پس از رسیدن به فرودگاه لارناکا به سمت تهران پرواز خواهید داشت.

نام تور برنامه ریزی شده

تور قبرس اروپایی ( آیاناپا )

نوع تور

هنر و فرهنگ

شهر و خرید

ورزش های آبی

ماجراجویی

نقاط ناشناخته

ساحل

تعطیلات جامع

مدت اقامت

تور آیاناپا 5 شب و 6 روز

تاریخ اعتبار

بهار 1402

مناسب برای

خانواده همراه با کودکان

زوج ها

سالخوردگان

معلولین

افراد مجرد

جوانان

متخصصان

هزینه

اقتصادی

خدمات

صبحانه

بیمه مسافرتی

ترانسفر فرودگاهی

راهنمای تور

اخذ ویزای توریستی

سطح سختی

آسان

محل اقامت

هتل

حمل و نقل

هواپیما

نوع پرواز

برنامه ریزی شده

کلاس پرواز

کلاس اقتصادی

نوع بلیط

بلیط رفت و برگشت

شروع قیمت ها از

460 یورو + 36.000.000 تومان

کشور مقصد

قبرس

شهر مقصد

آیاناپا

خط هوایی

Emirates Airlines

مقالات مرتبط

اطلاعات گردشگری قبرس

اطلاعات گردشگری قبرس

قبرس اروپایی واقع در انتهای شمال شرقی حوضه مدیترانه می باشد. قبرس سومین جزیره بزرگ در منطقه مدیترانه، با مساحت 9251 کیلومتر مربع (3572 مایل مربع) است. آژانس هواپیمایی آیشم مجری مستقیم تور قبرس ، تور آیاناپا ، تور لارناکا ، تور لیماسول. آژانس هواپیمایی آیشم بهترین و ارزانترین تور قبرس ، تور لارناکا ، تور آیاناپا و تور لیماسول را ارائه می دهد.

رستوران های آیاناپا

رستوران های آیاناپا

در شهر توریستی آیاناپا رستوران ها و کافه های متنوعی وجود دارد که میزبان مهمانان و گردشگران این شهر زیبا هستند. اگر در اطراف بندر قدم بزنید رستورانهای خوبی را که غذاهای دریایی ارائه می‌دهند میتوانید ببینید و مطمئن باشید که ارزش امتحان کردن را دارند. همچنین نشستن در یک بار در کنار ساحل و مشاهده غروب آفتاب و در حال نوشیدن نوشیدنیهای رنگارنگ توصیه می‌شود. به شما پیشنهاد میکنیم در یک بار در ساحل آیاناپا بنشینید و با نوشیدن نوشیدنیهای خوشمزه و رنگارنگ منظره ی غروب خورشید را نظاره گر باشید. در ادامه این مقاله به معرفی رستورانهای آیاناپا میپردازیم.

قبرس کجاست؟

قبرس کجاست؟

قبرس کجاست؟

قبرس که قبلا به نام جمهوری قبرس شناخته می شد کشور جزیره ای کوچکی است که در منطقه اژه و دریای مدیترانه واقع شده است. پایتخت قبرس نیکوزیا است و همچنین به عنوان بزرگترین شهر این کشور عمل می کند. این کشور با جمعیتی حدود 1 میلیون نفر یکی از کوچکترین کشورهای جهان است.

 

این جزیره در جنوب ترکیه و غرب سوریه و لبنان و شمال غربی اسرائیل واقع شده است. موقعیت استراتژیک و بی طرفی نسبی آن در ارتباط با بسیاری از کشورهای خاورمیانه، آن را به عنوان یک نقطه تقاطع تبدیل کرده است و در برخی از اقدامات جدی دیپلماتیک مفید بوده است. قبرس سومین جزیره بزرگ در مدیترانه ، پس از ساردینیا و سیسیل و قبل از کرت یونان میباشد.

@val3

 

 

قبرس چه نوع حکومتی دارد؟

قبرس یک جزیره تقسیم شده با بخش شمالی تحت کنترل ترکیه است. که به نام "جمهوری ترک قبرس شمالی" شناخته می شود، اما تنها توسط خود ترکیه به عنوان مشروعیت شناخته شده است. طرفداران جمهوری قبرس ممکن است به بخش شمالی به عنوان "قبرس اشغال شده" اشاره کنند. بخش جنوبی جمهوری مستقل به نام جمهوری قبرس است که گاهی اوقات به عنوان "قبرس یونانی" نامیده می شود، هر چند این گمراه کننده است. فرهنگ یونانی است اما بخشی از یونان نیست. کل جزیره و جمهوری قبرس بخشی از اتحادیه اروپا است، هرچند که این امر به بخش شمالی جزیره تحت کنترل ترکیه اعمال نمی شود.

