Aysham
 • هتل ها
 • جزئیات تور
 • مرتبط ها
 • نظرات
اطلاعات هتل
نام هتل درجه هتل خدمات هتل
هر نفر در اتاق دوتخته هر نفر در اتاق یک تخته هر نفر در اتاق سه تخته 6 تا 12 سال با تخت 2 تا 6 سال بی تخت موقعیت توضیحات
1050 یورو
28500000 تومان
1690 یورو
28500000 تومان
1050 یورو
28500000 تومان
950 یورو
25000000 تومان
850 یورو
25000000 تومان
120 یورو
240 یورو
120 یورو
100 یورو
80 یورو
1150 یورو
28500000 یورو
1890 یورو
28500000 یورو
1150 یورو
28500000 یورو
1050 یورو
25000000 یورو
950 یورو
25000000 یورو
140 یورو
280 یورو
140 یورو
120 یورو
100 یورو
1250 یورو
28500000 یورو
2090 یورو
28500000 یورو
1250 یورو
28500000 یورو
1150 یورو
25000000 یورو
1050 یورو
25000000 یورو
160 یورو
320 یورو
160 یورو
140 یورو
120 یورو
1400 یورو
28500000 تومان
2390 یورو
28500000 تومان
1400 یورو
28500000 تومان
1300 یورو
25000000 تومان
1200 یورو
25000000 تومان
190 یورو
380 یورو
190 یورو
170 یورو
150 یورو
1590 یورو
28500000 تومان
2790 یورو
28500000 تومان
1590 یورو
28500000 تومان
1390 یورو
25000000 تومان
1290 یورو
25000000 تومان
240 یورو
480 یورو
240 یورو
220 یورو
200 یورو
1950 یورو
28500000 تومان
3490 یورو
28500000 تومان
1950 یورو
28500000 تومان
1750 یورو
25000000 تومان
1550 یورو
25000000 تومان
330 یورو
660 یورو
330 یورو
290 یورو
260 یورو
2300 یورو
28500000 تومان
4190 یورو
28500000 تومان
2300 یورو
28500000 تومان
2050 یورو
25000000 تومان
1850 یورو
25000000 تومان
420 یورو
840 یورو
420 یورو
380 یورو
320 یورو
WIDDER
5
B.B
2450 یورو
28500000 تومان
4490 یورو
28500000 تومان
2450 یورو
28500000 تومان
2150 یورو
25000000 تومان
1850 یورو
25000000 تومان
450 یورو
900 یورو
450 یورو
400 یورو
360 یورو
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

