Aysham

اعداد یونانی به فارسی و به ترتیب؛ معنای هر علامت چیست؟

اعداد در هر زبانی به شکلی خاص نوشته می شوند؛ زبان یونانی نیز از این امر مستثنا نبوده و برای نوشتن اعداد در این زبان روش مخصوصی به کار می رود. در ادامه این مقاله به معرفی شیوه نوشتن و معنای اعداد یونانی به دو روش باستان و جدید می پردازیم.

شیوه نوشتن و معنای اعداد یونانی باستان به فارسی

نحوه نوشتن اعداد در روم باستان با استفاده از حروف الفبای لاتین انجام می شد که در جدول زیر آورده شده است.

نماد

I

V

X

L

C

D

M

مقدار

۱

۵

۱۰

۵۰

۱۰۰

۵۰۰

۱۰۰۰

 

قانون های نوشتن اعداد یونانی

یونانیان با به کارگیری قوانینی توانستند این نمادها را با سایر نمادها ترکیب کنند و نمادهای جدیدی را برای نمایش اعداد به وجود آورند. برخی از این قانون ها بدین شرح است:

1.در صورتی که یک نماد در سمت راست نمادی نوشته شود اگر مقدار کمتر یا مساوی با آن نماد را داشته باشد می تواند مقدار آن نماد را زیاد کند.

2.اگر نمادی در سمت چپ نمادی دیگر قرار گیرد چنانچه مقداری کمتر از آن نماد را داشته باشد باعث کاهش ارزش آن نماد می شود.

3.چنانچه نمادی بین دو نماد بزرگتر از خود نوشته شود طبق دو قانون 2و 1 در ابتدا با نماد سمت راست خود ترکیب شده و مقدار آن را کم می کند. سپس براساس قانون یک به مقدار نماد می افزاید.

4.برای نوشتن اعداد یونانی بزرگ در بالای هر نماد یک خط افقی گذاشته می شود که ارزش عدد را 1000 برابر بیشتر می کند.

5.برای نوشتن اعداد یونانی خیلی بزرگ گاهی روی نماد دو خط افقی می گذارند یا اینکه یک خط افقی در زیر نماد ایجاد می کنند. این کار ارزش عدد را 1000000 برابر می کند.

 حتما مشاهده کنید : الفبای یونانی و معدل انگلسی آن + حروف لاتین یونانی و نماد آن در شیمی

شیوه نوشتن اعداد یونانی به روش جدید

برای نوشتن اعداد یونانی در زبان یونانی امروز به همراه حروف یونانی از یک علامت به شکل « ' » استفاده می شود.  دقت کنید که در اعداد یونانی جدید حروف بزرگ بیشتر کاربرد دارند. این اعداد در جدول آورده شده اند.

حرف

مقدار

 

حرف

مقدار

 

حرف

مقدار

αʹ

۱

 

ιʹ

۱۰

 

ρʹ

۱۰۰

βʹ

۲

 

κʹ

۲۰

 

σʹ

۲۰۰

γʹ

۳

 

λʹ

۳۰

 

τʹ

۳۰۰

δʹ

۴

 

μʹ

۴۰

 

υʹ

۴۰۰

εʹ

۵

 

νʹ

۵۰

 

φʹ

۵۰۰

ϝʹ یا ϛʹ یا στʹ

۶

 

ξʹ

۶۰

 

χʹ

۶۰۰

ζʹ

۷

 

οʹ

۷۰

 

ψʹ

۷۰۰

ηʹ

۸

 

πʹ

۸۰

 

ωʹ

۸۰۰

θʹ

۹

 

ϟʹ

۹۰

 

ϡʹ

۹۰۰

 

کاربرد اعدا یونانی

در حال حاضر اعداد رومی به ندرت استفاده می شوند به طوری که گاهی آن ها برای نوشتن تاریخ میلادی به کار می روند. در نوشتن اعداد یونانی سعی شده که از یک نماد بیشتر از 3 مرتبه استفاده نشود.

برای مثال

قرن بیستم : XX

 سال 1776: MDCCLXXVI

 سال 2018:  MMXVIII

کاربرد دیگر اعداد یونانی در روی صفحه برخی از مدل های ساعت است. همچنین این روش عدد نویسی در پاریس برای نمایش مناطق شهرداری و تابلوهای خیابان‌ها کاربرد دارد. مهم ترین کاربرد اعداد یونانی استفاده از آن ها در نام گذاری ترکیبات شیمیایی است. مثلا: آهن (III)نیترات برای Fe(NO3)3

حتما مشاهده کنید : لیست خدایان یونان باستان + عکس خدایان یونانی

جمع بندی

همان طور که در طول مقاله متوجه شدیم در نوشتن اعداد یونانی از رقم صفر استفاده نمی شود و دو عملگر ریاضی جمع و تفریق برای ترکیب نمادها به کار می روند. در حال حاضر برای محاسبات ضرب و تقسیم از نمادهای ده دهی انجام می شود که در گذشته ریاضی دانان یونانی برای بدست آوردن حاصل آن ها وقت زیادی را صرف کردند. دستگاه عدد نویسی یونانی یا رومی تا قرن شانزدهم میلادی توانست در برابر دستگاه جهانی عددنویسی دهدهی مقاومت کند.

 پیشنهادات ما : تور یونان - تور اسپانیا - تور اروپا