@val3

 حتما بخوانید : جزیره سفید یونان کجاست؟ جاهای دیدنی سانتورینی زیباترین جزیره یونان

پایتخت قبرس کجاست؟

نیکوزیا پایتخت آن است با "خط سبز" به دو قسمت تقسیم می شود، شبیه به روش برلین تقسیم شده است.

دسترسی بین دو بخش قبرس اغلب محدود شده است اما در سال های اخیر عموما بدون مشکل بوده است.

بسیاری از بازدیدکنندگان به لارناکا بندر اصلی واقع در ساحل جنوب شرقی جزیره می روند.

آب و هوای قبرس چگونه است؟

قبرس از آب و هوای مدیترانه ای برخوردار است، با تابستان های طولانی، گرم و خشک از ماه می تا اکتبر و زمستان های معتدل با باران های گاه به گاه، که از دسامبر تا فوریه ادامه دارد. تابستان و زمستان در قبرس با فصل های کوتاه پاییز و بهار از هم جدا می شوند. میانگین دمای روز در طول تابستان از + 21 تا + 34 درجه سانتیگراد متغیر است، اگرچه در تابستان دمای هوا می تواند به + 40 درجه سانتیگراد نیز برسد. در طول ماه‌های خنک‌تر، دما می‌تواند بین 7+ تا 150+ درجه باشد، اگرچه حتی در اوج زمستان معمولاً شش ساعت آفتاب در طول روز وجود دارد.

@val3

 حتما بخوانید : جزایر یونان بدون ویزا برای ایرانیان کجاست؟

آیا قبرس جزیره ای یونانی است؟

قبرس ارتباطات فرهنگی گسترده ای با یونان دارد، اما تحت کنترل یونان نیست.

قبرس مستعمره انگلیس از سال 1925 تا 1960 بود. قبل از آن، تحت کنترل اداری بریتانیا از سال 1878 و تحت کنترل امپراتوری عثمانی برای بیشتر چند صد سال پیش بوده است.

در حالی که بحران مالی یونان بر کل منطقه و سایر نقاط اروپا تأثیر می گذارد، این مسئله قبرس را بیشتر از هر کشوری یا منطقه ای تحت تاثیر قرار نمی دهد. بانک های قبرس با یونان ارتباط چندانی دارند و بانک ها با دقت نگاه داشتن این وضعیت را دارند، اما سایر نقاط اقتصاد قبرس جدا از یونان است. اگر یونان به ترک یورو پایان دهد، بر قبرس تاثیر نخواهد گذاشت، و همچنان از یورو استفاده خواهد کرد. با این حال، قبرس مشکلات مالي خود را دارد و ممکن است در برخی مواقع نیاز به یک "وعده گارانتی" جداگانه داشته باشد.

@val3

 حتما بخوانید : یونان کجاست؟ یونان چگونه کشوری است؟ از بررسی فرهنگ و رسوم تا راهنمای سفر به این کشور

شهرهای اصلی قبرس کدام است؟

نیکوزیا (پایتخت)

فاماگوستا

لارناکا

پافوس (جایی جشنواره سالانه فرهنگی به نام Aphrodite برگزار میشود).

لیماسول

 

واحد پول قبرس چیست؟

 

از اول ژانویه 2008، قبرس یورو را به عنوان پول رسمی خود پذیرفته است. در عمل، بسیاری از بازرگانان طیف گسترده ای از ارزهای خارجی را می گیرند. پوند قبرس به تدریج در چند سال بعد هم رد شد. قبرس شمالی هنوز به عنوان ارز اصلی خود از لیره ی جدید ترکیه استفاده می کند.

در حالی که قبرس شمالی قبلا به صورت رسمی از لیره ترکیه استفاده کرده، در عمل، تجار و هتلداران آن سالها طیف وسیعی از ارزهای خارجی را قبول کرده اند و این ادامه خواهد یافت.

از اول ژانویه 2008، یورو در تمام معاملات در قبرس مورد استفاده قرار گرفت.

 

مردم قبرس به چه زبانی صحبت میکنند؟

قبرسی ها تحصیل کرده و چند زبانه هستند. زبان رسمی قبرس یونانی و ترکی است، با این حال انگلیسی به طور گسترده صحبت و نوشته می شود و زبان تجارت بین المللی است. آلمانی، فرانسوی و روسی نیز به دلیل تعداد فارغ التحصیلان قبرسی از دانشگاه های خارج از کشور و نیز روابط تجاری جزیره با جامعه تجاری جهانی، به طور گسترده در تجارت صحبت می شود.