1050 یورو

28500000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

1690 یورو

28500000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

1050 یورو

28500000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

950 یورو

25000000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

850 یورو

25000000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

120 یورو

نرخ اتاق یک تخته

240 یورو

نرخ اتاق سه تخته

120 یورو

نرخ کودک 6 تا 12 سال

100 یورو

نرخ کودک 2 تا 6 سال

80 یورو

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

1150 یورو

28500000 یورو

نرخ اتاق یک تخته

1890 یورو

28500000 یورو

نرخ اتاق سه تخته

1150 یورو

28500000 یورو

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1050 یورو

25000000 یورو

نرخ کودک 2 تا 6 سال

950 یورو

25000000 یورو

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

140 یورو

نرخ اتاق یک تخته

280 یورو

نرخ اتاق سه تخته

140 یورو

نرخ کودک 6 تا 12 سال

120 یورو

نرخ کودک 2 تا 6 سال

100 یورو

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

1250 یورو

28500000 یورو

نرخ اتاق یک تخته

2090 یورو

28500000 یورو

نرخ اتاق سه تخته

1250 یورو

28500000 یورو

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1150 یورو

25000000 یورو

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1050 یورو

25000000 یورو

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

160 یورو

نرخ اتاق یک تخته

320 یورو

نرخ اتاق سه تخته

160 یورو

نرخ کودک 6 تا 12 سال

140 یورو

نرخ کودک 2 تا 6 سال

120 یورو

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

1400 یورو

28500000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

2390 یورو

28500000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

1400 یورو

28500000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1300 یورو

25000000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1200 یورو

25000000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

190 یورو

نرخ اتاق یک تخته

380 یورو

نرخ اتاق سه تخته

190 یورو

نرخ کودک 6 تا 12 سال

170 یورو

نرخ کودک 2 تا 6 سال

150 یورو

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

1590 یورو

28500000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

2790 یورو

28500000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

1590 یورو

28500000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1390 یورو

25000000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1290 یورو

25000000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

240 یورو

نرخ اتاق یک تخته

480 یورو

نرخ اتاق سه تخته

240 یورو

نرخ کودک 6 تا 12 سال

220 یورو

نرخ کودک 2 تا 6 سال

200 یورو

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

1950 یورو

28500000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

3490 یورو

28500000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

1950 یورو

28500000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1750 یورو

25000000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1550 یورو

25000000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

330 یورو

نرخ اتاق یک تخته

660 یورو

نرخ اتاق سه تخته

330 یورو

نرخ کودک 6 تا 12 سال

290 یورو

نرخ کودک 2 تا 6 سال

260 یورو

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

2300 یورو

28500000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

4190 یورو

28500000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

2300 یورو

28500000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2050 یورو

25000000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1850 یورو

25000000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

420 یورو

نرخ اتاق یک تخته

840 یورو

نرخ اتاق سه تخته

420 یورو

نرخ کودک 6 تا 12 سال

380 یورو

نرخ کودک 2 تا 6 سال

320 یورو

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

2450 یورو

28500000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

4490 یورو

28500000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

2450 یورو

28500000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2150 یورو

25000000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1850 یورو

25000000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

450 یورو

نرخ اتاق یک تخته

900 یورو

نرخ اتاق سه تخته

450 یورو

نرخ کودک 6 تا 12 سال

400 یورو

نرخ کودک 2 تا 6 سال

360 یورو

موقعیت مکانی
توضیحات

برنامه سفر

تور زوریخ

سوئیس با اینکه یکی از کشور های کوچک اروپایی است، اما به دلیل ویژگی های خاص طبیعت و شهرهای ثروتمند خود در جهان بسیار معروف است‌‌. یکی از این شهر ها زوریخ است که سالانه تعداد بسیار زیادی توریست برای دیدن این شهر شگفت انگیز و طبیعت آن به سوئیس سفر می کنند. به همین دلیل است که تور زوریخ در تمام دنیا بین مسافران بسیار محبوب شده است. اگر شما هم قصد سفر به زوریخ را دارید و علاقمند به کسب اطلاعات گردشگری درباره این شهر هستید، با ما در این مقاله همراه باشید.

با شهر زوریخ سوئیس بیشتر آشنا شویم

ابتدا قبل از اینکه به اطلاعات گردشگری تور زوریخ بپردازیم، بهتر است کمی درباره این شهر بدانیم. زوریخ بزرگترین شهر سوئیس و مرکز فرهنگی و تجاری این کشور است. این شهر که بر روی رودخانه لیمات واقع شده است، پایتخت کانتون و یکی از زیباترین شهرهای اروپا در نظر گرفته می شود.

زوریخ دارای معماری زیبا به سبک گوتیک، کوه ها و دریاچه های خیره کننده، و فرهنگ پر جنب و جوش و متنوع است. این شهر زیبا به ‌خاطر بسیاری از موزه ‌ها، گالری ‌ها و تئاتر ها و هم چنین تفریحات شبانه پرجنب‌ و جوش و مراکز خرید، شهرت دارد.

زوریخ هم چنین دانشگاه های بسیاری را در خود جای داده که آن را به مقصدی جذاب برای دانشجویان و دانش پژوهان تبدیل کرده است. این شهر به دلیل ارتباطات حمل و نقل عالی، سیستم حمل و نقل عمومی خوب و مقروت به صرفه به همراه فرودگاه بین المللی، مقصدی محبوب برای گردشگران و مسافران از سراسر دنیا به شمار می رود. در ادامه بیشتر درباره اماکن دیدنی که می توانید در تور زوریخ ببینید صحبت خواهیم کرد.

مکان های گردشگری زوریخ سوئیس

یکی از مهم ترین اطلاعاتی که درباره تور زوریخ باید بدانید، آگاهی از اماکن توریستی و مناطق جذاب در این شهر است که می توانید از آن ها بازدید کنید‌. بنابراین در این جا به تعدادی از مهم ترین آن ها اشاره خواهیم کرد.

1. شهر قدیمی

شهر قدیمی یک مکان محبوب برای گردشگران و مردم محلی است. زیرا یک مرکز تاریخی و فرهنگی بوده که زندگی شبانه در آن جریان دارد. خیابان های این قسمت از شهر سنگفرش شده و کوچه های باریک با خانه های بسیار زیبا در آن وجود دارند. قدم زدن در این مکان از شهر بسیار لذت بخش است و شما می توانید کلیسای بانوی ما و مکان های تاریخی و فرهنگی مهم مانند لیندنهوف و موزه ملی سوئیس را در آن تماشا کنید‌.

2. کوه اوتلیبرگ

از دیگر مکان های شگفت انگیز که می توانید آن را در تور زوریخ تماشا کنید، کوه اوتلیبرگ است. این کوه در ارتفاع ۲۸۵۸ فوتی از سطح دریا قرار گرفته و مکان مناسبی را برای تماشای مناظر به صورت پانوراما از زوریخ و کوهای آلپ به وجود آورده است. مسیر های متعددی وجود دارند که به این کوه می رسند. شما می توانید از ایستگاه Hauptbahnof در زوریخ سوار بر قطار شده و بعد از نیم ساعت به کوه برسید. سپس می توانید از رستوران ها، هتل ها و امکانات گردشگری عالی در آن جا نیز استفاده کنید.

3. تفریگاه دریاچه زوریخ

در تور زوریخ سوئیس می توانید از دریاچه زوریخ و زیبایی غیر قابل انکار آن نیز دیدن کنید. اسکله این دریاچه با خانه های رنگارنگ و زیبا تزیین شده است. مغازه ها و رستوران ها به همراه پارک ها در این دریاچه، یک تفرجگاه عالی را برای توریست ها به وجود آورده است‌. اگر با تور زوریخ به این شهر سفر کرده اید، نباید تجربه بازدید از دریاچه را از دست بدهید.

4. گروسمونستر

اگر از هر محلی در زوریخ درباره گروسمونستر بپرسید، به شما خواهد که این برج یکی از افتخارات این شهر است. برج های دو قلو بر شهر حاکم بوده و یک مکان تاریخی بسیار زیبا را به وجود آورده اند.

آب و هوای زوریخ به چه صورت است؟

از دیگر موارد مهمی که برای تور زوریخ باید به آن توجه کرد، آب و هوای این شهر است. درواقع باید بدانید که بهترین زمان برای سفر به این شهر چه موقعی از سال است و چه لباس هایی را باید با خود ببریم. آب و هوای زوریخ معمولا معتدل بوده و دمای آن از خنک تا ملایم متغیر است.

در طول ماه های تابستان، دمای هوا می تواند تا 25 درجه سانتیگراد برسد، در حالی که در زمستان دما تا منفی یک درجه سانتیگراد کاهش می یابد. بارش ها معمولا در ماه های زمستان بسیار زیاد است و گاهی اوقات تا اوایل اکتبر برف می بارد.

این شهر به دلیل بارندگی ‌های زیاد و روز های آفتابی مکرر آن شناخته شده است که آن را به مقصدی ایده‌ آل برای فعالیت ‌های خارج از منزل تبدیل می‌کند. به طور کلی، آب و هوای زوریخ نسبتا معتدل و مطبوع است و به ندرت دمای هوا بسیار بالاتر یا کمتر از حد متوسط برای آن گزارش شده می شود. پس بهتر است همیشه در تور زوریخ تعدادی لباس گرم با خود همرا داشته باشید.

ویزا برای تور زوریخ را چطور تهیه کنیم؟

برای تور زوریخ نیاز است تا ویزای شینگن سوئیس را اخذ کنیم‌. کارهای این ویزا معمولا توسط آژانس مسافرتی مربوطه که تور را از آن ها خریداری کرده ایم به همراه بلیط انجام می شود‌. با این حال شما باید بعد از دریافت وقت سفارت در آن جا حاضر شده و مصاحبه را انجام دهید. ویزای توریستی سوئیس ۹۰ تا ۱۸۰ روزه داده می شود و به مدارکی احتیاج دارد که در زیر آن ها را نام می بریم:

 • اصل و کپی شناسنامه و سند ازدواج در صورت متاهل بودن
 • دو قطعه عکس مناسب پاسپورت جدید
 • اصل و کپی پاسپورت با ۶ ماه اعتبار
 • اصل و کپی پاسپورت قدیمی به همراه سوابق سفر
 • سند خانه یا اجاره نامه به صورت ترجمه شده
 • گواهش اشتغال به تحصیل یا کار
 • نامه تمکن مالی که دارای گردش حساب برای سه ماه آخر بوده و ترجمه شده باشد.

این مدارک را باید به صورت کامل به سفارت ارائه داد. در صورت ناقص بودن معمولا امکان ریجکتی وجود دارد. هم چنین برای افراد بزرگسال ۸۵ یورو و کودکان ۴۵ یورو هزینه برای ویزا توسط سفارت دریافت می شود که باید به صورت نقدی پرداخت کنید.