 حتما بخوانید : بهترین مقاصد گردشگری اروپا؛ جاذبه های گردشگری اروپا

خرید در قبرس

در تور قبرس شما می توانید تا زمانی که از حال بروید خرید کنید. این جزیره دارای فروشگاه هایی است که همه سلیقه ها و نیازها را راضی میکند. بیشتر فروشگاه های زنجیره‌ ای بزرگ بریتانیایی و اروپایی در این جزیره نمایندگی دارند و تعداد زیادی بوتیک مد روز و مراکز خرید بزرگ در نیکوزیا، لیماسول و پافوس وجود دارد که مارک‌های طراحانی از جمله لویی ویتون، شنل، دولچه و گابانا، گوچی، روبرتو کاوالی، کالوین کلین، کنزو، جیانفرانکو فر و بسیاری دیگر را می‌فروشند. برای کسانی که به دنبال چیزی منحصر به فرد تر هستند، می توانید اقلام سنتی و دست ساز را که اساساً قبرسی هستند، در شهرهای قدیمی، شهرهای بزرگ و همچنین در بسیاری از روستاهای حومه شهر پیدا کنید.

@val3

 

ساعات کاری در قبرس

ساعات کاری و اداری معمولاً از8:30 صبح تا 13:00 و 2:00 بعد از ظهر تا 5:30 بعد از ظهر است، اگرچه در تابستان برخی از دفاتر یک استراحت طولانی برای صرف ناهار دارند . دفاتر دولتی معمولا از 7:30 صبح تا 2:30 بعد از ظهر، از دوشنبه تا جمعه و تا ساعت 6 بعد از ظهر پنجشنبه ها باز هستند. بانک ها معمولاً در ساعت 8:30 صبح باز می شوند و در ساعت 1:30 بعد از ظهر بسته می شوند. بانک های بین المللی از ساعت 8:30 صبح تا 5:30 بعد از ظهر باز هستند. مغازه ها معمولا از دوشنبه تا شنبه از ساعت 9 صبح تا 7 بعدازظهر باز هستند و سوپرمارکت های بزرگتر، مراکز خرید و مناطق توریستی در تمام روزها و یکشنبه ها نیز باز هستند.

 حتما بخوانید : کشورهای اروپایی بدون ویزا برای ایرانیان؛ کشورهای اروپایی بدون ویزای شینگن

چرا به قبرس سفر کنیم؟

@val3

-غذاهای قبرس ترکیبی از غذاهای مدیترانه ای است

قبرس در تقاطع سه قاره واقع شده است - در نتیجه، غذاهای آن تحت تأثیر غذاهای جنوب اروپا، خاورمیانه و آسیای مرکزی است. مردم محلی عاشق سبزیجات هستند، و این در تعداد غذاهای تهیه شده ازسبزیجات قابل مشاهده است - چه سرخ شده یا خام، سرد در خامه یا با ماست سرو میشود، یا ابتدا خشک شده و سپس پخته شده باشد، انتخاب با شماست. برای یک تجربه یک غذای محلی، غذاهای گوشتی سنتی یا سبزیجاتی مانند دوروم (ترکیه ای) را امتحان کنید.

اگر از دوستداران غذا هستید، قبرس شما را نا امید نمی کند

 

-این یک سفر به مسیر تاریخی است

قبرس یکی از قدیمی ترین تاریخ ها را دارد که قدمت آن به 1100 سال قبل از میلاد می رسد. سعی کنید به سالامیس سفر کنید، شهری که زمانی میزبان ابرقدرت های متوالی از جمله آشوری ها، مصری ها، ایرانی ها و رومی ها بوده است. یا Soli را انتخاب کنید، پادشاهی باستانی قبرس که در نزدیکی Lefke قرار دارد و با سنت مارک مرتبط است. اگرچه حفاری در سولی هنوز به پایان نرسیده است، اما تعدادی کلیسا، موزه ها و بناهای دیگر در سراسر جزیره پراکنده هستند.

 

-آسمان آبی و آب و هوای عالی در تمام طول سال

قبرس از زمستان های معتدل، تابستان های طولانی تر و دوره های کوتاه پاییز و بهار برخوردار است. این آب و هوای مدیترانه ای جذابی است، به ویژه برای اروپایی هایی که مایل به فرار از آب و هوای بد در کشورهای خود هستند. به طور کلی هر روز حداقل شش ساعت آفتاب وجود دارد، حتی در اواسط زمستان، که به بازدیدکنندگان آب و هوای واقعا دلپذیری در تمام طول سال می دهد.