چه مقدار پول و چه واحد ارزی برای تور زوریخ احتیاج داریم؟

از دیگر موارد مهمی که در تور زوریخ به آن توجه می شود میزان هزینه و واحد پولی است که باید با خود به زوریخ ببریم. برای ارز شما نیاز به خرید فرانک سوئیس را دارید. البته اگر دلار یا یورو هم در اختیار داشته باشید، می توان به راحتی آن را در زوریخ چنج کرد.

با این حال بهتر است ‌که خرید و فروش را در فروشگاه‌ ها و اماکن مختلف با فرانک انجام دهید. مقدار هزینه و سرمایه ای که برای این سفر احتیاج دارید ابتدا به قیمت تور زوریخ بر می گردد. تور های مربوط‌ به شهر های سوئیس عمدتا با قیمت های بالا به فروش می رسند. اما باز هم می توانید تور لحظه آخری زوریخ را بین ۸۰۰ تا ۹۰۰ یورو برای ۵ روز اقامت پیدا کنید.

البته قیمت پرواز و بلیط معمولا به خاطر نوسانات ارز به صورت روزانه مشخص می شود‌ که می توانید از آژانس مربوطه آن را سوال کنید. برای دیگر هزینه های سفر مانند غذا خوردن، گردش یا خرید کردن هم بین هزار تا ۲ هزار فرانک احتیاج دارید که این هزینه نیز می تواند با کمی مدیریت کردن کاهش یابد. به صورت کلی ممکن است بتوانید در روزهای خاصی از سال تور ارزان زوریخ نیز پیدا کنید.

مدت زمان پرواز به زوریخ چقدر است؟

بعد از اینکه اطلاعات گردشگری جامع درباره تور زوریخ سوئیس را به دست آوردیم، نوبت به مدت زمان پرواز از تهران به زوریخ می رسد. معمولا بیشتر آژانس های مسافرتی برای رفاه حال مسافران سعی می کنند تا پرواز کانکشن یا ترانزیت به زوریخ را نداشته باشند.

در این صورت 8 نیم ساعت از تهران تا زوریخ زمان می برد که البته یک توقف کوتاه معمولا بدون پیاده شدن مسافران از هواپیما در استانبول انجام خواهد شد. اما اگر پرواز ترانزیت با توقف طولانی در استانبول باشد، نزدیک به 13 ساعت ممکن است زمان ببرد تا به زوریخ برسید.

سخن پایانی

تور زوریخ می تواند برای کسانی که قصد دارند بهترین تعطیلات را در اروپا بگذرانند، بسیار مناسب باشد. زوریخ یکی از بهترین شهرهای سوئیس است که تاریخ، فرهنگ و هنر را در کنار طبیعت زیبا در خود جای داده است. شما می توانید با تهیه این تور از آژانس مسافرتی آیشم ارزانتر از همه جا، از امکانات آن استفاده کرده و ساعاتی خوش را در زوریخ بگذرانید.

همچنین اگر برای سفر به سوئیس و یا خرید هر تور ارزان اروپا همچون تور ۵ روزه یونان و یا تور ارزان اسپانیا و... نیاز به مشاوره رایگان داشتید می توانید از طریق شماره تماس های شرکت آژانس مسافرتی آیشم تماس حاصل فرمایید.

عنوان

تور سوئیس ( زوریخ )

نوع

هنر و فرهنگ

شهر و خرید

تعطیلات جامع

مدت اقامت

تور زوریخ 4 شب و 5 روز

تاریخ اعتبار

زمستان 1402

مناسب برای

خانواده همراه با کودکان

زوج ها

سالخوردگان

معلولین

افراد مجرد

جوانان(جامعه هدف)

متخصصان

هزینه

اقتصادی

خدمات

صبحانه

بیمه مسافری

ترانسفر نمایشگاهی

راهنما تور

ویزا توریستی

سطح سختی

آسان

محل اقامت

هتل

حمل و نقل

هواپیما

نوع پرواز

برنامه ریزی شده

کلاس پرواز

کلاس اقتصادی

نوع بلیط

بلیط رفت و برگشت

شروع قیمت ها از

1050یورو + 28.500.000 تومان

شرکت های هواپیمایی

Turkish Airlines

مقالات مرتبط

دیدگاه کاربران

اطلاعات مهم

شروع قیمت ها از

1050یورو + 28.500.000 تومان

تاریخ اعتبار

زمستان 1402

مدت اقامت

تور زوریخ 4 شب و 5 روز