 حتما بخوانید : ارزانترین کشور برای مسافرت ایرانیان کجاست؟ پیشنهاد سفر خارجی

-سواحل قبرس انواع فعالیت ها ی تفریحی را ارائه می دهد

قبرس به دلیل سواحل شنی زیبا با آب های تمیز شناخته شده است - آژانس محیط زیست اروپا سواحل قبرس را به عنوان تمیزترین سواحل اروپا می شناسد. این جزیره دارای بیش از 40 ساحل رسمی با پرچم آبی برای شنا و سایر ورزش های آبی است. از هر شهر، می توانید از بخشی از دریای مدیترانه لذت ببرید، که وسیع ترین خطوط ساحلی آن لارنارکا، فاماگوستا، آیا ناپا، گیرنه، لیماسول و پافوس است ایرانیان علاقه بسیاری به سفر نوروزی با تور اروپا 1402 دارند به نحوی که در سال هلی گذشته نیز به این کشور سفر کرده اند.

 

-اینجا آرام ترین مکان روی زمین است

قبرس با کوه های ناهموار و حومه زیبا، آرام ترین مکان روی زمین است. علاوه بر این، اینجا یک پناهگاه امن است که میزبان مهاجران از کشورهای جنگ زده اطراف است. رفتار دوستانه مردم محلی قابل تحسین است. قبرسی‌ها به خاطر طبیعت آرام و گرم خود معروف هستند.

 

@val3

 

-سبک زندگی آرام چیزی است که باید در قبرس تجربه کرد

با کم حوصله ، پر استرس و مضطرب تر شدن جهان، همه ما باید زمانی را به استراحت اختصاص دهیم و از زندگی لذت ببریم. قبرس روزهای بی دغدغه و آهسته را به شما پیشنهاد می کند تا از پیاده روی طولانی در کنار ساحل یا قدم زدن میان کوه ها یا جنگل های احاطه شده با گل ها و گیاهان لذت ببرید.

 حتما بخوانید : بهترین کشور برای مسافرت در زمستان

-دوستداران طبیعت اوقات خوشی خواهند داشت

اگر به مادر طبیعت اهمیت می دهید، می توانید از تعطیلات گردشگری کشاورزی در قلب قبرس لذت ببرید. گزینه های تعطیلات گردشگری کشاورزی به بازدیدکنندگان این فرصت را می دهد که از فرهنگ قبرس و زندگی روستایی مانند مردم محلی لذت ببرند. شما میتوانید پخت نان، چیدن زیتون یا دوشیدن گوسفند و فعالیت های متعدد دیگررا امتحان کنید. در صورت تمایل، می‌توانید صنایع دستی را نیز بیاموزید یا به تماشای افراد محلی بنشینید .

 

-برای دوستداران تجمل نیز گزینه های زیادی وجود دارد

برای بازدیدکنندگانی که مایل به لذت بردن از زندگی لوکس در قبرس هستند، تعدادی گزینه وجود دارد - از هتل های مجلل خانوادگی گرفته تا استراحتگاه های پنج ستاره، جذابیت مهمان نوازی سنتی قبرس با پیچیدگی مدرن همراه است.

 

-شما می توانید در مدت زمان کوتاهی جزیره را بگردید

قبرس جزیره نسبتاً کوچکی است - بیشتر مسافت ها از یک شهر به شهر دیگر را می توان با ماشین طی کرد و به بازدیدکنندگان این فرصت را می دهد که در مدت زمان کوتاهی جزیره را ببینند.

 

 

قبرس که در اساطیر به عنوان زمین بازی خدایان نیز شناخته می شود، سرزمین فراوانی است. مردم آن خونگرم هستند و صمیمیت آنها بر بازدیدکنندگان تأثیر می گذارد. خورشید تقریباً هر روز سال می تابد و سواحل شنی زیبا با آب های تمیز آن را به یک مقصد عالی تبدیل می کند. علاوه بر این، انواع غذاهای منحصر به فرد و سالم برای انتخاب وجود دارد. بیشتر از این چه خواهد؟

پیشنهادات ما : تور اروپا گردی - تور مسافرتی اسپانیا - تور ترکیه - تور بلژیک - تور مالدیو - تور ایتالیا - تور فرانسه - تور یونان

 

دیدگاه کاربران

اطلاعات مهم

شروع قیمت ها از

460 یورو + 36.000.000 تومان

تاریخ اعتبار

بهار 1402

کشور مقصد

قبرس

شهر مقصد

آیاناپا

مدت اقامت

تور آیاناپا 5 شب و 6 روز